Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Röda Korsets distriktsordförande: "Något stämmer inte" – facket: "Personalen hunsas till tystnad"

Från 2022
Uppdaterad 06.06.2022 08:50.
Margot Nyroos på JHL och Ann-Mari Audas-Willman på Röda korset
Bildtext Margot Nyroos är vid det här laget mer än bekant med missnöjet bland arbetstagarna i Kristinestad. Ann-Marie Audas Willman har inget minne av att styrelsen fått skrivelser.
Bild: Kati Enqvist och Moa Mattfolk / Yle

Personal som beskrivs som cancersvulster, hot och trakasserier. Röda Korsets svenska distrikt fälldes i hovrätten för olaga uppsägning och prickades av Regionförvaltningsverket för dåligt ledarskap.

Svenska Yle har talat med tio personer som vittnar om dåligt ledarskap på mottagningscentralen i Kristinestad. Distriktsordförande Ann-Marie Audas-Willman känner inte igen anklagelserna.

För Margot Nyroos, sakkunnig på JHL, fackförbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena, kommer uppgifterna ändå inte som någon överraskning.

Första gången hon fick samtal om FRK i Kristinestad var 2017. Då var kritiken ännu ganska allmän och Nyroos trodde det kunde röra sig om ett enstaka fall, eventuellt till en del ha med personkemi att göra. Men när åren gick och samtalen blev fler började hon se ett mönster.

Nyroos menar att hon aldrig varit med om en annan arbetsplats där det fungerar så illa, där personalen hunsas till tystnad och där ledningen (i detta fall verksamhetsledaren och styrelsen för FRK i Vasa) är så ointresserad av att ta itu med problemen.

– Man bör komma ihåg att enligt lagen är arbetarskyddet arbetsgivarens ansvar, säger Nyroos.

Hänvisar till distriktet

I december 2019 sände Margot Nyroos en skrivelse till FRK:s högsta ledning för att påtala de missförhållanden som anställda i Kristinestad fört fram under en längre tid.

Det var dåvarande verksamhetsledaren i Österbotten Ricky Berglund som svarade på skrivelsen. Till verksamhetsledarens uppgifter hör bland annat personalledningen.

Ricky Berglund som i fjol lämnade jobbet på FRK svarar så här i ett mejl till Svenska Yle: Jag avböjer att svara och hänvisar till distriktets förtroendeorgan för svar därifrån.

I skrivelsen lyftes fram att personalens ork har tagits upp av JHL med både den regionala ledningen i Vasa samt styrelseordförande Ann-Mari Audas-Willman, men att inget hände.

Styrelseordförande Audas-Willman svarar

Ann-Mari Audas-Willman medger att mottagningscentralen i Kristinestad är en speciell arbetsplats som under flera års tid drabbats av Migris krav på att skära ner i verksamheten, vilket lett till ständigt återkommande omställningsförhandlingar. Hon har ändå svårt att ta till sig av kritiken.

En av cheferna beskrev personalen som cancersvulster som ska strålbehandlas om de inte lyder cheferna. Vad tänker du när du hör det här?

– Det låter grymt det du säger, men handlar det här om gamla uppgifter?

Nej, det här är också nya uppgifter.

– I så fall är det något som inte stämmer. De signaler som kommer i dag är att det är ett gott arbetsklimat. Röda Korset gör också regelbundet en arbetsplatsklimatbarometer som heter puls, där mottagningscentralen i Kristinestad haft väldigt goda resultat på sistone. På det sättet låter det motstridigt.

Svenska Yle får inte ta del av pulsmätningarna, de klassas som interna handlingar.

Har du i egenskap av ordförande blivit kontaktat och hört om om de här sakerna tidigare?

– Inte på det här sättet nej. Jag har blivit kontaktad en gång av en tidigare anställd och det belades med tystnadsplikt av avsändaren.

Men det här ärendet är inget som behandlats av styrelsen och lett till åtgärder?

– Vi har vidtagit en hel del åtgärder för arbetsplatsen i Kristinestad. Det är en mycket speciell arbetsplats som det ofta är i den sociala sektorn. Klienterna är sårbara, människor på flykt, asylsökande, de har traumatiserats, kommer till främmande kultur. Det här är väldigt tärande för de som jobbar där.

Flera som vi varit i kontakt med säger att de har varit i kontakt med ledningen, med styrelsen. Man har skickat skrivelser. Men inget har hänt. Det här har pågått år ut och år in – vad är styrelsens ansvar?

– Styrelsen har givetvis ansvar. Men man säger att man skickat skrivelser, jag har inget minne av att styrelsen fått skrivelser från någon av personalen i Kristinestad.

Från JHL har man kontaktat distriktsstyrelsen. RFV har gjort en inspektion. Är det här information som ni i styrelsen tagit del av och är medveten om?

– Styrelsen har ett arbetsutskott som är det organ som sköter personalfrågor och jag har svårt att kommentera. Du nämner ledarskap, men jag kan inte kommentera en enskild anställd och också de i arbetsledarställning är anställda så jag kan inte säga något om det här.

Audas-Willman säger att man ska gå till botten med vad det här handlar om och finns det brister i ledningssystemet ska det rättas till.

Svenska Yle har bett ledningen för mottagningsenheten i Kristinestad att kommentera kritiken från personalen, men varken chefen, Annica Janfelt, eller biträdande chefen Raimo Varpula har svarat på vår intervjuförfrågan.

Diskussion om artikeln