Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Centrumplan i Ekenäs ska öppnas för fotboll i mars – kan kosta staden 25 000 euro

En fotbollsplan täckt av is och snö.
Bildtext Så här såg det ut på Centrumplan i Ekenäs i mars 2022.
Bild: Bubi Asplund / Yle

Ekenäs IF ska få ersättningar av staden eftersom Centrumplan i Ekenäs var täckt av snö och is i mars 2022. Kultur- och fritidsnämnden i Raseborg gick emot tjänstemännens förslag.

Vårvintern 2022 var besvärlig, med mycket snö och is överallt. Det gick inte att spela fotboll på Centrumplan i Ekenäs, som det var tänkt.

Ekenäs IF ordnade talkoarbete för att få planen spelklar för en match den 13 mars. Nu vill föreningen få sin hyra för mars månad ersatt av staden.

Frågan var på tapeten i kultur- och fritidsnämnden på torsdagen (2.6.), där politikerna i nämnden tyckte annorlunda än stadens tjänstemän.

Ska det gå att spela fotboll på Centrumplan i mars 2023?

Förslaget från stadens tjänstemän var att konstgräsplanerna i Ekenäs och Karis hålls spelbara under säsongen 1 april till 30 november.

Enligt staden finns det inte resurser att hålla konstgräsplanerna i spelbart skick i mars en sådan vinter som vi haft i år.

Under vintern jobbar stadens personal med att hålla i skick skidspår och skridskobanor. För att kunna få upp konstgräsplanerna från början av mars borde det jobbet avbrytas redan i mitten av februari.

Att få bort snön från konstgräsplanerna med allt vad det innebär av plogning, transport av snö, värmemattor och kemikalier skulle enligt staden kosta 25 000 euro. De här pengarna finns inte i stadens budget.

Kultur och fritidsnämnden beslutade efter två omröstningar att konstgräsplanerna i Ekenäs och Karis ska hållas spelbara från 1 mars nästa år. Förslaget kom från Werner Orre (SFP).

EIF får ersättning för en match juniorerna inte kunnat spela på Centrumplan

EIF:s fotbollssektion har anhållit om att få ersättning för hallhyra då B-juniorerna inte kunnat spela på Centrumplan den 6 mars 2022. B-juniorerna spelar i P17 Ettan, en nationell serie. Att hyra en fotbollshall i Kyrkslätt kostade 208 euro, och den summan vill EIF att staden ska ersätta dem.

I det förslag kultur- och fritidsnämnden fick framför sig står det att staden inte är ersättningsskyldig i det här fallet. Ska staden ersätta EIF borde staden också kompensera andra föreningar som använder anläggningar som inte ägs av staden, sägs det i tjänstemannaförslaget.

Nämnden beslutade på torsdagens (2.6.) möte på förslag av Werner Orre (SFP) att godkänna EIF:s anhållan om ersättning för extern hallhyra.

EIF befrias från mars månads hyresavgifter

EIF:s fotbollssektion har också anhållit om att befrias från hyra av Centrumplan i Ekenäs för mars månad. Summan som EIF har fakturerats för mars månad är 2039 euro.

Föreningen motiverar det med att föreningen genom talkoarbete bidrog till att planen var spelduglig redan i mars, och med att staden inte kan erbjuda en fullstor fotbollshall.

Också här har stadens tjänstemän och kultur- och fritidsnämnden kommit till olika slutsatser.

Från stadens sida påpekar man att föreningen är ansvarig för sin verksamhet, och att en ersättning kan leda till att också andra föreningar sedan måste få liknande ersättningar.

Talkoarbetet var en frivillig insats och staden har haft kostnader för normalt underhållsarbete hela mars månad.

Nämnden beslutade, på förslag av Werner Orre från SFP, att EIF ska befrias för hyresavgift för Centrumplan för mars månad 2022.

Diskussion om artikeln