Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Stiftelsen Blindgården får årligen tusentals euro från en okänd stiftelse – som Blindgården driver tillsammans med två finlandssvenska institutioner

Uppdaterad 15.06.2022 20:25.
Kanslichef Johan Aura vid SFV och Folkhälsans vd Georg Henrik Wrede.
Bildtext I styrelsen för den okända stiftelsen sitter två kända namn, Johan Aura, kanslichef vid Svenska folkskolans vänner och Georg Henrik Wrede, vd för Folkhälsan.
Bild: Yle

Stiftelsen Blindgården, där det avslöjats flera oegentligheter, får årligen ett bidrag på tusentals euro från en annan stiftelse. I styrelsen för den stiftelsen sitter Blindgårdens styrelseordförande tillsammans med två tungviktare i Svenskfinland.

Två meningar i stiftelsen Svenska Blindgårdens bokslut väcker frågor.

I bokslutet för år 2020 står "Av Liljefors stiftelse erhölls ett understöd om 2 200 euro. Understödet har, enligt testators vilja, använts för täckande av kostnaderna för åldringsvård".

Samma mening finns med i bokslut från flera tidigare år.

Men vad är Liljefors stiftelse och varför ger den här stiftelsen pengar till Blindgården, som har ett eget kapital på tiotals miljoner euro?

Flera oegentligheter har avslöjats

Orsaken till intresset för Blindgårdens bokslut är de oegentligheter som avslöjats inom stiftelsen.

Stiftelsen anmäldes i fjol till övervakande myndigheten Patent- och registerstyrelsen av Finlands Svenska Synskadade (FSS). I maj 2022 blev Patent- och registerstyrelsen färdig med sin tillsyn av stiftelsen.

Då framkom att verksamheten brutit mot stiftelselagen, att information hemlighålls för styrelsemedlemmar, att stiftelsens ordförande Ralf Blomqvist själv godkänt fakturor till sitt eget bolag och avslagit bidragsansökningar på eget bevåg.

Stiftelsens revisor gjorde också flera anmärkningar om stiftelsens verksamhet under 2020 och 2021.

Ska i konservativ anda stöda rent svenska ändamål

Men tillbaka till Liljefors stiftelse, som kort omnämns i Blindgårdens bokslut.

Stiftelsens fullständiga namn är Maria, Tyra, Margit, Emil Bernhard och Leo Bernhard Liljefors stiftelse.

Den grundades enligt ett testamente av Leo Bernhard Liljefors. Grundkapitalet var dryga två miljoner mark, som bestod av hälften av en lägenhet i Esbo samt penningtillgångar.

Enligt det senaste bokslutet från 2020 har stiftelsen ett eget kapital på nästan 250 000 euro.

Grundkapitalet var dryga två miljoner mark

Stiftelsens ändamål är enligt stadgarna att "i konservativ anda stödja rent svenska ändamål av kulturell, social och medicinsk inriktning. Det ska förverkligas genom stöd till privat svenskspråkig undervisning, åldringsvård och hälsovård som har till syfte att förebygga cancer-, hjärt- och lungsjukdomar".

Leds av SFV:s kanslichef

Stiftelsen sköts i princip av Svenska folkskolans vänner. Stiftelsens delegation består av SFV:s styrelse.

Styrelseordförande i stiftelsen är Svenska folkskolans vänners kanslichef Johan Aura och i styrelsen sitter också Folkhälsans vd Georg Henrik Wrede och Svenska Blindgårdens styrelseordförande Ralf Blomqvist.

Liljefors stiftelsens enda uppgift verkar vara att dela ut bidrag till samma organisationer som har representanter i styrelsen. De ska sedan i sin tur dela ut pengarna till utbildning, hälsovård och äldrevård.

År 2020 fick organisationerna 2 200 euro var, medan bidraget år 2019 var 3 000 euro var och år 2018 2 900 euro var.

Dörr till flervåningshus med en lampa med nummer 12.
Bildtext Såväl Svenska folkskolans vänner, Svenska Blindgården och Liljefors stiftelse har adressen Annegatan 12 i Helsingfors.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

"Det här förfaringssättet är kostnadseffektivt"

Styrelseordförande Johan Aura säger att stiftelsens tillgångar möjliggör en utdelning på 10 000 euro och att det inte är ändamålsenligt att ha en omfattande process för att dela ut den här summan.

– Det effektivaste är därför att de tre organisationerna utgör mellanhänder som kan bidra med sakkunskap. De kan sedan dela ut pengarna till mottagare på ett brett plan. Det här förfaringssättet är kostnadseffektivt, säger Aura.

Ingenstans i stiftelsens stadgar står att bidragen ska ges till Svenska folkskolans vänner, Folkhälsan och Blindgården?

– Nej, utan där står att de ska ges till kultur och utbildning. De pengar som SFV mottagit kanaliseras vidare till olika bidrag. Det är en del av de pengar som SFV delar ut, säger Aura.

Aura skriver senare i ett mejl att pengarna från Liljefors stiftelse går in i den allmänna utdelningen för utbildning. I princip går en del av pengarna till varje beviljat bidrag.

"Med andra ord kan man säga att donationen från Liljefors har gått till samtliga mottagare inom utbildning, där pengarna tagits från den allmänna potten", skriver Aura.

Har under fem år fått 16 000 euro

Mellan åren 2015 och 2020 har Liljefors stiftelse gett sammanlagt 16 000 euro till Svenska Blindgården för äldrevård.

Ralf Blomqvist säger att han sitter i styrelsen för Liljefors stiftelse uttryckligen för att han är ordförande i Blindgården och för att Blindgården får bidrag från Liljefors stiftelse.

Han säger att bidraget använts för vård av äldre synskadade, men att pengarna inte varit öronmärkta desto mer.

"Folkhälsan tar inte ställning till Blindgården"

Enligt Blindgårdens bokslut har stiftelsen bara understött äldrevård på ett sätt.

Stiftelsen har betalat för vården av svenskspråkiga med nedsatt syn som bor i stiftelsens lokaler i Kristinagården i Helsingfors. Serviceboendet drivs av Folkhälsan, som alltså också kan kopplas till Liljefors stiftelse.

Folkhälsans vd Georg Henrik Wrede som suttit i styrelsen för Liljefors stiftelse sedan 2018 vill inte svara på frågor.

Han skriver i ett mejl att "Folkhälsan inte tar ställning till Blindgården" och att Johan Aura talar för Liljefors stiftelse.

Fasaden av ett flervåningshus med balkonger.
Bildtext Serviceboendet Kristinagården ligger i Södra Haga i Helsingfors.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

"Om styrelsen inte rättar sig och blir funktionsduglig kan stiftelsen inte vara mottagare av bidrag"

Johan Aura har följt med rapporteringen om stiftelsen Svenska Blindgården och har också tagit del av Patent- och registerstyrelsens beslut.

– I beslutet från Patent- och registerstyrelsen konstateras att styrelsen har misslyckats som kollektiv. Stiftelsen åläggs att rätta till vissa saker, vilket jag hoppas att man gör.

Styrelsen har misslyckats som kollektiv

― Johan Aura om stiftelsen Svenska Blindgården

Hur ser du på det här som styrelseordförande för Liljefors stiftelse, som årligen ger bidrag till Blindgården?

– Vad jag har förstått handlar problemen inte om utdelningen utan om förvaltningen och interna frågor i styrelsen. Det är en viss skillnad.

– Men om styrelsen inte rättar sig och blir funktionsduglig kan stiftelsen inte vara mottagare av bidrag. Om styrelsen inte är funktionsduglig händer heller inget i stiftelsens verksamhet.

Ska utvärdera sin verksamhet

Enligt Johan Aura funderar styrelsen inom Liljefors stiftelse på hur man ska jobba i framtiden. Styrelsen ska göra en utvärdering under hösten.

Han säger att det är en "bra fråga" om stiftelsen kunde gå in för öppna ansökningar där vem som helst kan få bidrag direkt från stiftelsen.

– Då ökar kostnaderna för administrationen, vilket äter upp av de pengar som kan betalas ut.

Diskussion om artikeln