Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu är rätt tid att bekämpa vresros och andra arter som inte hör hemma i vår natur

Från 2022
Vresrosor syns på buskar vid en strand.
Bildtext Vresrosor hör inte hemma i den finländska naturen.
Bild: Janne Lindroos / Yle

Nu är det hög tid att göra sig av med vresrosor, lupin, jättelokor och andra invasiva arter i trädgården. Rosk’n Roll tar emot mindre än två kubik invasiva arter avgiftsfritt på alla sina avfallsstationer.

Invasiva arter är sådana som bevisligen hotar naturens mångfald och rubbar ekosystemet. De här främmande arterna ska enligt lag bekämpas.

Det är förbjudet att odla vresros från och med den 1 juni i år. Det har varit förbjudet att sälja växten i Finland i tre år.

Avfallshanteringsbolaget Rosk´n Roll skriver i ett pressmeddelande att förbudet betyder att alla mark- och fastighetsägare, även invånare i enfamiljshus, måste ta bort rosarten från sina tomter.

En stor, brun mördarsnigel.
Bildtext Ingen vill se den spanska skogssnigeln i sin trädgård där den äter glupskt.
Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle

Nytt sedan två år tillbaka är att Rosk’n Roll också tar emot mördarsniglar. De behandlas som skadlig främmande art.

Rosa blommor och gröna blad.
Bildtext Jättebalsamin är också en invasiv art.
Bild: Mostphotos \ Robert Biedermann

Rosk´n Roll ger tips på hur man ska göra för att ta bort de invasiva arterna som tränger ut de ursprungliga växterna:

  • För att förhindra fröbildning ska du se till att avlägsna växterna innan blomning. Du gör klokt att samarbeta med dina grannar så att ni samtidigt tillsammans bekämpar de invasiva arterna, hälsar Rosk’n Roll.

  • Om det är möjligt så ska man jobba med växtavfallet och jorden på växtplatsen, då minskar risken för att arten sprids någon annanstans.

  • Det gäller att packa in de invasiva arterna i en tätt sluten sopsäck och se till att få med så lite jord som möjligt. På det sättet undviker du att växtdelar sprider sig under transporten.

  • Väl framme på avfallsstationen gäller det att dumpa växterna i insamlingen för brännbart blandavfall.

En växt som heter jätteloka.
Bildtext Det här är jätteloka.
Bild: Marica Hildén / Yle

Små laster med invasiva arter, under två kubikmeter, tas avgiftsfritt emot på Rosk’n Rolls avfallsstationer och läggs i insamlingen för brännbart blandavfall.

blomsterlupin i naturen
Bildtext Lupiner finns det gott om och de kan föras till avfallsstationerna.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Man ska i förväg kontakta avfallsstationens mottagning om man kommer med större mängder växtbaserat avfall. Då kommer man överens om hur man går till väga med avfallet när man kommer fram till avfallsstationen.

Diskussion om artikeln