Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Välfärdsområdesfullmäktige godkände upphandlingen av ett nytt patientdatasystem – planen är att det ska tas i bruk 2026

Uppdaterad 06.06.2022 16:08.
En stor samling människor på väg in i en mötessal.
Bildtext Välfärdsområdets fullmäktige hade flera stora frågor på sitt bord på måndagen. (Arkivbild)
Bild: Moa Mattfolk / Yle

Upphandlingen kommer att skötas av ett in house-bolag under nästa år. Fullmäktige tog även ställning till hur vården i Kronoby ska ordnas.

På sitt möte på måndagen godkände fullmäktige för Österbottens välfärdsområde upphandlingen av ett nytt klient- och patientdatasystem. Det nya projektet bär namnet ASPO.

– Det är en lång process som vi inledde i dag, säger fullmäktigeordförande Mikko Ollikainen (SFP).

Själva upphandlingen sköts av in house-bolaget 2M-IT, medan välfärdsområdet ansvarar för det nya systemets innehåll och funktioner. Upphandlingen kommer att ske under nästa år.

Tanken är att det nya systemet ska kunna tas i bruk 2026.

Mikko Ollikainen (SFP) ler mot kameran iklädd skjorta och kavaj.
Bildtext Välfärdsområdesfullmäktiges ordförande Mikko Ollikainen (SFP) säger att det är en lång process som man nu drar i gång.
Bild: Yle/Markus Bergfors

Arbetsgrupp övervakar processen

I oktober 2021 satte man slutgiltigt punkt för upphandlingen av det amerikanska Aster-systemet när projektet röstades ner av Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt. Dåvarande Vasa sjukvårdsdistrikt lade ner nio miljoner euro på projektet.

Enligt Ollikainen kommer man att ta lärdom av tidigare erfarenheter, både egna och andras.

– Jag ser att det finns möjligheter att använda den kunskap som finns på andra håll i Finland också.

Han säger att användarna – det vill säga personalen – kommer att tas med i ett tidigt skede i processen den här gången. Hela processen kommer dessutom att övervakas av en parlamentarisk arbetsgrupp bestående av ledamöter och ersättare i välfärdsområdesfullmäktige.

– Vi garderar så att alla aspekter följs upp, säger Ollikainen.

Medlemmarna i arbetsgruppen kommer att väljas på välfärdsområdets styrelses möte nästa veckas måndag.

Lösning för Kronoby i sikte

På samma möte tog välfärdsområdesfullmäktige även ställning till hur vårdtjänsterna i Kronoby ska ordnas. Kronoby hör i nuläget till Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite, men från årsskiftet kommer kommunen att överföras till Österbottens välfärdsområde.

Fullmäktige godkände en ansvarsfördelningstabell där det framgår vilka tjänster Österbottens välfärdsområde ska tillhandahålla och vilka man ska komma överens om med Mellersta Österbottens välfärdsområde.

En av de stora saker man ska komma överens om är räddningsväsendet. Utgångspunkten är att patienter även i fortsättningen ska kunna köras från Kronoby till Karleby.

– Jag är glad över att vi har hittat en lösning där Kronobyborna även i framtiden kan använda sig av tjänsterna i Karleby.

Artikeln är uppdaterad 6.6.2022 klockan 16.07 med Mikko Ollikainens kommentarer.