Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

De stiftelser som ägt hela Aktia seglar allt längre ifrån moderskeppet – i dag äger de bara 16 procent av banken

Uppdaterad 13.06.2022 11:16.
Illustration av två personer som ror varsin roddbåt bort från ett skepp med ett stort A på seglet.
Bildtext Illustration
Bild: Sebastian Dahlström

De finlandssvenska sparbanksstiftelserna har sålt tio miljoner aktier i Aktia under de fyra senaste åren. Deras andel i banken har minskat från 100 procent till 16 procent sedan banken grundades.

När Aktia grundades ägdes hela banken av sparbanksstiftelser. Vinsten delades ut som allmännyttiga bidrag. Tanken var att man på det här sättet kunde bevara sparbankstraditionen så att vinsten från banken också i fortsättningen skulle gå till allmännyttiga ändamål i lokalsamhället.

I den här artikeln kallar vi alla dessa stiftelser för Aktiastiftelser.

Tillsammans har de numera 30 Aktiastiftelserna tillgångar på närmare 240 miljoner euro. De delar ut bidrag i miljonklassen till lokalsamhället i Svenskfinland.

Idag går inte ens en fjärdedel av vinsterna från bankverksamheten till allmännyttiga ändamål, ännu för fyra år sedan var andelen hälften. Allt fler av stiftelserna ser risker med att ha alla ägg i samma korg och vill äga också annat än aktier i Aktia.

Kopplingen mellan stiftelser och bank har blivit allt svagare och den del av stiftelsens stadgar som säger att man ska stödja sparandet och värna om sparbankens traditioner syns inte längre i stiftelsernas verksamhet. Vi har granskat alla Aktiastiftelsers verksamhetsberättelser och bokslut från pandemiåret 2020.

Aktiastiftelserna skulle främja sparandet

I Borgå säljer stiftelsen bort andelar i Aktia men håller fast vid traditionerna

Aktiastiftelsen i Borgå är den åttonde största ägaren av Aktia. Trots att det formellt inte finns någon koppling till banken har Aktia en speciell plats i stiftelsens verksamhet. I Borgå lever till exempel kravet på att de som får bidrag av stiftelsen ska ha konto i Aktia kvar, något man frångått i flera stiftelser.

Idrottsföreningar som har den konkurrerande bankens logo på tröja ligger inte heller väl till när bidrag delas ut i Borgå.

– Vi väljer att stödja dem som använder Aktias logo. Våra intäkter kommer delvis från Aktia och ska vi då stödja en annan bank samtidigt? Det tycker vi inte är riktigt fair play, säger Ullrike Hjelt-Hansson, ordförande i Aktiastiftelsen i Borgå.

Kvinna står framför ett fönster.
Bildtext Ullrike Hjelt-Hansson, ordförande i Aktiastiftelsen i Borgå, litar på Aktias framtid.
Bild: Patrik Skön / Yle

Trots att man hejar på Aktia hör Aktiastiftelsen i Borgå till dem som har sålt bort mycket av sina aktier. Sedan 2018 har de sålt nästan en fjärdedel av sitt innehav i Aktia. År 2020 sålde den 400 000 aktier.

Enligt Hjelt-Hansson ser stiftelsen över sin förmögenhet kontinuerligt. Att de valde att sälja berodde helt enkelt på att de fick ett lämpligt anbud.

– Vi har ingen tveksamhet gällande Aktias framtid, vi har fortfarande en stor del av vår förmögenhet i Aktias aktier. Men i all placeringsverksamhet är det viktigt att man balanserar sin portfölj och att det finns olika former av ägande, säger Hjelt-Hansson.

Från att äga hela banken äger stiftelserna nu inte ens en femtedel

När Aktia blev ett aktiebolag år 1993 ägdes banken i sin helhet av 20 stiftelser som hade grundats av lokala sparbanker.

Sedan dess har de här stiftelsernas ägande i Aktia minskat, till en början genom aktieemissioner och senare även genom att stiftelserna sålt aktier.

Under de fyra senaste åren har Aktiasstiftelserna sålt 10 miljoner aktier i Aktia. Idag äger de endast cirka 16 procent av banken.

Ägandet har minskat kraftigt de senaste åren

En tredjedel håller fortfarande fast vid Aktia, Hangö är en av dem

Av de 30 Aktiastiftelserna säger en tredjedel att de ser det som en risk att stiftelsens tillgångar domineras av en och samma aktie. Alla utom sju har minskat på sina andelar av Aktia under de senaste åren.

Medan de flesta stiftelser har minskat på sitt ägande i Aktia finns det en stiftelse som går motströms.

Aktiastiftelsen i Hangö köpte 28 000 aktier i Aktia år 2021 och har idag över 600 000 aktier i banken.

Orsaken till att Aktiastiftelsen i Hangö valt att satsa mer på Aktia hänger ihop med dess stadgar och historia.

– I våra stadgar står det att vi ska preferera Aktia. Under de senare åren har det i praktiken betytt att stiftelsen ökat sitt ägande i Aktia, säger Bo-Erik Wickholm ombudsman för Aktiastiftelsen i Hangö.

Två tredjedelar av Aktiastiftelserna tar ett långsamt farväl av banken

Svenska Yle har talat med 10 Aktia- och sparbanksstiftelser för att höra hur de ser på kopplingen till Aktia.

De flesta är eniga om att världen har förändrats, utgångsläget där banken och stiftelserna hade ett nära samarbete med förvaltningsråd och andra organ är föråldrat. Stiftelsernas identitet har förändrats och kopplingen till Aktia är allt lösare.

Vissa stiftelser har till och med valt att ändra namn, medan andra ser det som viktigt att peka på grunden till stiftelsernas kapital.

Aktiastiftelsen i Esbo och Grankulla har nyligen gått in för att byta namn. Det är ett beslut som mognat under en längre tid.

– Vi sitter inte med i några organ och påverkar banken inifrån så då ger namnet fel signal, säger Christina Gestrin ordförande för Aktiastiftelsen i Esbo och Grankulla.

Det nya namnet är än så länge inte valt.

– Men det handlar endast om namnbyte, vi kommer inte att ändra stiftelsens stadgar, säger Christina Gestrin.

Den stiftelsen har också minskat på sitt innehav i Aktia under de senaste fem åren, eftersom de vill diversifiera sin portfölj. Idag äger stiftelsen 340 000 aktier i Aktia, siffran kommer att sjunka.

– Det handlar om att i vår placeringspolicy bestämt att vi inte ska ha något stort innehav i en enskild placering, säger hon.

Flera stiftelser har sålt många aktier i Aktia

Aktia: Äran tillhör stiftelserna

Lotta Borgström, direktör för investerarrelationer och kommunikation vid Aktia, skriver i ett mejl till Svenska Yle att banken anser sig ha en god och långvarig relation med stiftelserna, även om de har minskat på sitt ägande.

Banken uppskattar det värdefulla arbete som stiftelserna gör för lokalsamhället, men att äran för det arbetet tillhör stiftelserna, inte banken Aktia.

En arkivbild på en markis med Aktias logo framför ett bankkontor.
Bildtext Ännu i slutet av 90-talet kallade sig Aktia för en sparbank.
Bild: Touko Yrttimaa / Yle arkiv