Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Starkt stöd för mer robusta stängsel vid östgränsen i Yles riksdagsenkät

Från 2022
Taggtråd, i bakgrunden finska och ryska gränspålar.
Bild: Heikki Haapalainen / Yle

En stor majoritet av de riksdagsledamöter som svarade på Yles enkät anser att man borde bygga starkare barriärer vid östgränsen. De kunde vara en bromskloss ifall Ryssland försöker utnyttja migranter i en hybridoperation.

Diskussionen om bevakningen av Finlands östgräns går het av flera olika orsaker.

En är risken för användningen av stora skaror med migranter som ett vapen i en hybridoperation, en annan är Rysslands anfallskrig mot grannlandet Ukraina. Att Finland och Sverige samtidigt har bestämt sig för att ansöka om medlemskap i Nato har lett till att den finländska östgränsen nu är i blickfånget på ett nytt sätt.

Gränsbevakningsväsendet har inlett arbetet med att planera och utvärdera frågan om eventuella stängsel vid östgränsen. Politiska beslut i frågan saknas ändå.

Yles enkät visar att det i riksdagen finns ett omfattande stöd för mer robusta konkreta hinder vid gränsen.

Starkt stöd till höger, vänstern mer tveksam

Yle frågade riksdagsledamöterna om man borde bygga fler och mer robusta stängsel än de nuvarande vid östgränsen.

Av de 124 ledamöter som svarade, sa 88 ja, 22 nej och 14 att de inte tar ställning. Av de 200 ledamöterna var det 76 som inte alls svarade på enkäten.

Mest stöd får idén inom Samlingspartiet och Sannfinländarna. Även de flesta socialdemokrater och centerpartister som svarade på frågan ansåg att man borde göra de konkreta hindren vid östgränsen starkare.

Det är bara inom Vänsterförbundets riksdagsgrupp som andelen nej-svar dominerar.

Orealistiskt bygga 1 300 kilometer långt staket

De riksdagsledamöter som anser att man bör bygga grövre staket vid gränsen motiverar sin ståndpunkt främst med risken för hybridoperationer.

Ingen ser det som realistiskt att bygga hinder vid hela gränsen, i stället talar man för staket vid kritiska områden, exempelvis för att kunna dirigera folk mot gränsövergångar.

Många samlingspartister och sannfinländare kritiserar i samma veva regeringen för att den inte har för avsikt att uppdatera lagstiftningen så, att man kunde stänga hela gränsen för asylsökande.

– Gränshinder vid vissa utvalda platser. Det här vore än mer viktigt, när regeringen av allt att döma tolkar läget så, att man under inga omständigheter kan vägra ta emot asylansökningar, även om det handlar om en operation som Ryssland maskinerat fram mot Finland, säger Ben Zyskowicz (Saml).

Av dem som stöder tanken på mer robusta stängsel är det många som samtidigt påpekar att den lösningen också måste kompletteras med andra åtgärder, som teknisk övervakning och flitigare patrullering.

"Förfärligt dyrt och ineffektivt"

Av dem som motsätter sig tanken om starka fysiska gränshinder har många tolkat det så, att hela gränsen på 1 300 kilometer skulle omfattas av dem. Det ses som en alldeles för dyr lösning.

Att bygga ut ett de facto verkningslöst staket längs med hela gränsen skulle vara förfärligt dyrt. Tillsvidare har jag inte sett ett enda argument som skulle tala för att öda skattebetalarnas pengar på något som detta, säger Anna Kontula (VF)

Många av motståndarna förespråkar i stället andra sätt att ha koll på gränsen, bland annat ökade resurser till Gränsbevakningen.

Artikeln är en översatt, bearbetad och förkortad version av Jyrki Haras ursprungliga text "Ylen kysely kansanedustajille: Suuri enemmistö vastaajista kannattaa järeämpien aitojen rakentamista itärajalle".