Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Renat avloppsvatten får fortsättningsvis släppas ut i Falköfjärden – men miljökraven för reningsverket skärps

Från 2022
Reningsverket på Tyska holmen, bassänger med brunt vatten och stora tjocka rör i taket.
Bildtext Arkivbild från Tyska holmens reningsverk, som renar allt avloppsvatten i Kimitoöns kommun.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Tyska holmens reningsverk får fortsättningsvis släppa ut det renade avloppsvattnet i Falköfjärden i Dragsfjärd. Samtidigt skärps kraven på mängden utsläpp, som det renade vattnet får innehålla.

Det har Regionförvaltningsverket i Södra Finland beslutat.

Enligt Niklas Enestam, vd för Kimitoöns Vatten var beslutet väntat. Samtidigt är han bekymrad över de skärpta miljökraven. I praktiken ska alltså mängden kväve som släpps ut från reningsverket minska ytterligare från och med 2025.
Nu ska Kimitoöns Vatten utreda vad det här betyder i praktiken och vilka investeringar som kan krävas för att uppnå de nya kraven. Dessutom ska Kimitoöns Vatten utreda vilka belägg Regionförvaltningsverket har för de strängare kraven, meddelar Enestam.

Utsläppsstället har varit en het potatis

Reningsverket har tagit emot allt avloppsvatten i Kimitoöns kommun sedan 2016. Frågan har väckt engagemang bland ortsbor och har också behandlats i flera domstolsinstanser under årens lopp.

Regionförvaltningsverket anser att Kimitoöns Vatten ska utreda skicket på det nuvarande utsläppsröret och utreda alternativa platser, då det blir aktuellt att förnya röret.

Det var Kimitoöns Vatten som ansökte om miljötillstånd för att få behålla utsläppsplatsen på nuvarande ställe. Det här tillståndet beviljades, men samtidigt skärps alltså kravet på hur mycket kväve avloppsvattnet får innehålla.

Enligt Regionförvaltningsverket har belastningen på havsområdet minskat, bortsett från den totala mängden kväve.

Enligt prognoserna fram till 2040 kommer reningsverkets belastning på havsområdet att bevaras på samma nivå som nu. Då utloppsröret ska förnyas är det ändå bra att granska om utloppsplatsen kan flyttas till ett annat ställe, anser myndigheterna.

Diskussion om artikeln