Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Människans förhållande till träden har varit och förblir starkt – Pojoförfattare aktuell med ny bok

Från 2022
En bok på ett träbord utomhus.
Bildtext Trä på trä, boken "Träden och Vi" publicerades i år.
Bild: Conny Westerlund / Yle

Människans förhållande till träd och skog sträcker sig långt tillbaka, men hur omfattande är det förhållandet och djupt kan man egentligen dyka i ämnet?

Väldigt djupt, om man frågar Kåre Pihlström i Skarpkulla i Pojo, som är aktuell med boken Träden och Vi.

– Jo, nog skulle det finnas mycket mer att skriva än 368 sidor, det är mera frågan om hur man begränsar det, säger han.

Kåre Pihlström har över 40 års erfarenhet av skogsvård och driver idag ett företag som håller på med skogskonsultering. Boken Träden och Vi är en omarbetad och expanderad version av en bok med samma titel som utkom 1994.

Den nya boken gavs ursprungligen ut på finska 2020 efter att ingen liknande bok publicerats i Finland sedan 1994. Nu har alltså också en version på svenska publicerats. De nya tilläggen behandlar huvudsakligen de historiska aspekterna, men också hur träden och skogen figurerat inom konst, litteratur och musik.

Trä mot klimatförändring

Träprodukter har en enorm potential att ersätta många produkter som idag huvudsakligen tillverkas av plast. Trä förväntas också få en allt större roll inom textilindustrin i framtiden.

I vilken utsträckning trä kommer att ersätta andra typer av material är ändå en fråga om vad som är ekonomiskt lönsamt. Att trä helt och hållet skulle ersätta plast är ändå osannolikt tror Kåre Pihlström.

Under de senaste åren har intresset för större projekt i trä ökat markant, och på flera håll i världen bygger man skyskrapor i trä. Branschen utvecklas hela tiden och såväl ny teknik som lägre kostnader har lett till ett ökat intresse för träbyggnader.

TOASin puukerrostalon työmaa Kaupissa
Bildtext Studentbostäder av trä i Tammerfors.
Bild: Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Korslaminerat trä (CLT), som är ett av de material som blivit betydligt billigare under de senaste åren är ett av de material som väckt intresset för träbyggnader i större skala. Ett exempel är Mjøstårnet i Norge, som för tillfället är världens högsta träbyggnad (85 meter hög) som är byggd med CLT.

Trä och hälsa

Inom traditionell sjukvård har exempelvis kåda, bark och skott använts med varierande framgång, och inte alltid utan oönskade bieffekter.

Överlag så ska man förhålla sig med försiktighet till sådana här gamla recept

Kåre Pihlström

Tjära har exempelvis en bakteriedödande effekt, men innehåller också flera karcinogena ämnen.

– Överlag så ska man förhålla sig med försiktighet till sådana här gamla recept, påpekar Kåre Pihlström.

Även aspirin är ett ämne som förekommer naturligt i sälj- och videväxter, som sedan förädlats av läkemedelsindustrin.

Forskning pekar också på att trä på flera sätt kan ha en positiv inverkan på människors hälsa. Exempelvis kan träinredning ha en lugnande effekt som sänker stressnivån.

En ökad efterfrågan på virke

I Finland har skogarnas tillväxt under en lång tid varit större än avverkningen. Fastän avverkningen under något år skulle vara större än tillväxten anses det inte vara ett problem. Risken för överavverkning anses inte heller vara stor i Finland.

En tanke med den här boken när man har tagit fram trädens användningsmöjligheter förr och nu, är att man skulle utnyttja trädslagen lite mångsidigare

Kåre Pihlström

Förhoppningsvis kommer industrin i framtiden att uppmuntra till en mångsidig användning av träd. Olika sorters träd lämpar sig olika väl för olika ändamål. Genom att skapa incitament att odla olika sorters träd så ökas inte bara träets användningsområden, det bevarar också skogens mångfald.

– En tanke med den här boken när man har tagit fram trädens användningsmöjligheter förr och nu, är att man skulle utnyttja trädslagen lite mångsidigare, säger Kåre Pihlström.

Man i skogen med en bok i handen.
Bildtext Kåre Pihlström i sitt naturliga element.
Bild: Conny Westerlund / Yle

Diskussion om artikeln