Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Personalen oroad då Pargas stad omorganiserar och samarbetsförhandlar – färre avdelningar ska ge mervärde och effektivitet

Uppdaterad 09.06.2022 11:59.
Pargas stadshus
Bildtext Målet är att Pargas stads nya organisation ska vara klar vid årsskiftet.
Bild: Arash Matin / Yle

Vid årsskiftet ska Pargas stad ha en ny organisation. För att det ska vara möjligt blir de kommande veckorna avgörande och politiker som Yle Åboland talat med vill både slimma och förbättra organisationen.

Personalgrupperna inom staden har redan tidigare fått ta del av planerna och har blivit informerade under arbetets gång. Gruppen som har lett arbetet har arbetat aktivt med att ta fram en ny organisationsmodell sedan januari 2022.

Efter varje möte har personalen fått ta del av det senaste och haft möjlighet att ställa frågor. Men trots det finns det fortfarande oro för hur framtiden ska se ut. Den 20 juni måste politikerna ta ett beslut i frågan eftersom det redan nu brådskar om den nya organisationen ska kunna se dagens ljus vid årsskiftet.

– Det är bra att personalen hela tiden har informerats men det har samtidigt varit en jäktig vårtermin med fortsatta pandemier och krav som påverkat hela personalen, säger huvudförtroendeman Annika Norrgård vid Pargas stad. Alla har helt enkelt inte haft tid att i detalj bekanta sig med planerna och nu då konkreta förslag läggs fram hur organisationsmodellen ska bli så skapar det oro.

Norrgård representerar den del av personalen som har ledande poster inom stadens nuvarande organisation. Men hon representerar också läkare, personal inom biblioteket, sociala sidan och inom utbildningen.

Enligt Norrgård har många tagit kontakt och uttryckt oro över den kommande organisationsförändringen.

– En fråga som dök upp efter måndagskvällens aftonskola där den nya organisationen diskuterades är vad som sker med de nuvarande chefsposterna i den nya organisationen, säger Norrgård. Oron handlar också om vilka sorters arbetsuppgifter personalen har i framtiden och om ens lön förblir oförändrad.

Tre stora helheter ska ge synergieffekter

Förslaget till stadsstyrelsemötet den 13 juni är att det i framtiden ska finnas tre stora avdelningar inom Pargas stad. De tre avdelningarna eller sektorerna är fostran och utbildning, förvaltnings- och stödtjänster samt en helt ny avdelning som går under namnet livskraft.

– Den nya avdelningen ansvarar bland annat för inflyttnings- och livskraftsfrågor samt näringslivsvänligheten, säger Pargas stadsstyrelseordförande Gilla Granberg, SFP. Men under den nya avdelningen lyder också kombi- och kultur samt biblioteken som är sådant som påverkar stadens dragningskraft.

Valfunktionärer vid vallokalen i Pargas.
Bildtext Gilla Granberg, SFP, vill se ett livskraftigt Pargas i framtiden.
Bild: Yle/Jesper Alm.

Enligt uppgifter som Yle Åboland fått ta del av finns det en oro bland personalen att de nya avdelningarna är ologiska och den tydlighet som funnits försvinner. Hur svarar du på den kritiken?

– Det kan kanske upplevas så men logiken har varit att avdelningen för fostran och utbildning samt livskraft är de två enheter som ger mervärde och betjänar invånarna bättre samt lockar till inflyttning och glädje att bo och verka i staden, säger Granberg. Den tredje avdelningen är sedan ryggraden som möjliggör de resurser som behövs för att verksamheten inom de två andra enheterna ska kunna fungera.

Granberg förstår att personalen känner oro och har aldrig varit med om större organisationsförändringar där ingen skulle känna någon form av oro.

– Vi politiker vill nu skapa en bättre och effektivare organisation som ska klara av de utmaningar staden står inför, säger Granberg. Vi vill absolut inte ruska om stadens organisation bara för omruskandets skull utan vi har talat mycket om att vi nu vill förbättra, förenkla och fördjupa.

Politikerna ense om att en organisationsförändring behövs

Yle Åboland har tidigare rapporterat om att invånarantalet i Pargas fortsätter att sjunka trots många satsningar.

– Det här vill vi nu få bukt med och ser att en organisationsförändring kan förstärka det arbetet, säger Granberg.

En äldre man med glasögon står och ser in i kameran.
Bildtext Markku Orell, SAML, anser att stadens organisation måste slimmas och effektiveras.
Bild: Yle/Pontus Nyqvist

Samlingspartiets Markku Orell håller med och betonar att det nu är viktigt att politikerna tar de beslut som krävs.

– Den 20 juni hoppas jag att stadsfullmäktige kan ta beslut enligt de förslag som organisationsgruppen lägger fram, säger Orell. För vi behöver en slimmad och effektiverad organisation i framtiden.

Socialdemokraternas Mikaela Luoma förstår personalens oro men anser att staden skött informationsgången bra och effektivt.

– Alla har haft möjlighet att bekanta sig med förändringarna och har dessutom kunnat ställa frågor anonymt, säger Luoma. Det är viktigt att vi kan få en ny organisation men vi ska inte ha för bråttom.

Mikaela Luoma
Bildtext Mikaela Luoma, SDP, hoppas att det inte blir för bråttom med besluten och att det ännu ska finnas tid för diskussion.
Bild: Yle/ Nora Engström

Luoma hoppas att det ska finnas tid för fortsatt diskussion trots att tidtabellen är stram och stadsfullmäktige måste ta ett beslut om den nya organisationsmodellen på fullmäktigemötet den 20 juni.

Aktuellt med samarbetsförhandlingar

Pargas stads personalchef Peter Lindroos ser inte att den nya planerade organisationsförändringen kan genomföras utan samarbetsförhandlingar.

– Lagen är tydlig på den här punkten och då det sker väsentliga förändringar i såväl uppgifter som i organisationen så krävs det att staden inleder samarbetsförhandlingar, säger Lindroos. Jag ser nog att alla har kvar sitt arbete men arbetsuppgifterna förändras.

Personalchef Peter Lindroos i Pargas.
Bildtext Peter Lindroos, personalchef vid Pargas stad, hoppas att den nya organisationen ska tilltala så många som möjligt.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Måste personer i chefsposition söka sitt arbete på nytt?

– Det har diskuterats men jag ser att det inte är en lyckad lösning eftersom det bara skapar irritation och onödig oro, säger Lindroos. Vi har inom Pargas stad haft som kutym att stadsstyrelsen utser vilken tjänsteinnehavare som leder vilken helhet och sedan genomförs det en intern intresseanmälan för uppdragen.

På stadsstyrelsens möte den 13 juni ska politikerna besluta hur och vem som ska leda de nya avdelningarna.

– Då klarnar det också om någon av tjänsterna rentav ska ledigförklaras externt, säger Lindroos. Det är upp till politikerna att avgöra om det räcker med en intern intresseanmälan eller om man vill locka nya personer till staden.

Pargas stad omorganiserar och ser framåt

6:14

Diskussion om artikeln