Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

När banken inte gav utdelning kunde stiftelserna inte ge bidrag – Aktiastiftelser med mycket bankaktier drabbades värst 2020

Uppdaterad 20.06.2022 10:59.
Illustration av två kostymklädda personer som har varsitt papper med texten "Stipendium" i ena handen, den ena personen har dessutom en pengabunt men den andra personen har bara en fluga som flyger iväg.
Bild: Sebastian Dahlström

Alla Aktiastiftelser har fått sitt grundkapital av Aktia när banken grundades. Idag koncentrerar bara en tredjedel av stiftelserna sina tillgångar till banken. Risken med för mycket bankaktier blev tydlig när banken inte betalade ut utdelning.

Den blomstertid har nyss klingat ut i de finlandssvenska skolorna och från skolavslutningen gick många elever ut med ett stipendiekuvert från en sparbanksstiftelse i handen.

De 30 Aktiastiftelserna delar årligen ut bidrag på över tio miljoner till allmännyttiga ändamål i lokalsamhället.

År 2020 rekommenderade Europeiska centralbanken ECB att banker inte skulle betala ut utdelning till sina ägare. Aktia följde direktivet och den uteblivna utdelningen syntes i hur en del av stiftelserna kunde bevilja bidrag.

Den tredjedel av stiftelserna vars tillgångar var mest koncentrerade i Aktia drabbades värst. De betalade inte ut eller minskade kraftigt på utbetalningen 2020. I många fall var det bara skoleleverna som fick stipendier, ingen annan fick bidrag. De små stiftelserna Aktiastiftelsen i Jakobstad, Aktiastiftelsen i Karlebynejden och Kungsgårdsstiftelsen i Ekenäs hade överhuvudtaget ingen utbetalning 2020.

Stiftelserna betalar ut över tio miljoner i bidrag och är goda för över 240 miljoner

Många av de stiftelser som hade diversifierat sin portfölj kunde göra utbetalningar som förut, eller till och med öka på utbetalningarna. 2020 delade Stiftelsen Tre Smeder ut de största summorna i bidrag.

Kartan visar hur stor stiftelsernas uppskattade förmögenhet var 2020. Det reella värdet kan variera beroende på den aktuella börskursen.

Rikast är Stiftelsen Tre Smeder i Helsingfors som är god för över nittio miljoner euro. Minst är Aktiastiftelsen i Karlebynejden som har bara dryga 95 000 euro i tillgångar.

Karta som visar 30 gröna bollar i olika storlekar längs kusten i Finland. De största stiftelserna finns i Nyland, i Åboland och Österbotten finns det många små stiftelser.

Karta som visar 30 gröna bollar i olika storlekar längs kusten i Finland. De största stiftelserna finns i Nyland, i Åboland och Österbotten finns det många små stiftelser.
Bildtext På kartan kan du se var Aktiastiftelserna är placerade och hur stor förmögenhet de totalt sett har.
Bild: Petter West / Yle

Lokalsamhället i Hangö fick totalt 150 000 euro mindre bidrag

Den uteblivna utdelningen syntes tydligt i Hangö där stiftelsen hörde till dem som valde att inte behandla bidragsansökningar under år 2020.

Aktiastiftelsen i Hangö betalade bara ut skolstipendier till ett värde av 6 000 euro år 2020 jämfört med 160 000 år 2019.

– En hel del av den verksamhet vi stöder som idrottsturneringar och evenemang kunde inte ordnas på grund av coronan, så det fanns en viss förståelse för vårt beslut, säger Bo-Erik Wickholm ombudsman för Aktiastiftelsen i Hangö.

Aktias beslut att inte betala ut utdelning 2020 påverkade inte heller stiftelsens syn på Aktia. Den litar på att Aktia i fortsättningen kommer att betala ut utdelningar. Sannolikheten är större att stiftelsen köper mer än att de säljer bort sina aktier.

– Om vi säljer Aktia-aktier, så gäller det att hitta ett nytt placeringsobjekt. Det är inte helt lätt i dessa tider, säger Wickholm.

Många stiftelser har tillsatt särskilda placeringsutskott som har som uppgift att se över stiftelsens placeringar.

År 2021 betalade bankerna ut utdelning som vanligt – det syntes också i Hangö. Aktiastiftelsen i Hangö betalade 152 090 euro i bidrag ifjol.

Frontmuséet blev utan pengar

En förening som drabbades av beslutet var Krigshistoriska föreningen i Västnyland. Den driver Hangö Frontmuseum och bunkermuseet Irma.

Föreningen behöver extern finansiering eftersom deras biljettförsäljning inte räcker för att täcka kostnaderna. Den söker bidrag från flera olika stiftelser, bland annat Aktiastiftelsen i Hangö. Bidragen de söker ligger mellan 1000 och 10 000 euro.

Dans automatkanon för luftvärn på Hangö frontmuseum.
Bildtext Hangö Frontmuseum
Bild: Marica Hildén / Yle

Främst söker föreningen bidrag för olika projekt, till exempel har de utvecklat virtuell guidning för personer som har svårt att röra sig i terrängen med hjälp av projektmedel. Pengarna används också för restaurering av föremål och utställningsverksamhet.

– Aktiastiftelsens bidrag är viktiga för oss, eftersom vi är beroende av extern finansiering, säger museikoordinator Piia Hasselberg vid Hangö Frontmuseum.

När bidrag uteblir tvingas de banta ned, skjuta fram eller slopa projekt.

– Då vi planerar verksamheten är vi medvetna om att inte alla våra ansökningar om bidrag godkänns. Vi vet att det finns många andra som ansöker och alla får inte bidrag, det är förståeligt.

År 2021 fick föreningen igen bidrag av Aktiastiftelsen.

Aktiastiftelserna skulle främja sparandet

Rättelse 14.6.2022: Aktias utdelning uteblev inte helt 2020 utan flyttades fram. Många stiftelser hade då redan fattat beslut om att minska på utbetalningen av bidragen.

Rättelse 20.6.2022: Stiftelsen Tre Smeder hade den största utdelningen år 2020, inte Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla.

Diskussion om artikeln