Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Största församlingen inom Borgå stift fattade eget beslut i frågan om vigsel av samkönade par: "Det här är en förändring som sker från gräsrotsnivå"

Kira Ertman står framför en blomrabatt i Björnparken
Bildtext Kyrkoherde Kira Ertman fotograferad i Björnparken i Helsingfors.
Bild: Yle/Rebecka Rahikainen

Nu öppnar Esbo svenska församling kyrkor och andra lokaler för vigsel av samkönade par. "Min tanke är att vi med detta beslut kan betjäna alla våra medlemmar", anser kyrkoherde Kira Ertman.

Församlingsrådet vid Esbo svenska församling fattade beslutet med rösterna 12-3 i en sluten omröstning.

"Omröstningen var sluten eftersom majoriteten av församlingsrådsmedlemmar önskade det så. Vi diskuterade saken rätt så länge och kom fram till att en sluten omröstning skapar trygghet i just detta ärende.", skriver kyrkoherde Kira Ertman i ett mejl till Svenska Yle.

Efter omröstningen anmälde ledamöterna Hannele Nygård och Pirkko Träskbacka avvikande mening om att öppna lokalerna för samkönad vigsel.

Beslutet träder i kraft den 1 juli 2022.

"Kyrkomötet har behandlat detta flera gånger utan att fatta ett beslut"

Initiativet till att behandla ärendet kom från Ertman.

"När Espoon tuomiokirkkoseurakunta fattade motsvarande beslut i maj, ansåg jag genast att även Esbo svenska måste ta upp saken snarast möjligt. Jag är glad att besluten är likadana, med tanke på att vi delar på Esbo domkyrka."

Varför väntar ni inte tills kyrkomötet fattat ett beslut i ärendet?

"Kyrkomötet har behandlat detta ärende i flera omgångar, utan att ett tydligt beslut skulle ha nåtts. Samtidigt finns det ett behov och ett starkt önskemål bland våra församlingsmedlemmar att få gifta sig i kyrkan.", skriver Ertman.

Kyrkomötet är kyrkans högsta beslutande organ.

"Jag tänker mig att det här är en förändring som sker från gräsrotsnivån, utgående från de önskemål som församlingsmedlemmar i hela landet har. Min tanke är att vi med detta beslut kan betjäna alla våra medlemmar.", skriver Ertman.

Esbo domkyrka på hösten
Bildtext Esbo domkyrka.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Kan inte tvinga präster att viga samkönade par

Ertman själv röstade för och anser att hon som kyrkoherde har en plikt att se till att alla medlemmar betjänas jämlikt.

Hon meddelar att hon också kan ställa upp som vigselpräst för samkönade par.

Hon kan däremot inte som kyrkoherde tvinga någon av församlingens präster att viga ett samkönat par eftersom kyrkomötet inte har fattat beslut i frågan.

Esbo svenska församling är den största församlingen inom Borgå stift. Församlingen har 14 300 medlemmar.

Två andra Esboförsamlingar har fattat samma beslut

Tidigare i år har tre andra församlingar inom Esbo kyrkliga samfällighet behandlat samma fråga.

De finska församlingarna Espoon tuomiokirkkoseurakunta och Tapiolan seurakunta godkände både att samkönade par kan vigas i församlingens kyrkor och lokaler.

I Espoonlahden seurakunta slutade omröstningen 7-7. Ordförandes röst avgjorde att praxis inte ändras.

Webbplats listar vilka som viger samkönade par

Andra svenskspråkiga församlingar i huvudstadsregionen har tidigare fattat beslut om att öppna lokalerna för vigsel av samkönade par.

Matteus församling i Helsingfors fattade i september 2020 beslutet att församlingen ska tillhandahålla både präst och lokal för vigsel av samkönade par.

En rundringning, som Svenska Yle gjorde 2020, visade att Vanda svenska församling, Johannesförsamling i Helsingfors och Grankulla svenska församling tillåter samkönad vigsel i kyrkans lokaler men församlingens präster viger inte samkönade par.

På webbplatsen sateenkaaripapit finns en lista över präster som viger samkönade par. Där framgår också vilka som talar svenska.