Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Oppositionen vägrar godkänna ändringar i beredskapslagen – regeringen försöker kompromissa genom möjlighet att stänga delar av gränsen för asylsökande

Från 2022
Rikka Purra framträder inför pressen.
Bildtext Sannfinländarna kräver en möjlighet att tillfälligt avbryta möjligheten att söka asyl, säger Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra.
Bild: Silja Viitala / Yle

Regeringen och oppositionen är överens om behovet av lagändringar för att avvärja ryska hybridhot. Men oppositionen anser fortfarande inte att regeringens förslag hindrar hybridoperationer som utnyttjar asylsökande.

Under ett möte med ledarna för samtliga riksdagspartier sa inrikesminister Krista Mikkonen (Gröna) att man ska presentera en lagändring som gör det möjligt att stänga delar av gränsen för asylsökande.

Enligt ändringarna i gränsbevakningslagen kunde möjligheten att söka asyl begränsas till vissa ställen om asylsökande utnyttjas i en hybridoperation.

– Vi har bundit oss till internationella konventioner och det måste finnas möjlighet att söka asyl för dem som behöver det, men vi måste kunna se till att det inte missbrukas, säger Mikkonen.

Sannfinländarna som kräver en möjlighet att tillfälligt avbryta möjligheten att söka asyl helt och hållet lät sig inte nöjas.

– Våra krav är de samma nu som innan mötet, sa Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra.

Inga lagändringar utan oppostionen

Frågan om rätten att söka asyl vid gränsen hotar stoppa de nya paragrafer i beredskapslagen som ska trygga säkerheten vid eventuella ryska hybridoperationer.

Grundlagsutskottet har slagit fast att lagen ska stiftas i grundlagsordning. Om lagen ska godkännas i brådskande ordning kräver det fem sjättedels majoritet, vilket gör att Sannfinländarna eller Samlingspartiet kan stoppa lagen.

Enligt partierna utgör ändringarna i gränsbevakningslagen och beredskapslagen en helhet.

Initiativet till onsdagens möte togs av Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo. Enligt honom är samtliga partier överens om att man bör kunna trygga Finlands säkerhet om Ryssland använder asylsökande i en operation vid gränsen.

Enligt Orpo fortsätter nu förhandlingarna med regeringen.

– Vi ska begrunda regeringens lagförslag. Sedan kan vi göra eventuella ändringar i försvars- och förvaltningsutskottet. Men då behöver vi en bred samsyn, sa Orpo.

Även Kristdemokraterna delar Sannfinländarnas och Samlingspartiets krav.