Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Stödet till vårdpolitiker inget nytt system: "Ersättningar till politiker väcker ofta diskussioner"

Från 2022
En stor samling människor på väg in i en mötessal.
Bild: Moa Mattfolk / Yle

Stödet som ska betalas ut till partierna inom Österbottens välfärdsområde är enligt statsvetare Siv Sandberg ett nytt sätt att se på politiker och deras arbete. För SFP i Österbotten innebär stödet att man kan anställa en sekreterare.

Att partistödet, eller verksamhetsstödet som det också kallas, nu väcker så mycket känslor och frågor är enligt statsvetaren Siv Sandberg vid Åbo Akademi för att systemet är nytt.

– De här summorna kan förefalla stora. Men de facto finns det liknande system i en del kommuner och framför allt finns det på riksdagsnivå motsvarande partistöd.

Enligt Sandberg är systemet med partistöd i kommunerna inte lika transparent eftersom det har utformats under flera årtionden. Hon tror att orsaken till att partistödet inom välfärdsområdet nu väcker uppmärksamhet är att hela organisationen är ny.

Eftersom Österbottens välfärdsområdes fullmäktige består av 59 ledamöter skulle partistödet kosta Österbottens välfärdsområde 236 000 euro i år och 354 000 euro nästa år. Totalt blir det alltså nästan 600 000 euro under två år.

Bild på Siv Sandberg med Aura Å i bakgrunden.
Bildtext Statsvetaren Siv Sandberg vid Åbo Akademi säger att partistöd inte är något nytt i Finland.
Bild: Isabel Nordberg / Yle

SFP får mest

Svenska folkpartiet som har 32 ledamöter i Österbottens välfärdsområdes fullmäktige kommer att få 320 000 euro under två år. Kristdemokraterna med fyra ledamöter får jämförelsevis 40 000 euro.

Att stödet till SFP väckt uppmärksamhet i Österbotten beror enligt Sandberg på att partiet får en betydligt större summa än de andra partierna.

– Det här är ju en princip man kan diskutera, men nu har man valt den här verksamhetsprincipen. Om man jämför rakt av blir det ju väldigt stora skillnader mellan partierna just i Österbotten. Det ser kanske inte lika ojämnt ut i andra välfärdsområden där fördelningen mellan partierna är jämnare, säger Sandberg.

Jenni Ahlbäck som är verksamhetsledare på SFP i Österbotten och själv invald i välfärdsområdets ullmäktige påpekar också hon att den nya organisationen görs i samband med en stor reform och enligt henne kräver det att de förtroendevalda får hjälp.

– Det krävs att vi har mångsidigt beredningsarbete åt alla för att man ska vara med på vad som händer och därför ser vi att det här är extremt viktigt den här första perioden. Framför allt att man som politiker har möjlighet att få stöd i beredningsarbetet, säger Ahlbäck.

Jenni Ahlbäck står lutad mot ett dokumentskåp, i bakgrunden ett kontorslandskap.
Bildtext Jenni Ahlbäck från SFP sitter själv i Österbottens välfärdsområdes fullmäktige.
Bild: Yle/Roger Källman

Kan anställa en sekreterare

Hon berättar att man inom SFP har bestämt sig för att anställa en sekreterare, eller koordinator, för att stödja SFP:s fullmäktigegrupp i sitt arbete.

Enligt statsvetaren Siv Sandberg finns det många som anser att politiker inte ska ha så höga arvorden eftersom de gör det politiska arbetet på sin fritid.

– Det är ett allmänt fenomen att ersättningar till politiker ofta väcker diskussioner. Oberoende om arvodet är 30 eller 300 euro tycker någon att det är för mycket, säger Sandberg.

Sandberg säger att SFP kunde fundera på att vara generös mot de andra partierna eftersom ett litet parti får en mindre summa som inte räcker till så mycket.

Beslut om stödet redan före valet

Jenni Ahlbäck från SFP förstår att det kan kännas skevt att inte alla fullmäktigegrupper har samma möjligheter.

– Samtidigt ser jag det på det sättet att vi mellan kretsorganisationerna för nästan alla partier redan före valet har slutit upp ett avtal där vi stipulerar att efter valet baserar sig stödet på valresultatet. Det är fullmäktigegruppen, med de antal de har, som får de här summorna. Man vet att SFP är starka i Österbotten och vi är starka i fullmäktige och därför får vi en mycket större summa än alla andra, säger Ahlbäck.

Om ni bjuder in en expert som föreläsare för fullmäktigegruppen, kan ni bjuda med de andra ledamöterna då, fastän de hör till de andra partierna?

– Absolut kan vi det. Det är något som vi behöver se på med de andra grupperna. Finns det saker som vi har tänkt och planerar internt i vår grupp som vi också ser att det finns en större nytta av att andra partier tar del av. Då måste vi se på om vi gör det tillsammans eller vem står som anordnare, säger Ahlbäck.

Ahlbäck, som också själv är fullmäktigeledamot i Österbottens välfärdsområde, säger att ledamöterna redan nu märker hur komplicerade och invecklade många frågor är och att de invalda behöver stödet.

– Inte tänker någon inom vårt parti att det här är pengar som vi vill roffa åt oss. Oavsett om du har 30 eller tio invalda så ska du ändå ha möjlighet att få en så pass stor summa att du verkligen kan göra något med de här pengarna, säger Ahlbäck.