Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå välkomnar jättefartyg – LNG-terminalen ska hjälpa Finland att täcka ryskt gasbortfall

Från 2022
Ett stort fartyg vid en hamn intill fasinfrastruktur. På det blåa fartyget står det "Exemplar".
Bildtext LNG-terminalfartyget som ska hjälpa Finland att täcka bortfallet av rysk gas kommer att placeras i Ingå.
Bild: Excelerate Energy

Ingå ska stå värd för den väldiga flytande LNG-terminalen som ska hjälpa Finland och Estland att täcka energibortfallet efter att Ryssland stängt gaskranarna. Det bekräftar Fortum och statliga Gasgrid.

Regeringen meddelade för två månader sedan om att Gasgrid, som upprätthåller gasnätet i Finland och ägs av staten, ska hyra en flytande LNG-terminal för att slippa den ryska naturgasen. Ryssland stängde gaskranarna till Finland den 21 maj, eftersom vi inte gick med på att betala för energin i rubel, vilket Ryssland krävde.

Fartyget är nästan 300 meter långt, vilket är nästan två gånger längre än en Sverigebåt.

Vad är LNG?

LNG är naturgas som omvandlats till flytande form för att kunna transporteras, till exempel med fartyg.

Estland och Finland har undertecknat en avsiktsförklaring om att samarbeta om terminalen – då skulle länderna stå för kostnaderna i relation till gasleveranserna. Finland behöver ungefär 4–5 gånger mer gas än sin södra granne.

Hyresavtalet för terminalfartyget har undertecknats för 10 år. Finland hyr LNG-terminalen av det amerikanska bolaget Excelerate Energy.

Gasumin tankkialus M/T Ternsundin bunkraus eli tankkaus LNG-terminaalissa Porin Tahkoluodossa 10.1.2016
Bildtext Det finns två fasta LNG-terminaler i Finland. En av dem ligger i Björneborg (bilden) och en tredje byggs som bäst i Fredrikshamn.
Bild: Juha Sinisalo / Gasum

Hinner terminalen bli klar i tid?

Den nya LNG-terminalen i Ingå ska täcka bortfallet av rysk gas nästa vinter. Energibehovet är mycket mindre under sommaren och hösten, så myndigheterna räknar med att en gasledning via Baltikum täcker de behoven.

Men det är oklart ifall terminalen hinner stå klar tills dess.

Först måste man bygga en terminal i hamnen som klarar av att ta emot gasen av terminalfartyget. Finansminister Annika Saarikko har sagt att tidtabellen är krävande. Myndigheterna måste jobba snabbt för att behandla och godkänna alla tillstånd som behövs.

Att bli av med den ryska naturgasen är en av regeringens största energisatsningar. Det är en del av ett stödpaket på 850 miljoner som bland annat ska stärka självförsörjningen och få fart på både företagsamhet och investeringar.

I Finland är få hushåll beroende av gas. Det är industrin som använder merparten av gasen.

Enligt Saarikko har fartyget kapacitet att täcka en pappersfabriks behov i två år – sammanlagt 151 000 kubikmeter. Samtidigt kommer mindre tankfartyg att fylla på lagret hela tiden.

En person ombord ett LNG-terminalfartyg,
Bildtext Terminalfartyget heter Exemplaria och har använts runtom i världen för att lagra och transportera gas. Fartyget har testats i kalla förhållanden, från Argentina till Boston, USA. Bilden är från Exemplarias systerfartyg Expedient.
Bild: EPA/All Over Press

"Ingå är en utmärkt plats för fartyget"

Tidigare spekulerades det om var i södra Finland terminalen ska finnas. Både Ingå och Tolkis i Borgå fanns med i förhandsspekulationerna.

Ingås kommunstyrelseordförande Henrik Wickström (SFP) har tidigare sagt att Ingå skulle vara ett bra alternativ för terminalfartyget, eftersom kommunen har en djuphamn, ligger nära Estland och lätt kan koppla skeppet till gasnätet.

Fortum och Gasgrid baserar sitt beslut på samma tes.

Nu återstår det enligt näringsminister Mika Lintilä bara att bygga hamnterminalen och att hålla tidtabellen, så att LNG-terminalen kan tas i bruk nästa vinter.

Gasgrids vd Olli Sipilä glädjer sig åt beslutet att placera terminalen i Ingå.

"Jag är nöjd med att beslutet om platsen fattades så snabbt. Hela Östersjöregionen har behov av terminalen, så Ingå är en utmärkt plats för fartyget", säger han i ett pressmeddelande.

Fortums djuphamn och industriområde i Ingå

Ingå ligger på en strategiskt bra plats för att de små fartygen lätt ska kunna fylla på terminalen med nya leveranser. Hamnen har redan år 2014–2015 genomgått de miljökonsekvensbedömningar som behövs.

Planen är att terminalfartyget lägger till vid Estlands kust innan det seglar mot Ingå. Den estniska el- och gasöverföringsoperatören Elering kommer att fortsätta utveckla en plats för LNG-terminalen.

Att båda länderna har hamnar utvecklade för LNG-terminalfartyg ökar möjligheten att hålla tidtabellen och minskar på möjliga risker.