Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Finsk rapport: Rysk teknologi kan inte konkurrera globalt – unga välutbildade lämnar Ryssland

Rysslands premiärminister Michail Misjustin besöker Moskvas institut för fysik och teknologi under kunskapens dag  1 september 2021.
Bildtext Rysslands premiärminister Michail Misjustin besöker Moskvas institut för fysik och teknologi under kunskapens dag 1 september 2021.
Bild: Dmitry Astakhov / EPA

Den ryska staten satsar mycket på teknologiutveckling utan att uppnå särskilt goda resultat, och värre blir det då unga experter lämnar landet. Utvecklingsarbetet är statsstyrt och ska betjäna statens säkerhet.

Det finns planer, strategier, politisk vilja och rätt god finansiering för arbete inom teknologiutvecklingen i Ryssland. Trots det är resultatet magert och inga stora innovationer har sett dagens ljus i landet.

Eftersom resurserna inte räcker till för global konkurrens med länder som USA och Kina väljer Ryssland att satsa på sådan teknologi som betjänar statsmaktens intressen.

Landet vill upprätthålla sin topposition inom vapenteknologi och kärnkraft. Bland annat det här kan man läsa i en rapport från statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet.

Rapporten publicerades i början av juni och har sammanställts av forskare vid Utrikespolitiska institutet, Alexandersinstitutet och forskningscentralen för teknologi, VTT.

Ska stödja makthavarna

Forskaren Santtu Lehtinen vid forskningscentralen för teknologi, VTT, säger att den statsstyrda modell för teknologiutveckling som Ryssland har valt betjänat maktens intressen. Avigsidan är att den ryska modellen inte har lett till några innovationer som skulle ha en bredare samhällelig betydelse.

Santtu Lehtinen tittar rakt i kameran, han har mörkblå slips, vit skjorta och en kavaj i Manchestersammet.
Bildtext Santtu Lehtinen från forskningscentralen för teknologi, VTT, är en av de finländska forskare som sammanställt rapporten om rysk teknologiutveckling.
Bild: Peter Palo-oja

Rysslands mål är att vara på toppnivå inom vissa sektorer. Det gäller bland annat modernisering av kärnvapen, kärnkraft och vapenteknologi. Landet har en bra bas att bygga på. Det matematiska och naturvetenskapliga kunnandet är nämligen på en mycket hög nivå.

Problemet i den ryska teknologiutvecklingen är på sätt och vis samtidigt dess styrka. Statsstyrningen gör att kunnandet är väldigt stort inom de områden som gynnar statens säkerhet medan alla andra områden sackar efter.

– Ryssland har inte lyckats få fram sådan ny teknik som man kan vidareutveckla till produkter med marknadsvärde, säger forskaren Santtu Lehtinen vid VTT.

Liksom så många andra områden i Ryssland belastas också forskning och utvecklingsarbete av ineffektivitet och korruption som bromsar möjligheterna till framgång.

Sputnik-vaccinet är både en framgång och ett misslyckande

Ibland lyckas Ryssland emellertid visa upp stor skicklighet inom utvecklingsarbetet. Det hände till exempel då forskare med fart tog fram ett vaccin mot covid-19.

En sjukskötare i munskydd och glasögon håller upp en dos med Sputnik-vaccinet.
Bildtext Sputnik-vaccinet utvecklades snabbt, men på grund av utbredd skepsis mot vacciner är vaccinationsgraden i Ryssland fortfarande låg. Just nu ligger den på omkring 57 procent.
Bild: /All Over Press

Det ryska vaccinet Sputnik V kom väldigt snabbt ut på marknaden. Det var möjligt eftersom laboratorierna som utvecklade vaccinet bland annat hoppade över vissa testprocesser som läkemedel vanligen ska genomgå innan de tas i användning.

– Ur rysk synvinkel var vaccinet en verklig framgång medan vi i väst ser det som ett exempel på hur man bryter mot praxis inom vetenskap, säger Santtu Lehtinen.

Unga, kunniga och välutbildade överger Ryssland

Sedan det ryska storanfallet på Ukraina började i februari har väldigt många experter inom IT-branschen och teknologiforskning lämnat Ryssland. Det här är den häftigaste vågen av hjärnflykt från landet på över tjugo år.

Allegro-tåg på järnvägsstationen i Helsingfors.
Bildtext Många ryska experter och unga forskare har lämnat sitt hemland efter att Ryssland angrep Ukraina. 28 mars 2022 avbröts persontrafiken mellan S:t Petersburg och Helsingfors.
Bild: Juho Liukkonen / Yle

– Då det redan sedan tidigare råder brist på unga forskare i Ryssland kommer det här att få allvarliga följder för teknologiutvecklingen, säger Santtu Lehtinen.

Vissa av dem som har lämnat landet fortsätter eventuellt att arbeta för sina ryska arbetsgivare, men många söker sig nya jobb. Och det är lätt för de ryska experterna att få jobb, deras kunnande värderas högt. Särskilt eftertraktade är ryska programmerare och kodare.

Hjärnflykten från Ryssland kan självklart vara till nytta för forskningen i de länder dit experterna flyttar.

Vetenskapligt samarbete mellan Ryssland och väst har avbrutits

Rysslands krig mot Ukraina har i år också lett till att allt vetenskapligt samarbete mellan Ryssland och västvärlden har brutits.

Så här total kontaktlöshet hade man inte ens under det kalla kriget. Då ansågs vetenskapssamarbete vara en viktig form av fredligt samarbete.

Nackdelen av det avklippta samarbetet kan man se på många nivåer. Dels innebär det stora svårigheter för enskilda studerande och forskare som förlorar kontakten till arbetskamrater eller rent av mister studieplatser eller forskningsprojekt.

Dessutom skadas den vetenskapliga utvecklingen internationellt av att man inte längre kan dra nytta av det som har varit styrkan i olika länder.

I Ryssland har forskarna stått för väldigt högtstående kunskap inom basforskning medan man i Europa har stått för ett mera innovativt tänkande. I kombination har det här lett till resultat som nu inte kan uppnås.

Det kan också finnas fördelar av att kontakterna nu ligger nere. De ryska möjligheterna till hybridpåverkan utomlands minskar nämligen också.