Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

"En ypperlig plats för ett företag" – Borgå är femte bästa staden för företagare i Nyland

Patrik Björkman och Elina Duréault på en gata i Borgå.
Bildtext Borgå företagares ordförande Patrik Björkman och Borgås näringslivschef Elina Duréault har lätt att le då Borgå har stigit flera steg i Kommunbarometern.
Bild: Hanna Othman / Yle

Borgå är den bästa staden för företagare i Östnyland. Femte bäst om man tittar på hela Nyland och sjätte bäst i hela landet av städer i samma i storleksklass enligt Kommunbarometern som genomfördes av Företagarna i Finland.

Från fjortonde plats i fjol till sjätte plats i år - det är värt att skåla för tycker Borgå företagares ordförande, utvecklingsbolaget Posintras vd, Borgås näringslivschef och Borgås biträdande stadsdirektör.

– Vi hade satt som mål att bli sjunde bäst, så det gick bättre än förväntat, berättar Patrik Björkman som är ordförande för Borgå företagare, en förening med 696 medlemmar.

Beroende på hur man räknar finns det mellan 3 000 och 4 000 företag i Borgå.

Fredrik Pressler, Fredrick von Schoultz, Elina Duréault och Patrik Björkman står bakom ett bord med en tårta.
Bildtext Det är viktigt att stanna upp och fira framgångar, tycker Fredrik Pressler, Fredrick von Schoultz, Elina Duréault och Patrik Björkman.
Bild: Hanna Othman / Yle

En av förändringarna som har skett i Borgå under det senaste året är att staden har fått en näringslivschef. De frågor som nu ligger på Elina Duréaults bord var tidigare sådant som biträdande stadsdirektör Fredrik von Schoultz skötte vid sidan om en hel massa andra saker.

– Det var någonting gott som coronan förde med sig. Vi insåg att staden behöver en person som kunde hålla kontakten till företagarna och bland annat hjälpa med understöd, säger von Schoultz.

Elina Duréault säger att det varit lätt att sätta igång arbetet i Borgå då det redan fanns en aktiv företagarförening och en instans som Posintra som hjälper företagen utvecklas.

– Jag kan sätta all min tid på företagarna och fundera på hur företagarna mår och ska må. Hur ska Borgå utvecklas tillsammans med näringslivet? Det är jag som koordinerar och ser till att allt fungerar så bra som möjligt, säger Duréault.

Elina Duréault står på en gata i Borgå centrum.
Bildtext Elina Duréault har jobbat som Borgå stads näringslivschef i sju och en halv månad.
Bild: Hanna Othman / Yle

Patrik Björkman tar som exempel att det tidigare har funnits företagare som har funderat på att bygga i Borgå och som har blivit bollade mellan kommuntekniken och stadsutvecklingen.

– Näringslivschefen kan inte svara på alla förfrågningar men hon kan koordinera och det är tanken, säger Björkman.

Nästa problem att tackla är informationsgången. Alla på plats skryter med alla fina tjänster som staden och Posintra erbjuder, men hur ska man nå ut till företagarna?

– Vi ska satsa mera på att nå ut med budskapet om allt det som redan görs och det som skulle kunna göras bättre. Det är det viktigaste för mig, säger Duréault.

Kommunbarometern rangordnar inte bara kommunerna, utan den ger också värdefull information om hur företagarna upplever staden och vad som skulle kunna vara bättre. Nu gäller det att gå igenom också det.

Nästa mål: Nylands bästa stad för företagare

– Borgå är en ypperlig plats för ett företag och företagande. Här finns ett underlag för att lyckas och det är viktigt. Vi har fungerande service och det finns tomter, säger Björkman.

Han förstår att företagarna nog också ibland riktar kritik mot att staden är för byråkratisk och långsam. Han säger att också han som företagare ibland måste fatta snabba beslut och att beslutsfattandet i kommuner inte går framåt i samma takt.

– Vi, alltså staden, är ju ännu inte färdiga. Vi tar gärna till oss av responsen och försöker förbättra, säger Björkman som förutom att vara företagare också är aktiv inom politiken.

Diskussion om artikeln