Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Stor fest för hundra år av åländskt självstyre – kungen: "På tiden att svenska kungen besöker Åland"

Från 2022
Uppdaterad 10.06.2022 07:04.
Sveriges kungapar och Finlands presidentpar på besök på Åland som firar 100 år av självstyrelse.
Bildtext Kung Carl Gustaf, drottning Silvia, Jenni Haukio och president Sauli Niinistö deltog i festligheterna för att markera 100 år av åländskt självstyre.
Bild: Lehtikuva

Ålands självstyrelsedag firas grundligt i år, 100 år efter att Åland blev en självstyrd del av Finland. President Sauli Niinistö och kung Carl Gustaf besökte Kastelholm och Bomarsund, och talade till folket.

Den åländska självstyrelsedagen kulminerade på torsdag kväll med festligheter vid Julius Sundbloms staty vid torget i Mariehamn. Det var en stor publik som hade samlats i den soliga eftermiddagen. De bjöds på kulturprogram och tal av den åländska talmannen Bert Häggblom samt Finlands och Sveriges statsöverhuvud.

Sveriges kung Carl XVI Gustaf och president Sauli Niinistö på Åland.
Bildtext Kung Carl XVI Gustaf av Sverige och republikens president Sauli Niinistö deltog i firandet av det åländska självstyret.
Bild: Niclas Nordlund / Lehtikuva

"Unik kombination också för framtiden"

President Sauli Niinistö konstaterade att Åland tack vare jubileumsåret har blivit bekant för många som tidigare inte kände landskapet så väl, också på det finländska fastlandet och utomlands.

Ålands autonomi, tillsammans med landskapets neutralitet och demilitarisering, är en internationellt unik kombination som förtjänar uppskattning och uppvaktning, sa presidenten.

Han sa sig vara särskilt glad över att Åland inte bara blickar tillbaka på det förflutna, utan också firar jubileumsåret med att reflektera över framtiden.

Drottning Silvia av Sverige lyssnar när president Sauli Niinistö talar och gestikulerar. I bakgrunden syns Jenni Haukio.
Bildtext Drottning Silvia, president Sauli Niinistö och Jenni Haukio hörde till de högt uppsatta gästerna under dagens historiska festligheter på Åland.
Bild: Niclas Nordlund / Lehtikuva

"Vi respekterar ert egensinne"

Presidenten noterade också mottot för det åländska jubileumsåret: "Hundra år av egensinne, hundra år av att råda sig själv". Han ansåg att det mottot mycket väl beskriver Ålands speciella karaktär.

– Det är sant att ni har egensinne och att vi på fastlandet respekterar er självstyrelse. Men autonomi betyder inte avskildhet, tvärtom, sa presidenten.

Med några artigheter konstaterade han att dagens besök har stärkt känslan av en nära förbindelse mellan Åland och fastlandet.

President Niinistö på Åland: "Ingen anledning till oro trots det skärpta säkerhetsläget" - Spela upp på Arenan

"Självstyrelselagen på målrakan - inte smärtfritt"

Presidenten ansåg att det öppna, breda och pragmatiska samarbetet mellan Åland och fastlandet är fruktbart – ibland också när det är mycket informellt.

Detta gäller även då det till en början har funnits olika åsikter. Reformen av självstyrelselagen för Åland har framskridit och är nu inne på målrakan.

Färden har inte varit helt smärtfri, sa president Niinistö. Många svåra frågor återstår ännu att lösa. Det behövs konstruktiv politisk dialog och ömsesidig vilja att kompromissa.

– Jag är säker på att det går att hitta lösningar som alla kan förbinda sig till. Och säker på att den nya självstyrelselagen snart kommer att träda i kraft.

Sveriges kungapar och Finlands presidentpar på besök på Åland som firar 100 år av självstyrelse.
Bildtext Allmänheten visade stort intresse för damerna i sällskapet.
Bild: Lehtikuva

Nära konflikt för 100 år sedan

Presidenten berörde de heta känslor som Åland väckte mellan Finland och Sverige för 100 år sedan.

– Kort efter Finlands självständighet var frågan om Ålands ställning nära att leda till en konflikt mellan Finland och Sverige.

– Lyckligtvis är Åland i dag en av de faktorer som för Finland och Sverige allt närmare varandra. Som ett bevis på denna nära relation är vi nu här tillsammans med det svenska kungaparet, sa president Niinistö.

I dag går Finland och Sverige hand i hand även inom säkerhetspolitiken. Presidenten sa sig vara övertygad om att vägvalet – att söka medlemskap i Nato – stärker stabiliteten och säkerheten i Östersjöregionen och hela resten av Europa.

Sveriges kungapar och Finlands presidentpar på besök på Åland som firar 100 år av självstyrelse.
Bild: Lehtikuva

“Ingen anledning till oro på Åland”

– Det skärpta säkerhetsläget i Europa väcker förståeligt nog diskussion även på Åland. Men det finns ingen anledning till oro, sa presidenten.

Ålands folkrättsliga ställning har genom internationella avtal en befäst och etablerad folkrättslig ställning som demilitariserat och neutraliserat område, och denna status har inte ifrågasatts.

Med Finland och Sverige som Natomedlemmar blir alla parter i konventionen medlemmar i försvarsalliansen Nato. På samma gång förstärks styrkan och betydelsen av underskrifterna i avtalen, sa president Niinistö.

Sveriges kung Carl XVI Gustaf och president Sauli Niinistö på Åland.
Bild: Niclas Nordlund / Lehtikuva

Han avslutade talet med att berömma den vackra försommargrönskan i världens vackraste skärgård, med en enastående historia och vänliga människor i ett livaktigt samhälle.

Presidenten och kungen med följen använde förmiddagen till besök vid Bomarsunds fästningsruin, Kastelholms slott och kändiskocken Michael Björklunds Smakby. Början av kvällen ägnades ceremonierna på torget i Mariehamn.

De utländska gästerna deltog vid lagtingets uppvaktning och blomsterhyllning vid Julius Sundbloms staty. Han var självstyrelsekämpe och det åländska lagtingets första talman, samt grundade tidningen Åland.

Sveriges kungapar och Finlands presidentpar på besök på Åland som firar 100 år av självstyrelse.
Bildtext Ålands historia var ett givet tema under dagen.
Bild: Lehtikuva

“På tiden att den svenska kungen besöker Åland”

Den svenska kungen avslöjade i sitt tal att han som ung flera gånger besökte Ålands vackra skärgård. Men detta lär vara första gången som en svensk kung avlägger ett riktigt officiellt besök på Åland.

Det är väl i så fall på tiden, sa kungen och fick glada applåder av en talrik publik.

Kung Carl XVI Gustaf på Åland: "Det är på tiden att en kung gör ett offentligt besök här" - Spela upp på Arenan

Kungen noterade de starka gamla banden mellan Sverige och Finland och att Åland är en mycket viktig sammanhållande länk mellan de två länderna.

– Min farfarsfar, kung Gustaf V, kände starkt för Åland och månade om det åländska folkets väl och ve. Tänk om han kunde ha varit med här i Mariehamn i dag, sa kungen.

Uppgörelsen om Ålands framtid föll väl ut, sa kungen, på det sätt som den föreslogs av Nationernas Förbund år 1921.

Ålandskonventionen undanröjde också en militär konflikt, påpekade den svenska kungen. Man uppnådde demilitarisering, neutralisering och självstyrelse.

Sveriges kung Carl XVI Gustaf på Åland.
Bildtext Hög tid för ett officiellt besök på Åland av en svensk kung, tyckte kungen själv.
Bild: Niclas Nordlund / Lehtikuva

Språket förenar

Kungen pekade på den språkliga och kulturella närheten mellan det åländska och det svenska folket, som har funnits länge. Ålandsöverenskommelsen om bevarandet av det svenska språket var viktig där, sa kungen.

Därför fungerar också rörligheten mellan Åland och Sverige. Kungen påpekade att pandemin har förstört många kontakter mellan Åland, Finland och Sverige.

– En gång i tiden var Åland i mitten av det svenska kungariket på huvudvägen mellan Stockholm och Åbo. I dag möjliggör färjorna ett dagligt utbyte av människor och varor mellan Åland och Sverige.

Sveriges drottning Silvia på Åland med president Niinistö i bakgrunden.
Bild: Niclas Nordlund / Lehtikuva

Pandemin försvårade samröret för en tid. Det blev tydligt hur vana vi är att kunna röra oss fritt över Ålands hav, sa kungen och nämnde bland annat studieutbytet.

Kungen ansåg det särskilt glädjande att så många ungdomar bygger sin framtid i både Åland och Sverige. Sex av tio åländska ungdomar förlägger sina akademiska studier i Sverige. På det sättet byggs kunskaper och kontakter som kommer både Åland och Sverige till godo, sa kungen.

Ålänningens sång avslutade den officiella ceremonin, men programmet fortsatte med underhållning och Ålandspannkaka vid torgscenen.

Ålands självstyrelsedag firas med pannkaka på Senatstorget i Helsingfors centrum. Närbild på pannkaka med en Åland 100-flagga i.
Bildtext Naturligtvis serverades Ålandspannkaka på 100-årsfesten.
Bild: Markku Ulander / Lehtikuva

Andersudde centrum för kvällsfesten

Den åländska självstyrelsedagen avslutades med en jubileumskonsert i Anders Wiklöfs stora tennisarena.

Jubileumskonsert Åland 100 år - Spela upp på Arenan

Programmet utlovade det bästa Åland har att erbjuda av sångare och musiker. Tvåtusen ålänningar hade fått biljetter till kvällsprogrammet.

Landskapets utländska gäster äter också middag hos kommerserådet Anders Wiklöf, på hans sommarresidens och konstsamling Andersudde. Det finländska presidentparet deltog inte, utan reste hem efter torgfestligheterna i Mariehamn.

Blommor i den åländska flaggans färger på Senatstorget i Helsingfors för att uppmärksamma Ålands 100 år av självstyrelse.
Bildtext Det åländska självstyrets jubileum firades också på fastlandet. Bland annat på Senatstorget i Helsingfors markerades dagen med blommor i Ålands färger.
Bild: Lehtikuva