Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Europeiska centralbanken fattade historiskt beslut: Räntan stiger i juli och september

Uppdaterad 09.06.2022 16:54.
Ett euromärke i centrum av Frankfurt.
Bild: Esa Syväkuru / Yle

I juli stiger ECB:s styrränta med 0,25 procentenheter och i september höjs räntan igen. Inflationen är högre än önskad, konstaterade centralbankschefen Christine Lagarde på torsdagens presskonferens.

ECB:s ordförande Christine Lagarde håller presskonferens - Spela upp på Arenan

Europeiska centralbankens råd har fattat beslutet att höja ECB:s styrränta med 0,25 procentenheter i juli.

ECB:s styrräntor kommer att höjas med 25 räntepunkter vid sammanträdet i juli i linje med ECB-rådets penningpolitiska ordning, uppger ECB i ett pressmeddelande, och fortsätter:

"ECB-rådet räknar med att höja styrräntorna igen i september."

Hur stor höjningen då blir avgörs av inflationsutsikterna, men det kan bli 0,25 procentenheter eller mera.

Om inflationsutsikterna på medellång sikt ligger kvar på den nuvarande höga nivån eller försämras är "är ett större påslag lämpligt i september", uppger centralbankirerna.

Också efter september har ECB planer på räntehöjningar. ECB-rådet räknar med en "gradvis men hållbar bana" av ytterligare räntehöjningar i höst.

Inflationen är för närvarande oönskat hög

Christine Lagarde

Europeiska centralbankens ordförande Christine Lagarde talade om euroområdets striktare penningpolitik vid en presskonferens på torsdagseftermiddagen.

I början av presskonferensen konstaterade Lagarde att den höga inflationen utgör en utmaning "för oss alla". Därför vill ECB vidta åtgärder för att få ner inflationen till kring två procent igen.

Hon konstaterade att inflationen steg kraftigt i maj främst genom högre energi- och livsmedelspriser, men att centralbanken genom bestämda åtgärder har för avsikt att få bukt med inflationen, eftersom det hör till ECB:s uppdrag.

– Det är uppenbart att den massiva höjningen i energipriserna och kriget i Ukraina och den snabba återhämtningen har tagit alla analytiker på säng, framhöll Lagarde efter att ha berömt samarbetet mellan euroländernas centralbanker.

"Vi har formulerat oss väldigt noga"

På en fråga om planerna för september läste Christine Lagarde högt ur ECB-rådets pressmeddelande.

Jag läser upp det här, för vi har förstås formulerat oss väldigt noga. Vi har självklart genomfört en noggrann granskning av förutsättningarna som, enligt den framåtblickande vägledningen, bör vara uppfyllda innan ECB-rådet börjar höja styrräntorna, sa Lagarde och läste vidare:

– ECB-rådet räknar med att höja styrräntorna igen i september. Kalibreringen av denna räntehöjning kommer att vara avhängig av de uppdaterade inflationsutsikterna för medellång sikt. Skulle inflationsutsikterna ligga kvar eller försämras är ett större påslag lämpligt i september.

Finland representeras vid centralbanksrådets sammanträde av Finlands Banks direktör Olli Rehn.