Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö hamn vill hantera avfall i Koverhar

Från 2022
En skrothög bakom väggar i Koverhar hamn, skrotet ska skeppas vidare ut ur landet.
Bildtext Asfalt kunde förvaras och krossas i Koverhar hamn, tycker bolaget Hangö hamn. Arkivbild från Koverhar.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Hangö hamn vill förvara och hantera avfall i hamnen i Koverhar. Hangö hamn har lämnat in en ansökan om miljötillstånd till Regionförvaltningsverket i södra Finland.

Hangö hamn vill ha mottagning, lagring och hantering av asfalt- och betongavfall på området i Koverhar. Hangö hamn förnyar vissa fältområden i Västra och Yttre hamnen. Bolaget vill föra betong- och asfaltavfall till Koverhar där avfallet skulle lagras och senare krossas.

Efter krossningen skulle avfallskrosset användas då planer byggs vid hamnen i Koverhar.

Krossning på vintern

Hangö hamn meddelar i sin ansökan att krossningen skulle pågå ungefär en vecka. Betong- och asfaltavfallet skulle lagras en längre tid i hamnen före krossningen. Lagringen skulle ske till 2024.

Krossningen genomförs under vintern då det på området eller i närheten inte pågår rekreationsverksamhet.

Det står i ansökan att verksamheten i normala förhållanden inte förorsakar utsläpp i miljön eller inverkar på människors hälsa. Det uppstår också lite trafik på området, skriver hamnbolaget. Det behövs cirka 400 långtradare för att transportera avfallet fram till 2024.

Hamnbolaget meddelar att det inte uppstår avfall eftersom verksamheten handlar om återvinning och återanvändning av avfall.

Miljönämnden ska ge ett utlåtande

Regionförvaltningsverket har bett om ett utlåtande som miljönämnden ger på sitt möte den 16 juni.

I förslaget till utlåtande sägs det bland annat att området är närheten av ett grundvattenområde så verksamheten ska ordnas så att den inte orsakar risk för förorening av grundvattnet.

Tjänstemännen föreslår också att man i utlåtandet påpekar att hamnbolaget måste starkt satsa på kontrollen av det damm och skräp som verksamheten orsakar. Områdena i närheten får inte lida av damm eller nedskräpning. Man måste också tänka på att Koverhar hamn är ett blåsigt område.

Förslaget till miljönämndens möte är att miljötillståndet kan beviljas om de villkor som nämnden räknar upp godkänns.