Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Behovet av mathjälp ökar kraftigt, samtidigt som utbudet minskar och EU:s mathjälp är på paus

Bröskö i Andreaskyrkan.
Bildtext Allt fler är i behov av mathjälp. Unga, gamla och barnfamiljer köar efter mat.
Bild: Jorge Gonzalez YLE

Det råder stor oro bland aktörer inom mathjälpen. Hjälpbehovet ökar stadigt och det finns mindre att dela ut. Samtidigt är EU:s mathjälp på paus och kommer igång i ny form först nästa år.

Aktörer inom mathjälpen på olika håll i landet är oroliga inför framtiden. Svenska Yle har talat med aktiva, som rapporterar om ökat hjälpbehov, stigande kostnader och mindre att dela ut.

– Hjälpbehovet har ökat med ungefär 35 procent de senaste månaderna. En del kommer till och med hit till köksdörren och ber om mat. Om inte annat så brukar jag ge dem en bit bröd så att alla får något, säger kökschef Tuula Lempinen på Turun Seudun TST i Åbo, en förening inom social- och hälsovårdsbranschen.

Bland annat unga, pensionärer, barnfamiljer och invandrare finns bland de hjälpbehövande. Flyktingar från Ukraina utgör en ny grupp.

Ordförande John Åsvik vid Mathjälp Vasa uppskattar att ökningen är 40-50 procent totalt jämfört med hur det var för tre månader sedan. Det har gjort att verksamheten blivit svårare att planera.

– Tillsvidare har vi haft mat så att det har räckt till. Men påsarna som vi delar ut har blivit något mindre. De innehåller allt som de gjort tidigare, men i något mindre mängder.

Grafen visar hur många aktörer inom mathjälpen som har uppskattat en ökning i mängden klienter.

De stigande priserna på livsmedel, energipriserna och bränslepriserna har påverkat behovet av mathjälp mest. Trenden har stärkts under resten av våren och sommaren.

Det finns mindre mat i omlopp och de egna kostnaderna stiger

Tuula Lempinen säger att det finns klart mindre att dela ut, speciellt om man jämför med tiden före coronaviruspandemin. Matsvinnet som doneras till mathjälpen har minskat.

– Butikerna tar in mindre då det har blivit dyrare också för dem. Det finns med andra ord mindre mat i omlopp, säger Lempinen.

Porträtt av en kvinna som organiserar lådor med matprodukter i ett förråd.
Bildtext Kökschef Tuula Lempinen ansvarar för mathjälpsverksamheten vid Turun Seudun TST i Åbo.
Bild: Cecilia Juuti / Yle

Stigande kostnader påverkar också själva hjälparbetet. Lempinens kök har en egen paketbil, som behövs i jobbet.

Rutterna är redan nu optimerade, så det finns inga möjligheter att spara där.

– Om man tankar för samma peng så får man mindre bensin varje gång. Det vet alla som kör med bil.

EU:s mathjälp kommer igång i ny form någon gång nästa år

Samtidigt som värdlsläget är oroligt är EU:s mathjälp mitt uppe i en förändring. Tanken är att den i framtiden ska ges med betalkort istället för matprodukter, som tidigare har varit fallet.

Påse som delas ut som EU-mathjälp.
Bildtext EU:s mathjälp har utgjort ett behövligt tillskott för många.
Bild: Juha Kivioja / Yle

Det gamla systemet avslutades i våras och det nya har ännu inte kommit igång.

För många har förändringen varit stor och tidpunkten är dålig.

– Jag får många förfrågningar av folk som skulle vilja ha av EU-maten. Men nu har jag inget att ge. Situationen är hemsk, säger verksamhetshandledare Sirpa Nieminen, som ansvarar för Sirpakka-verksamheten för arbetslösa i Jyväskylä.

Bättre möjligheter att beakta specialdieter när systemet kommer igång

Många förhåller sig positivt till betalkorten, då de minskar på jobbet och byråkratin. Möjligheterna att beakta olika specialdieter blir också bättre.

– Den som får hjälp får själv bestämma vad för slags livsmedel den köper med betalkortet. Det kan vara färska grönsaker, frukter eller till exempel blöjor, säger överinspektör Minna Talvitie vid Livsmedelsverket.

En butikshylla med grönsaker.
Bildtext Olika specialdieter ska enligt planerna kunna beaktas bättre då klienterna får betalkort.
Bild: Bubi Asplund / Yle

Summan som laddas på kortet är tänkt att vara cirka 20 euro per gång. Det ska inte gå att köpa tipsprodukter, alkohol eller tobak med korten.

Det är ännu oklart vilka kriterier som ska gälla då betalkorten delas ut och hurudana investeringar föreningar behöver göra för att få vara med. De som väljs ut för att ansvara för projekten ska också erbjuda klienterna handledning och rådgivning.

Olycklig tidpunkt för reformen

De första projektansökningarna ska vara inlämnade i höst. Talvitie uppskattar att de första betalkorten, som alltså ersätter den tidigare mathjälpen, kan delas ut någon gång på nästa års sida.

Reformen kom vid en mycket dålig tidpunkt med tanke på hjälpbehovet.

– Ofta blir det en beredningspaus i samband med olika EU-program, men det här var förstås oönskat i det här världsläget, säger Talvitie.