Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

SHM: De första coronamedicinerna till Finland kanske redan i juli

Från 2022
En mörkhårig kvinna i glasögon, röda örhängen och spräcklig blus.
Bildtext Elina Asola är specialsakkunnig vid Social- och hälsovårdsministeriet. Hon säger att det är de vårdande parterna och inte ministeriet som har hand om det praktiska kring distributionen av coronaläkemedlen.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Redan i juli kan de första läkemedlen mot covid-19 vara i Finland. Enligt Social- och hälsovårdsministeriet kommer de ges till ett par tusen coronapatienter vars hälsotillstånd är riktigt sårbart.

– Vi kan ta i bruk ny medicinsk vård under sommaren, kanske redan i juli. Läkemedlen är till för den offentliga vården, för att delas ut därifrån, säger Elina Astola, specialsakkunnig vid Social- och hälsovårdsministeriet, till Yle.

Under sommaren får Finland några olika sorters coronamediciner. Det är ministeriet som köper in dem. De har inte specificerat hur mycket det handlar om, och exakt vilka läkemedel det är frågan om.

En del av läkemedlen är sådana som sjukvårdspersonal måste ge patienten, andra kan patienten själv ta oralt. En del av läkemedlen tas bara en gång, medan andra kommer som kurer.

– Under sommaren får vi medicin som motsvarar vården av några tusen patienter, bedömer Asola.

Läkemedlen köps in för riskgrupperna

Det är framför allt patienter i riskgrupper som löper stor risk för allvarlig sjukdom som ska få av läkemedlen. Vården ska inledas så fort som möjligt efter ett positivt testresultat, och senast fem dygn efter att symtomen börjat. För att det här ska vara möjligt behövs också tillräcklig testningskapacitet.

Enligt Asola är det en medicinskt väldigt begränsad grupp som får tillgång till läkemedlen till en början.

– Läkemedlen köps in för dem som är i riskgruppen för mycket allvarlig covid-19 smitta på grund av en sjukdom eller vården av en sjukdom, eller på grund av sin ålder. Tillgången till läkemedlen är också begränsad, de finns inte att köpa fritt just nu.

En del av coronamedicinerna kan ges till över tolvåringar medan andra bara är till för personer som fyllt 18 år. Det är den medicinska personalen som bedömer om och när en patient ska få läkemedel mot covid-19, och vilken sorts läkemedel som är bäst lämpat.

Enligt Social- och hälsovårdsministeriet har alla delar av landet samma rätt till läkemedlen, och man följer samma medicinska principer för att inleda en behandling oberoende av var patienten bor.

Åtta läkemedel har försäljningstillstånd inom EU

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA publicerade tidigare i veckan en lista på kritiska läkemedel under en coronapandemi. Listan innehåller de läkemedel och vacciner som är godkända inom EU, och EU följer med tillgången och efterfrågan på dem.

En del av läkemedlen har använts för olika slags vård redan länge, men användningen har utökats till förebyggandet eller vården av allvarliga covidsymptom.

Åtta läkemedel som är till specifikt för vården av coronainfektion har också fått försäljningstillstånd inom EU.

– Det finns sex läkemedel som aldrig använts mot någon annan sjukdom än covid-19, säger Jukka Sallinen som är chef för den klinisk-farmakologiska enheten vid Fimea som övervakar läkemedlen i Finland.

Coronamedicinerna varierar i pris – de kan kosta från några hundra till några tusen euro. Många av dem är biologiska läkemedel med antikroppar som tas intravenöst. Ett av dem, Paxlovid, är ett kemiskt läkemedel som tas oralt.

– Ett av de här läkemedlen är också sådant att det kunde ges i förebyggande syfte till riskpatienter, säger Sallinen.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel STM: ensimmäiset koronalääkkeet Suomeen mahdollisesti jo heinäkuussa av Pauliina Happo. Svensk version av Lukas Lindström.