Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Samlingspartiet vill legalisera snus, Vänsterförbundet avkriminalisera cannabis: Rusmedel har debatterats på alla partimöten i år

Från 2022
Uppdaterad 12.06.2022 22:02.
Portionssnus i en dosa.
Bildtext Samlingspartiet beslöt vid partikongressen i Kalajoki att verka för laglig snusförsäljning i Finland.
Bild: Mostphotos

Flera partier har behandlat förslag om en liberalare rusmedelspolitik den senaste tiden, bland annat på partimötena som hölls den här helgen.

Alla tre partier som höll partimöte den här helgen har på ett eller annat sätt debatterat rusmedel. Likadant var det när De Gröna och SFP höll partimöten för några veckor sedan.

Samlingspartiet vill tillåta försäljning av snus

Samlingspartiet beslöt vid partikongressen i Kalajoki att verka för laglig snusförsäljning i Finland.

– Genom legaliseringen kan vi komma åt den svarta marknaden och se till att skatteintäkterna stannar Finland. Det här är en seger för det sunda bondförnuftet, säger Nea Nättinen som är ordförande för Samlingspartiets studentorganisation.

Bakom initiativet att tillåta snusförsäljning stod flera av partiets ungdomsorganisationer.

Kongressens beslut gick emot partistyrelsens förslag. Partistyrelsen hade ansett det mer realistiskt att verka för att tillåta tuggtobak, vilket i praktiken hade gjort det lagligt att sälja portionssnus. Det hade varit möjligt inom ramen för EU:s tobaksdirektiv.

I praktiken utmanar nu Samlingspartiets snusbeslut EU:s tobaksdirektiv. Bara Sverige har undantag från förbudet snusförbudet i EU.

Rusmedelsfrågor väckte överlag debatt under Samlingspartiets kongress och ledde till jämna omröstningar.

Bland annat ska Samlingspartiet nu arbeta för att avskaffa alla begränsningar av alkoholreklam. Gällande lagar kan bland annat tolkas som att användargenererat innehåll i sociala medier inte kan användas i marknadsföring av alkoholprodukter.

Däremot sade Samlingspartiets kongress nej till en motion som ville avkriminalisera all användning av droger och legalisera cannabis.

Samlingspartiet sade också nej till försök med brukarrum för narkomaner.

Vänsterförbundet vill avkriminalisera eget bruk av narkotika

Vänsterförbundet godkände på sitt partimöte i Björneborg en formulering i det nya partiprogrammet om att användning och innehav av små mängder narkotika inte ska vara straffbart.

– Vi behöver en annorlunda politik för att råda bot på fenomen som till exempel alltför många dödsfall på grund av överdoser. Och då är det inte en fråga om bara cannabis, utan också om personer som använder droger intravenöst, sade Li Andersson på en pressträff på söndag.

– Många dödsfall på grund av överdoser beror på att droganvändare inte vågar ringa efter hjälp, därför att om man ringer ambulansen kommer också polisen. Där ser man hur bestraffningslinjen påverkar folks möjligheter att få hjälp.

Frågan om användning av narkotika ska enligt partiet hanteras med hjälp av social- och hälsovårdspolitik, inte med hjälp av straff. Straffbarheten ska enligt partiet även i fortsättningen gälla tillverkning, import och export samt försäljning av narkotika.

Dessutom bör man tillåta medicinskt bruk av psykedeliska droger, anser Vänsterförbundets partikongress.

Också Centern, De Gröna och SFP har behandlat rusmedelsmotioner

Också Centerns partikongress i Villmanstrand har behandlat flera motioner om olika rusmedel. Helsingfors centerunga föreslog att Centern både ska jobba för att godkänna snusförsäljning och för att inrätta brukarrum för narkotika, men ingendera av motionerna godkändes.

Frågan om brukarrum väckte mycket debatt och många omröstningar söndag förmiddag, men den konservativa linjen segrade.

Två andra motioner hos Centern uttryckte oro för en ökad narkotikaanvändning i samhället och en av dem krävde att Centern fattar ett officiellt beslut om att vara emot att cannabis legaliseras. I partiledningens svar konstaterades att Centern ska jobba för en mångsidig drogrehabilitering och vård som hjälper människor bli nyktra och drogfria.

Tidigare i maj röstade De Grönas partikongress igenom en motion om att legalisera cannabis. Beslutet föddes med bara två rösters majoritet, 183 för och 181 emot, och partiledningen var emot förslaget. Partiledningen ville i stället utreda frågan och först avkriminalisera bruk och innehåll av cannabis för eget bruk.

De Gröna röstade dessutom för ett förslag om att tillåta försäljning av vin i matbutiker.

Hos SFP var det ungdomsförbundet SU:s motion om injektionsrum för missbrukare som väckte diskussion men godkändes: SFP ska nu arbeta för en drogpolitik som understöder brukarrum för drogmissbrukare i Finland.