Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

"Vi vill inte lämnas ensamma med våra motgångar" – företagare vill att Sibbo kommunicerar bättre

Från 2022
En kvinna som ler.
Bildtext Jeanette Broman är ordförande för Sibbo företagare. Hon säger att många företagare inte riktigt vet på vilket sätt de kan få stöd av kommunen och på vilket sätt kommunen kan stödja företagsverksamhet.

Företagsbarometern som publicerades i början av juni ger Sibbo ett ganska dåligt betyg, men det är inte så svartvitt som det ser ut. Av Sibbos 2 000 företag var det bara 26 som svarade på enkäten.

– Om man funderar på själva företagsbarometern, så kommer vi att sitta ner och bearbeta resultatet tillsammans med näringschef Katri Roivainen. Sedan ska vi fundera vad vi kan göra.

Det här säger ordförande för Sibbo företagares ordförande Jeanette Broman.

– Svarsprocenten i just den här undersökningen är väldigt låg och därför är resultaten för Sibbos del inte särskilt tillförlitliga, konstaterar kommundirektör Mikael Grannas.

Företagarnas önskemål om fungerande nätförbindelse och snabbare bygglov på landsbygden samt bättre kommunikation stämmer ändå ganska bra överens med verkligheten. Det här konstaterar både Grannas och Broman.

Bättre nätförbindelse och lättare att få bygglov i framtiden

Jeanette Broman säger att företagare varit i kontakt med henne gällande svårigheten att jobba på distans.

– De har kommit med önskemål om att förbättra internetförbindelsen på glesbygden i Sibbo.

Kommunen känner till problemet, men har inte desto mera makt att påverka, säger Grannas.

– Det här är ett problem som kommunen jobbar på, men i slutändan är det operatörerna som själv ska vilja utveckla sin service på glesbygden, eller andelslag som ska se till att det dras fibernät på området.

Sibbos kommundirektör Mikael Grannas med glad min
Bildtext Stora och medelstora företag som köpt våra tomter och etablerat sig säger att det funkar smidigt i Sibbo. Det är ju de som skapar arbetstillfällena, säger Mikael Grannas.
Bild: Yle/Carmela Walder

Företagarna i Sibbo önskar också tillgång till förmånliga affärslokaler, bättre kommunikation från kommunens sida och att det ska bli lättare att få bygglov. Det gäller både för dem som deltagit i undersökningen och för företagarna i kommunen över lag.

– Ett problem är att det behövs flera förmånliga affärsställen för verksamhet. Däremot har vi har kunnat sälja våra företagstomter. Våra företagstomter går åt trots kriget i Ukraina, säger Grannas.

Han säger också att fördelarna med Sibbo är att kommunen ligger i utkanten av och är en del av en stor marknad, nämligen huvudstadsregionen.

– Det finns en massa kunder på kort avstånd. Kunden kan lätt nå företaget om produkten är intressant.

En blomrabatt vid rondellen med citykaniner i Nickby.
Bildtext Arbetstillfällen ploppar upp som kaniner i rondellen i Nickby. Mikael Grannas säger att antalet jobb i relation till arbetsför befolkning låg på 56 procent för 10 år sedan. I dag är procenten uppe i närmare 70 procent.
Bild: Yle/Lone Widestam

Sibbo hör till Finlands 50 största kommuner och kommunen har också kraftig tillväxt. Samtidigt är Grannas medveten om att småföretagarna kämpar med frågor som byggrätt på sina tomter.

– Jag vet att småföretagare i byarna och på glesbygden kämpar med att få smidig byggrätt för sina behov. Vi har en strategisk målsättning som finns i den nya kommunstrategin.

Grannas konstaterar ändå att det är lite kämpigt på grund av staten har satt upp vissa hinder som begränsar möjligheten att fritt få bygga på glesbygdsområde.

Grannas hoppas ändå att man från kommunens sida ska kunna hitta lösningar så att det går smidigare att få bygglov också på glesbygden i framtiden.

Önskan att inte bli lämnad ensam

På företagarnas lista finns en önskan till kommunen. En önskan att bli sedd. Det här säger Jeanette Broman, ordförande för Sibbo företagare.

– Företagarna vet inte riktigt på vilket sätt de kan få stöd av kommunen och på vilket sätt kommunen kan stödja företagsverksamhet. Det känns som att kommunen är jättelångt borta från allting. Som företagare ska man bara bita ihop och försöka klara sina motgångar ensam.

Det känns som att kommunen är jättelångt borta från allting

Jeanette Broman, ordförande för Sibbo företagare

Kommundirektör Mikael Grannas säger att kommunikationen är en typisk kritisk punkt. Han nämner företagsutvecklingsbolaget Keuke som ger Sibboföretag service på svenska och finska.

– Keuke visar att nöjdhetsprocenten bland tjänstens kunder har varit upp till 97–98 procent. Det här ger en helt annan bild av hur nöjda företagen är med den företagstjänst kommunen erbjuder.

Grannas säger att det är möjligt att alla företagare inte känner till att den här tjänsten finns att tillgå. Kommunen betalar årligen 130 000 euro till Keuke för att serva Sibboföretagarna.

Aktivera flera företagare inför nästa barometer

Då den här aktuella företagsbarometern görs på nytt om två år hoppas både kommundirektör Mikael Grannas och ordförande för Sibbo företagare Jeanette Broman på en bättre svarsprocent.

Då kan både kommunen och företagarföreningen dra större nytta av undersökningens svar.

Förra veckan berättade vi att Borgå är den bästa staden för företagare i Östnyland, femte bäst om man tittar på hela Nyland och sjätte bäst i hela landet av städer i samma i storleksklass.

Det här enligt Kommunbarometern som genomfördes av Företagarna i Finland.

"Vi önskar att vi inte lämnas ensamma med våra problem" – företagare i Sibbo önskar bättre kommunikation av kommunen

6:11
Frida Frankenhaeuser intervjuar Mikael Grannas och Jeanette Broman om med- och motgångarna för företagarna i Sibbo