Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ny damm ska hindra lervatten från bygget vid riksväg 25 att rinna ut i Läppträsket

Ett vägarbete sätt från luften
Bildtext Läppträsket finns alldeles intill riksväg 25 vid avtaget till Karis.
Bild: Linus Westerlund / YLE

Lervatten från vägbygget vid riksväg 25 rinner ut i Läppträsket i Karis. Nu måste man bygga ett filter för att skydda den värdefulla fågelsjön.

Lerigt och humushaltigt vatten är inte skadligt för hälsan, men det kan försämra livsvillkoren för de arter som lever i sjön.

Läppträsket är ett naturskyddsområde och är bland annat en viktig rastplats för flyttfåglar. Tusentals sjöfåglar vilar i Läppträsket när de flyttar på våren och hösten.

Ny damm filtrerar vattnet

För att förhindra lervattnet att rinna från vägbygget byggs nu en sedimenteringsbassäng, som gör att vattnet blir klarare. Dessutom byggs en damm som filtrerar vattnet.

Det var närings-, trafik- och miljöcentralen som påpekade för Trafikledsverket att lervatten rinner ut i Läppträsket och att problemet måste åtgärdas.

Trafikledsverket följer aktivt med hur effektivt åtgärderna fungerar.