Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Vi talar mycket om invasiva arter och lär oss om varför de är farliga – men en del främmande arter säljs fortfarande i affärer

Uppdaterad 14.06.2022 10:56.
Bild av blomsterlupiner i knopp på en äng.
Bildtext Blomsterlupinen sprider sig på stora fält och konkurrerar ut annan växtlighet. Pollinerare kan inte få näring från blomman.
Bild: Cecilia Juuti / Yle

Invasiva och främmande arter är på tapeten just nu. Kunskapen om dem ökar, men det finns mycket man inte vet. Vissa arter får säljas i Finland, men kan vara skadliga om de sprids från trädgården till naturen.

För några år sedan ansågs lupinängar vara vackra, och blomsterlupinen såldes som prydnadsblomma. Numera får den inte säljas eftersom vi vet att blomsterlupinen är invasiv och farlig för våra pollinerare.

Invasiva arter hotar den biologiska mångfalden. Sedan 2015 har man aktivt bekämpat arternas spridning, både på EU-nivå och i Finland. I takt med att försäljning och spridning av arterna regleras, har också vetskapen om dem ökat.

– Experter som sysslar med naturskydd har länge vetat att invasiva arter är ett problem, men det tog ganska länge innan man fick verktyg för att göra något åt saken. Det säger Lotta Berlin, som är planerare på NTM-centralen i Egentliga Finland.

porträtt av kvinna
Bildtext Enligt Lotta Berlin, planerare på NTM-centralen, är det vanligt att främmande djur och växter sprider sig från hushållet till naturen.
Bild: Lucas Ekblad / Yle

Enligt Berlin börjar allmänheten märka av konkreta förändringar i naturen som de invasiva arterna orsakat. Därför talar vi mycket om dem nu och vet mer om dem än tidigare.

Blomsterlupinen är ett konkret exempel på en sådan förändring; den sprider sig fort och dominerar på stora områden, som torrängar.

Det är lite skrämmande att tänka på vilka konsekvenser det skulle ha om vi inte bekämpade invasiva arter

― Lotta Berlin, planerare på NTM-centralen

Flera arter på torrängar behövs för att fjärilslarver ska kunna utvecklas, men lupinen göder marken och då kan inte arter som är typiska för torrängar växa. Således klarar sig inte heller fjärilslarverna.

Pollinerare lider också av lupinen eftersom de inte kan suga nektar från blomman, vilket gör att de minskar i antal.

– De stora fälten med lupin är en öken för våra pollinerare.

I Finland finns ungefär 30 invasiva arter.

Främmande arter får säljas i många affärer

Både främmande och invasiva arter är problematiska för inhemska växter och djur

Främmande arter kommer till nya ställen de inte hade kunnat ta sig till själv, med människan. Det kan hända både av misstag eller medvetet, till exempel efter ett besök utomlands. En del av arterna dör om de nya förhållandena inte är lämpliga, medan andra arter trivs och kan bli konkurrenter bland inhemska arter.

En grävmaskin river bort vresrosor.
Bildtext Från och med juni är det förbjudet att odla vresros. Vresrosen är invasiv.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Invasiva arter sprider sig däremot till nya ställen på egen hand. De förökar sig effektivt och orsakar skada på de arter som redan finns på området. Till skillnad från de främmande arterna, är det förbjudet att sälja och sprida invasiva arter.

Främmande arter får alltså säljas i Finland. Främmande växter är nödvändigtvis inte ett problem i trädgården, men de blir besvärliga om de sprider sig till naturen.

Jättedaggkåpa.
Bildtext Frön från jättedaggkåpan sprider sig med vinden och med djur från trädgården till naturen.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Jättedaggkåpan är ett exempel på en art som är främmande, men populär som prydnadsväxt eftersom den är lättskött och sprider sig bra.

– Jättedaggkåpan sprider sig mycket och korsar sig med våra daggkåpor, så våra inhemska arter lider och kan försvinna. Men det visste man inte då den hämtades hit, säger Lotta Berlin.

De trädgårdsaffärer Yle Åboland talar med säger att kunderna blivit mer medvetna om invasiva och skadliga arter. Affärerna följer EU:s och Finlands direktiv och lagstiftning på vilka växter som får säljas och senast då växten förbjuds tas den bort från försäljning.

Råd om bekämpning finns på webben

Det finns information om hur främmande arter ska bekämpas rätt och hur man känner igen dem.

EU har en lista på arter som klassas som invasiva och som inte får importeras utifrån. Finland har också en egen lista.

Spansk skogssnigel i trädgården på bruksvägen i Billnäs.
Bildtext De senaste somrarna har den spanska skogsnigeln, alltså mördarsnigeln, spridit sig i Finland.
Bild: YLE / Linus Westerlund

Många arter som är skadliga i Finland utgör nödvändigtvis inte något hot i övriga europeiska länder. Ett exempel är den spanska skogssnigeln, eller mördarsnigeln.

– Mördarsnigeln är inte ett så stort problem i Spanien för den hör hemma där och har predatorer som äter den. Den är alldeles ny hos oss och det finns ingenting som hotar den här. Då kan den sprida sig och då är den ett problem, säger Lotta Berlin.

"Det är helt klart att den biologiska mångfalden skulle utarmas"

Vad som skulle hända om vi inte bekämpade främmande och invasiva arter utan istället lät dem spridas, vet man inte, säger Lotta Berlin. Det är mycket sannolikt att det skulle orsaka en dominoeffekt i naturen, som skulle skada flera arter som är beroende av varandra.

Som i exemplet ovan då blomsterlupinen tar över torrängar.

– Det är helt klart att den biologiska mångfalden skulle utarmas. Det gör den annars också. Så vilka konsekvenser det skulle ha om vi inte bekämpade invasiva arter, det är lite skrämmande att tänka på.

kvinna sätter en snigel in i en surmjölksburk
Bildtext Man kan delta i talkon för att bekämpa invasiva arter. På bilden bekämpas mördarsnigel ifjol somras.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Berlin föreslår att man planterar inhemska arter i sin trädgård och meddelar grannar ifall de omedvetet har invasiva eller främmande arter på sin gård. Man kan också delta i talkon för att bekämpa arterna.

Om man inte själv vill bekämpa arterna kan man meddela om var de finns på webbplatsen vieraslaji.fi.

Det är mycket vi inte vet om invasiva arter

4:25
Två vitsvanshjortar står på en grön äng. En av dem tittar åt sidan, den andra ser ut att titta in i kameran.

Sällsynta växter äts upp av vitsvanshjorten

Upp till 150 arter kan bli föda för vitsvanshjorten.

Diskussion om artikeln