Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

HUS: Hälften av alla som skadade sig på elsparkcykel i Helsingfors ifjol körde berusade – företagen föreslår promillegräns

Man på elsparkcykel.
Bildtext Enligt en utredning som HUS gjort var majoriteten av patienterna som skadat sig på en elsparkcykel år 2021 män. De flesta olyckorna inträffade under kvällar och helger och hälften av patienterna körde berusade.
Bild: Matti Myller / Yle

En betydande andel av alla skador som elsparkcyklister drar på sig är medelsvåra eller svåra, visar en utredning av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS. Ungefär hälften av de skadade var berusade och endast tre procent av dem använde hjälm.

HUS har analyserat 446 patienter som skadat sig på elsparkcykel år 2021. Patienterna vårdades på Haartmanska sjukhuset, Malms sjukhus och Tölö sjukhus.

Av skadorna var 257 lindriga, 155 medelsvåra, 30 allvarliga, tre mycket allvarliga och en ytterst allvarlig.

De lindriga skadorna var hjärnskakningar, stukning av leder och ytliga sår. Medelsvåra skador var till exempel benbrott och till ytterst svåra skador hörde hjärnblödningar och benbrott som kräver lång rehabilitering.

Utredningen har ännu inte referentgranskats.

"Vissa patienter förlorade många friska år"

Patienternas medelålder var 26 år och 59 procent av patienterna var män. De flesta olyckor inträffade på sommarhelger och på kvällar eller nätter, enligt utredningen.

Ungefär hälften av patienterna körde berusade med en medelpromillehalt på 1,6 och endast tre procent av patienterna hade använt hjälm.

"Hälften av skadorna varierade mellan frakturer som kräver vård till livsfarliga skador. De skadade var unga, så vissa patienter förlorade många friska år", säger doktorand Henri Vasara, som arbetar som läkare vid HUS akutmottagning, i ett pressmeddelande.

Av de patienter som skadat sig på elsparkcykel och vårdats på sjukhus, opererades 53. Två av dem genomgick två operationer, en fyra operationer. 60 patienter behövde uppföljning på vårdavdelningen och fem på intensivvårdsavdelningen.

En elsparkcykelåkare med blå hjälm står i skymningen i regn vid Alexandersgatans julbelysning i Helsingfors.
Bildtext Bara tre procent av patienterna som skadats i elsparkcykelolyckor hade hjälm på sig, enligt utredningen.
Bild: Nella Nuora / Yle

Kostnaderna för samhället: 1,7 miljoner 2021

Bakgrunden till att HUS började utreda och bokföra elsparkcykelskador var att man lade märke till att antalet elsparkcykelpatienter ökade snabbt vid akutmottagningarna. HUS ville också utreda kostnaderna som elsparkcykelskadorna orsakar.

Enligt utredningen beräknas kostnaderna för jourbesök till 137 680 euro, kontrollbesök och bilddiagnostik till 200 000 euro sammanlagt, operationer till ungefär 234 459 euro och dygn på avdelning till 138 625 euro.

Av kommunerna i sjukvårdsdistriktet debiterades ungefär 886 888 euro för vård av patienter som skadats i elsparkcykelolyckor. Kostnaderna för frånvaro från arbetet beräknades uppgå till 845 511 euro.

Överlag beräknades kostnaderna för samhället för elsparkcykelolyckorna som skedde i Helsingfors ifjol ligga på 1,7 miljoner euro. Den privata sektorns kostnader inkluderades inte i undersökningen.

Helsingforsbor kommenterar elsparkcyklarna: "Jag känner mig inte trygg" - Spela upp på Arenan

"Alkohol hör inte till trafiken" – promillegräns föreslås

HUS uppger att de restriktioner som nu är i kraft är motiverade. I Helsingfors kan man till exempel inte använda elsparkcyklar klockan 00–05 på veckoslutsnätter. Maxhastigheten för elsparkcyklar under dagtid har sänkts från 25 till 20 kilometer i timmen och nattetid till 15 kilometer i timmen.

Enligt intresseorganisationen Nordic Micromobility Association där elsparkcykeföretagen Bird, Bolt, Dott, Lime, Superpedestrian, Tier och Voi ingår, säger att organisationens medlemmar ser allvarligt på olyckssiffrorna som HUS tagit fram.

Elsparkcykelsföretagen uppger att de vill att det införs en promillegräns för elsparkcyklarna.

"Alkohol hör inte till trafiken, men tyvärr kör många med elsparkcyklar då de är berusade. Därför har vi föreslagit att en promillegräns tas i bruk inom branschen", uppger Nordic Micromobility Association i ett pressmeddelande.

Organisationen vill däremot att det ska gå att använda elsparkcyklar också nattetid på helgerna.

En gemensam arbetsgrupp där representanter för Helsingfors stad, elsparkcykeltillverkarna, HUS och Aalto-universitetet ingår, arbetar nu med en bredare undersökning om elsparkcykelolyckor. Syftet är att förbättra elsparkcykelsäkerheten och studien väntas bli färdig till hösten.