Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

ÅUCS försöker åtgärda personalbristen under sommaren – höjer ersättningen för treskiftesarbete

Från 2022
Uppdaterad 15.06.2022 11:12.
Bild på ÅUCS, namnskylten till T-sjukhuset.
Bildtext Arbetstagaren ska också få en ersättning om hen tvingas avbryta sin semester på grund av personalbrist.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Vårdspersonal som jobbar kvällstid och nattetid får mera lön under sommaren. Sjukvårdsdistriktet vill försäkra sig om att tillräckligt med personal finns på plats under semestertiden.

"Personalbristen har varit svår redan länge", säger Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts direktör Petri Virolainen i ett pressmeddelande.

Därför fattade sjukvårdsdistriktets styrelse beslutet att höja ersättningen för kvälls- och nattarbete från och med den första juni till den fjärde september. Efter sommaren utreder sjukvårdsdistriktet hur systemet fungerade, och om man eventuellt fortsätter på samma sätt också i framtiden.

Syftet är att säkerställa att det finns personal i specialsjukvården och på vårdavdelningen, och att rekrytera mera personal till treskiftsarbete.

"Bristen på kunnig personal har tyvärr ytterligare försvårats mot sommaren. Genom att utbetala större ersättningar hoppas vi göra treskiftsarbetet mera attraktivt och visa för vår del vår stora uppskattning av detta viktiga arbete", säger Petri Virolainen.

Så här mycket stiger ersättningen

Ersättningsförhöjningarna gäller inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och vid Åbo universitetscentralsjukhus ÅUCS.

Ersättningen för kvällsarbete stiger från 15 procent till 25 procent och gäller alla som gör kvällsarbete. Kvällsarbete syftar på arbetspass mellan klockan 18 och 22.

För nattarbete, det vill säga från klockan 22 till 07, stiger ersättningen från 40 procent till 60 procent. Förhöjningen gäller de turer där ersättningen för nattarbete för tillfället är 40 procent.

De sammanlagda kostnaderna för de förhöjda skiftesersättningarna blir sammanlagt ungefär 1,13 miljoner euro.

Också ersättning för inställd semester

Arbetstagaren ska få en penningersättning ifall hen tvingas avbryta sin semester på arbetsgivarens begäran.

Sjukvårdsdistriktets styrelse beslöt att ta i bruk systemet på sitt möte den 14 juni. Ersättningen gäller semester som ställs in från och med den första juni till den sista augusti.

Ersättningen är 200 euro om den inställda semestertiden är en till fem årssemesterdagar och 400 euro om den inställda semestertiden överskrider fem årssemesterdagar.

Om villkoren för utbetalning av utryckningspenning, alltså larmpenning, uppfylls då semestern inställs, betalas inte utryckningspenningen.

I fjol somras användes ett motsvarande ersättningssystem vid sjukvårdsdistriktet. Då blev kostnaderna för att ersätta inställd semester sammanlagt 4 000 euro.

Enligt sjukvårdsdistriktet begär arbetsgivaren att arbetstagaren ställer in semestern endast som sista utväg, då personalbristen är speciellt svår.

Artikeln uppdaterad den 15 juni klockan 11:12 med rättelsen att tilläggsersättningen gäller arbete kvälls- och nattetid. Tidigare stod det felaktigt att ersättningen också gäller arbete under helger, enligt information från sjukvårdsdistriktet.

Diskussion om artikeln