Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

FN:s flyktingorgan slår fast dyster rekordsiffra: Över 100 miljoner människor är på flykt från sina hem

Från 2022
Pappor och barn sitter i våningssängar med blå lakan i en flyktingförläggning i Manaus i Brasilien.
Bildtext Pappor och barn som hör till ursprungsfolket warao har flytt från Venezuela till Brasilien. Familjerna på bilden vistas på en flyktingförläggning i Manaus i Brasilien. 4,6 miljoner människor har flytt Venezuela på grund av fattigdom och förföljelse.
Bild: UNHCR/Felipe Irnaldo

Enligt FN:s flyktingkommissariat UNHCR levde över 89 miljoner personer på flykt i slutet av år 2021. Det här är den högsta flyktingsiffran som UNHCR har noterat – någonsin. Kriget i Ukraina har drivit mellan 12 och 13 miljoner människor från sina hem.

Just nu, i juni 2022, lever över 100 miljoner människor på flykt från sina hem. Över en procent av mänskligheten lever med andra ord på flykt.

De senaste tio åren har UNHCR:s (Förenta Nationernas flyktingkommissariat) årliga Global Trends-analys varit särskilt dyster läsning, år för år har antalet människor på flykt ökat. På tio år har antalet flyktingar i världen mer än fördubblats.

– Vad som komma ska är i våra händer. Antingen agerar vi för att lyfta upp denna mänskliga förtvivlan och för att finna hållbara lösningar eller så fortsätter vi springa mot nya fruktansvärda milstolpar, säger FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi.
I rapporten Global Trends 2021 redogör UNHCR för flyktingsituationen i världen i slutet av år 2021. Under året var 89,3 miljoner människor på flykt. Sedan Ryssland startade kriget i Ukraina har mellan 12 och 13 miljoner ukrainare lämnat sina hem.
– Med den utveckling som skett 2022 i och med kriget i Ukraina, men också situationen i Burkina Faso, Demokratiska republiken Kongo och Nigeria, vet vi nu att mer än 100 miljoner människor har tvingats fly sina hem. Det är mer än en procent av mänskligheten – det är ett tal som jag trodde vi aldrig skulle nå i världen, säger Elisabeth Arnsdorf Haslund från UNHCR:s kontor i Norden och Baltikum.

UNHCR: Över 100 miljoner människor tvingats fly sina hem

2:26

Över 51 miljoner flyktingar i eget land

Orsakerna till att människor flyr sina hemländer är oftast krig, lokala konflikter och politisk förföljelse.

Långt över hälften av de människor som levde på flykt år 2021 är på flykt inom det egna landets gränser, UNHCR kallar dessa 51,3 miljoner människor för internflyktingar (IDP).

Fyra ukrainska flyktingkvinnor står utanför en buss i regnet, en flyktingarbetare från UNHCR i blå jacka håller i ett rött paraply.
Bildtext En stor del av de ukrainska flyktingarna har flytt inom Ukrainas gränser. De här kvinnorna söker skydd i Italien, bilden är tagen på gränsen till Italien.
Bild: © UNHCR/Valerio Muscella

Under det pågående kriget i Ukraina har omkring hälften av de 12–13 miljoner människor som tvingats fly sina hem flytt till en annan del av Ukraina. Oftast från östra Ukraina till Kiev och Ukrainas västliga delar, där livet åtminstone tillfälligt är lugnare än i Donbass i öst.

Runtom i världen har 23,7 miljoner personer drivits på flykt i sitt eget land på grund av klimatrelaterade orsaker så som torka och översvämningar eller konflikter relaterade till kampen om en allt knappare tillgång till vatten och odlingsbar mark.

– De här människorna som flyr inom sitt eget land är särskilt sårbara, för de vistas ju fortfarande i det land där de inte kan få ordentligt skydd, säger Elisabeth Arnsdorf Haslund från UNHCR.

I Syrien, Colombia och Demokratiska republiken Kongo bodde det största antalet internflyktingar år 2021. Det sedan år 2011 pågående kriget i Syrien har både drivit människor ut ur landet och på flykt inom landet. Enligt UNHCR är var tredje syrier (30 procent) bosatt i landet år 2021 internflykting.

Stanna eller återvända?

UNHCR har räknat ut att 17 procent av världens flyktingar vistas i de rika industriländerna, medan den absoluta merparten av människorna på flykt bor i låg- och medelinkomstländer.

Ett av UNHCR:s uppdrag är att försöka hitta hållbara lösningar för flyktingar och att bekämpa de fenomen som driver människor på flykt. En önskan för många, men inte alla, flyktingar är att återvända hem.
Det är ofta lättare sagt än gjort: krig, utdragna regionala konflikter, politisk förföljelse och klimatrelaterade orsaker kan göra det svårt eller omöjligt för en flykting att flytta hem.

Etiopiska flyktingar korsar en flod på väg till Sudan, i förgrunden en pojke i orange shorts och en röd t-shirt.
Bildtext Etiopiska flyktingar från Tigray-regionen korsar floden Tekeze på väg mot Hamdayet i Sudan.
Bild: © UNHCR/Olivier Jobard

UNHCR frågar regelbundet människor på flykt om de skulle vilja återvända bara omständigheterna tillåter. Sju av tio syrier svarade ja i en färsk UNHCR-enkät. I medeltal vill mellan 30 och 50 procent av dem som flytt återvända.

De vanligaste orsakerna till att flyktingar inte upplever att de kan återvända är att säkerhetsläget i hemregionen fortfarande är dåligt, att inkomstmöjligheterna är bristfälliga eller att det råder brist på bostäder.

UNHCR noterar att 5,7 miljoner människor återvände till sina hem eller hemtrakter under år 2021.
Av dessa människor flyttade 5,3 miljoner inom landets gränser.

Bara 4 procent av kvotflyktingarna fick ett nytt hemland

UNHCR har bedömt att över 1,4 miljoner personer som lever på flyktingläger runtom i världen var i behov av att få bosätta sig permanent i ett nytt hemland. Men saldot för år 2021 visar att väldigt få regeringar i medel- och höginkomstländerna var villiga att ta emot flyktingar via kvotflyktingsystemet.

Ifjol fick 57 500 personer ett nytt hem via UNHCR:s eller andra kvotflyktingprogram. De länder som gått med i UNHCR:s frivilliga kvotflyktingprogram väljer ut de personer som landet vill ta emot. Flyktingarna har ofta vistats på flyktingläger i flera år.

Kanada tog emot 20 400 kvotflyktingar och USA tog emot 13 700 kvotflyktingar, medan 6 700 kvotflyktingar flyttade till Sverige år 2021. Enligt Finlands Migrationsverk anlände 891 kvotflyktingar till Finland år 2021.

Ytterligare 200 personer fick ett positivt besked om att flytta till Finland via UNHCR-kvoten, men resan kunde inte förverkligas av praktiska skäl under år 2021.