Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Husbyggaren vill ha en större del av grönområdet på Drottningberg i privat ägo – jordbyggnadschefen: "Hangös praxis är att ha stränderna öppna för alla"

Från 2022
Uppdaterad 17.06.2022 08:49.
Ljusgrå småhus i två våningar på Drottningberg i Hangö. En vision av hur Regatta Resorts vill bygga.
Bildtext Ett större privat grönområde skulle ge invånarna på Drottningberg mera avskildhet menar arkitekterna. Men på ett privat grönområde kan folk inte röra sig, påminner Jukka Takala på Hangö stad.
Bild: Hangö stad/regattaresorts.fi

Byggaren och utvecklaren Siklatilat Oy som bygger villor på Drottningberg i Hangö önskar nu få en del av det planerade promenad- och cykelstråket till privat bruk. Jordbyggnadschefen ser att det går emot stadens praxis.

Bolaget Siklatilat Oy:s arkitekter Cedercreutz arkkitehdit har vänt sig till staden med önskemålet att områdets sydligaste del skulle arrenderas till tomterna i stället för att vara tillgängligt för allmänheten som det står i detaljplanen.

En del av det som reserverats för gång- och cykelväg skulle då höra till tomterna.

– De undrar om det skulle vara möjligt att fastighetsägarna i ändan av Drottningberget fick använda promenadstråket för att få ett större grönområde framför fastigheterna än den nuvarande detaljplanen ger möjlighet till, förklarar jordbyggnadschef Jukka Takala.

Ska vi ge Hangös områden till privat intresse då stränderna här i Hangö enligt princip ska vara öppna för allmänheten?

Jukka Takala, jordbyggnadschef

Takala föreslår i sin beredning till tekniska nämnden att staden inte går med på förslaget. Han menar att det skulle kräva en ändring i detaljplanen om staden godkände önskemålet. Han påminner om stadens praxis att stränderna ska vara till för alla.

– Det är en känslig sak. Ska vi ge Hangös områden till privat intresse då stränderna här i Hangö enligt princip ska vara öppna för allmänheten? frågar sig Takala.

Längs områdets kant mot strandpromenaden önskar bolaget också bygga en halv meter hög mur och ovanpå den ett staket i trä.

En planritning för en udde.
Detaljplan för en udde i Hangö.
Jämförelse av två bilder: Arkitekterna önskar att det gröna området skulle arrenderas till tomterna. I detaljplanen är det streckade området öppet för allmänheten. Du kan dra i pilen för att jämföra ritningarna.
Bilder: Regatta Resorts (vänster), Hangö stad (höger)

Takala förstår att de som bygger nära vattnet gärna har utsikten i fred.

– Det kommer ganska ofta önskemål om mera av någonting. Man håller sig inte till detaljplanen på känsliga områden.

– Men vi måste också tänka på det allmänna intresset. Planen är att det ska vara ett öppet område där folk kan promenera och slå sig ner. Men ser vi på deras förslag skulle det bli ett privat grönområde där folk inte kan röra sig, förklarar han.

Drottningberg sett från havet.
Bildtext Smatliga villor är reserverade står det på Regatta Resorts webbplats.
Bild: Regatta Resorts

Arkitektbyrån menar å sin sida att i och med att Hangö stad planerat plantera känsliga skärgårdsväxter på området så skulle det oberoende inte gå att röra sig där.

I sitt brev till staden skriver de att en eventuell arrendering därför inte begränsar Hangöbornas rättigheter.

Däremot skulle det göra tomten mera avskild för dem som bor där. Dessutom skulle Hangö stad spara på utgifter då förverkligandet och skötseln av grönområdet skulle tillfalla tomterna.

Tomterna ägs av Bostads Ab Hangon Kuningatarniemi som igen ägs av byggnadsbolaget Siklatilat Oy, som förvärvat nämnda bostadsaktiebolag av Regatta Resorts.

Stadsstyrelsen har sista ordet

Jukka Takala konstaterar att det i sista hand är politikerna som fattar beslutet.

– Jag vet inte vad nämnden tycker, men det är en ganska stor förändring med tanke på detaljplanen som säger att det ska vara ett allmänt område. Utrymme för ett smalt promenadstråk skulle bli kvar men en ganska stor del skulle tillfalla fastigheten och begränsa så att det inte skulle gå att röra sig på området.

Det är stadsstyrelsen som fattar det slutgiltiga beslutet gällande om staden är villig att hyra ut tomten.

Tekniska nämnden tog ställning till Takalas förslag på sitt möte den 16 juni. Nämnden var enhällig om att området hålls i allmänt bruk enligt stadsplanen och beslöt också att den inte går vidare till stadsstyrelsen.

Det var i januari i fjol som Regatta Resorts fick bygglov för åtta villor på Drottningberg.

Uppdatering 16.6.2022: Tekniska nämnden beslöt att området hålls i allmänt bruk helt enligt detaljplanen, och inte går vidare till stadsstyrelsen för beslut.

15.6 kl 16.42 Rubriken korrigerades så att Regatta Resorts ersattes med "Husbyggaren" Artikeln kompletterades med uppgifter om vilket bolag som är byggare och vilket som äger tomterna i slutet av första stycket.

Diskussion om artikeln