Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nattfjärilar som skadar barrträd har ökat överraskande snabbt – blir ett allt större problem för den finländska skogen i framtiden

En närbild på nattfjärilen barrskogsnunna.
Bildtext En närbild på nattfjärilen barrskogsnunna. Dess ägg övervintrar i barkspringor. På våren börjar fjärilslarverna äta barr.
Bild: Kulac

Klimatförändringen har gjort det vanligare med skadeinsekter som angriper träd här i Finland. Till exempel granbarkborrarna har blivit allt fler. Men detsamma gäller också för vissa nattfjärilar, enligt färsk forskning.

Nattfjärilsarterna tallfly och barrskogsnunna, vars larver äter barr, har under de senaste åren ställvis orsakat stor förstörelse på skogsområden i Mellaneuropa. Det ser ut att kunna bli verklighet också i Finland så småningom.

– De här skadeinsekterna förekommer nu i stora mängder i vårt land, berättar universitetslektor Olli-Pekka Tikkanen vid Östra Finlands universitet.

Tallflyet är mycket vanligt söder om linjen Vasa–Nurmes, och förekommer i tallar, medan barrskogsnunnan är mycket vanlig söder om linjen Björneborg–Joensuu, i både tall och gran.

Det är förbluffande snabbt som de här nattfjärilarna har spridit sig

― universitetslektor Olli-Pekka Tikkanen

– På varje fångstställe fångade vi barrskogsnunnor i våra insektfällor och på vissa ställen var de mycket vanliga och vi fick mer än 1 000 stycken, berättar han.

Det var en stor förändring jämfört med tidigare studier, och det överraskade forskarna.

Kuusimetsää.
Bildtext Skog i Jämsä i mellersta Finland.
Bild: Petri Aaltonen / Yle

– Det är förbluffande snabbt som de här nattfjärilarna har spridit sig norrut och samtidigt också blivit betydligt vanligare i Finland, kommenterar Tikkanen.

Orsaken till det här är att vintrarna har varit mildare på sistone. Tikkanen nämner att barrskogsnunnan till exempel har förstört skog på vissa öar i Åbolands skärgård.

– Den övervintrar på äggstadiet i barkspringor på en höjd som är ovanför snön, så den är utsatt för kalla vintertemperaturer. När klimatet har blivit varmare så har insekten allt oftare överlevt vintern, säger han.

Olli-Pekka Tikkanen nämner att också varma somrar gynnar de här skadeinsekterna. Hur snabbt de kommer att bli vanligare är oklart, men det verkar klart att de blir allt vanligare i framtiden.

– Risken för skadeinsekter ökar när klimatet fortsätter bli varmare. Det gäller inte bara granbarkborren utan också de här insekterna som äter barr, kommenterar han.

Relativt många skadeinsekter, men inte så stora problem än

Att de relativt många tallflyn och barrskogsnunnor som finns i Finland inte har orsakat så stora skador här än, är tills vidare lite av ett mysterium.

Men det kan till exempel ha att göra med att det ändå är kallt vissa vintrar och att många skadeinsekter då dör.

Det finns också forskning som visar att våra lokala skadeinsekter inte är så anpassade för det varmare klimatet än.

– De finländska barrskogsnunnorna växer inte lika mycket som de som finns i Tyskland, och de förökar sig också sämre, påpekar Tikkanen.

Granar har en hög risk att dö redan efter att ha blivit av med hälften av barren, medan tallar kan klara av det bättre.

Lättast att förebygga

Tikkanen säger att det inte går att bekämpa de aktuella skadeinsekterna så lätt. Kemisk besprutning som till exempel används i delar av Mellaneuropa är inte tillåten i Finland, och är också dålig för naturen.

Men man kan försöka förebygga att barrskogsnunnan blir vanligare genom att inte plantera gran på torrare områden, för där blir träden lätt mer stressade och är mer utsatta för insekterna.

Blandskog minskar också risken för skadeinsekter.

Det kanske främsta sättet att förebygga förekomsten är ändå att förebygga klimatförändringen. Och det är ännu möjligt att korrigera kursen.

Olli-Pekka Tikkanen bedömer att det kan räcka till exempel 20 år innan det riskerar bli vardag att skadeinsekter förstör barrträd i stor skala här i Finland.

– Vi får hoppas att de internationella avtal som har gjorts för att motverka klimatförändringen börjar få effekt i praktiken.

Nattfjärilar som skadar barrträd har ökat överraskande snabbt

2:22