Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu får Hangö en egen tjänst för den tekniska direktören – två kommer att dela på Jukka Takalas jobb då han pensioneras

Från 2022
hangö kex och vägarbete
Bildtext Nu skall det bli klarare arbetsfördelning på Hangös tekniska- och miljöverk, som är beläget i byggnaden "Kexen".
Bild: Yle/Helena von Alfthan

När Hangö stads jordbyggnadschef och tekniska direktör Jukka Takala går i pension i sommar, kommer hans arbetsbild att göras om och delas upp på två separata tjänster.

Efter en hel del diskussion i Hangö fullmäktige på tisdagen den 14 juni, så kunde ledamöterna enas om hur arbetsbilden för tekniska direktören ska se ut.

Tjänsten ledigförklaras då nuvarande jordbyggnadschef och tekniska direktör Jukka Takala går i pension.

Mycket på sitt bord

Takala har under hela sin tid i Hangö egentligen skött två jobb: jordbyggnadschefens och tekniska direktörens, dock med eget medgivande.

Eftersom jordbyggnadschefens jobb idag är rätt krävande och specialiserat så har staden velat göra en tydligare arbetsfördelning.

Man står på marknadsplats.
Bildtext Nuvarande tekniska direktören Jukka Takala efterlyser själv juridiskt kunnande av sin efterträdare.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Nu är tanken att den tekniska direktören har ansvar som ledare för tekniska- och miljöverket. Eftersom staden tycker att det inte är ett heltidsjobb, kan tjänsten också omfatta ansvar för samhällstekniska sektorn.

Röstades om åtgärdsförslag

Arbetsbilden väckte en del diskussion i fullmäktigesalen.

SDP:s Jouko Kavander frågade om det inte vore vettigare att ha en direktör som ansvarar för helhetsbilden inom stadsutvecklingen. Han ifrågasatte också att det inte skulle finnas tillräckligt med jobb för en teknisk direktör med tanke på de betydande summor i miljonklassen som spenderats på konsulttjänster.

Han kom också med ett åtgärdsförslag som bland annat tog upp ansvarfördelningen och ledningen på tekniska- och miljöverket. Jaana Pulkkinen (SDP) och Pertti Ruuska (Sannf) stödde förslaget om ett åtgärdsförslag.

Ruuska var också kritisk till att man inte inom staden inte kommit till skott med att definiera vad tjänsten skall omfatta så att man kunnat ledigförklara den tidigare och redan nu haft en kompetent efterföljare. Han sade också att ingen heller ska ha så mycket jobb att normal arbetstid inte räcker till.

Invånarmöte där detaljplanen för Koverhar presenteras.
Bildtext Fullmäktige är platsen för diskussion kring kommunala beslut. Bilden är en arkivbild.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Sture Söderholm (SFP) preciserade ännu att ett åtgärdsförslag inte ändrar det ursprungliga förslaget, utan ska ses som en viljeyttring.

Eira Salo (Saml) bad att åtgärdsförslaget skulle läsas upp en gång. Hon sade att hon inte gillar att de har en tendens att dyka upp som gubben ur lådan. Därför efterlyste hon längre framförhållning så att ledamöterna har tid att förkovra sig i ärendet.

På det svarade Kavander, att ett åtgärdsförslag inte förpliktigar till nåt, men det gör beslutsfattarna uppmärksamma på en strävan.

Jukka Takala å sin sida, sade att en avdelningsdirektör gärna kunde ha juridisk kompetens, eftersom det är en väsentlig del av jobbet i dagens läge.

Åtgärdsförslaget kom med

Efter diskussionen röstade fullmäktige så att klämmen inkluderades i– förslaget med rösterna 19-10. En röstade blankt.

Tjänsten inrättas den 1 september i höst. Behörighetskrav är lämplig diplomingenjörexamen.

Dessutom ska den nya direktören ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och goda i det andra.