Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Valet av förvaltningsdirektör till välfärdsområdet tas om – ansökningstiden går ut 30 juni

En sjukhusbyggnad. I förgrunden ses en fontän omgiven av ett grönområde.
Bild: Yle/Alexia Sahl

I april valdes Linda Jakobsson-Pada till förvaltningsdirektör för Österbottens välfärdsområde. Valet måste dock tas om efter att en annan sökande lämnat in en begäran av omprövning.

Då tjänsten ursprungligen var lediganslagen (tiden 23 februari - 9 mars) lämnades tre ansökningar in. Det ansågs vara för få och styrelsen kom via e-post överens om att förlänga ansökningstiden.

Under den nya ansökningsomgången kom ytterligare tre ansökningar in, däribland av Linda Jakobsson-Pada som också slutligen valdes till jobbet. Men det visade sig att förlängningen av ansökningstiden inte var korrekt genomförd.

- Vi borde enligt lagstiftningen ha haft ett regelrätt möte för att kunna ta ett beslut om att förlänga ansökningstiden, säger Hans Frantz (SFP), styrelseordförande för samkommunen för Österbottens välfärdsområde.

Ny ansökningsomgång

Tisdagen den 14 juni höll styrelsen ett möte på vilket man beslöt att på nytt lediganslå tjänsten som förvaltningsdirektör. Ansökningstiden går ut den 30 juni och den 5 juli hålls ett extra möte då tjänsten tillsätts.

- Om det kommer många nya sökande så "återuppväcks" gruppen som intervjuade de sökande förra gången, säger Frantz.