Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Avfallsföretag bröt mot lagen – samlade in kartong och plast i husbolag i Sibbo och Lojo

Från 2022
Ett återvinningskärl fullt med kartong.
Bildtext Bara det kommunala avfallsbolaget får samla in och transportera avfall från husbolag.
Bild: Greta Virranniemi / Yle

Två avfallstransportföretag har samlat in förpackningsmaterial i husbolag på Nylands avfallsnämnds område. Verksamheten strider mot avfallslagen och ska nu utredas.

Det har förekommit olaglig insamling av förpackningsmaterial av plast och kartong på Nylands avfallsnämnds område.

Avfallshanteringsmyndigheten fick nys om saken när det lokala avfallsbolaget Rosk'n Roll tog kontakt med husbolag gällande de skärpta reglerna om separat insamling av avfall.

Då framkom det att två privata avfallstransportbolag samlar in förpackningsmaterial av husbolag i Sibbo och Lojo. Det här trots att det bara är kommunala Rosk'n Roll som har rätt att göra det.

Avfallshanteringsmyndigheten har varit i kontakt med företagen och bett dem sluta med den olagliga verksamheten. Husbolagen i fråga har uppmanats beställa servicen från Rosk'n Roll.

I dagsläget känner myndigheten inte till att företagen skulle samla in förpackningsavfall från något husbolag. Myndigheten har ändå bett närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland utreda saken.

Diskussion om artikeln