Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Big Wet 2.0 – konstnärer engagerar sig i vattentorn och nu står Karis i tur

grupp människor vid räcke
Bildtext Konstnärsgruppen med Lukas Malte Hoffmann, Emelie Luostarinen, Jessie Bullivant, Jani Anders Purhonen och Kristina Sedlerova Villanen.
Bild: Monica Slotte / Yle

Projektet Big Wet startade 2019 då några av konstnärerna besökte vattentornet i Gäddvik i Esbo.

Konstnärsprojektet Big Wet 2.0 intar Karis vattentorn med vernissage den 18 juni.

Projektet startade 2019 i och med att några av konstnärerna besökte vattentornet i Gäddvik i Esbo.

människor i vattentorn
Bildtext Den första delen av konstprojektet Big Wet genomfördes i vattentornet i Gäddvik.
Bild: Venla Helenius

Projektet startade 2019 i och med att några av konstnärerna besökte vattentornet i Gäddvik i Esbo.

– Vi fastnade för platsen och arkitekturen och började tänka vidare på vattentorn och den rörelse man förflyttas upp i om man har möjlighet att bestiga tornet, säger Emelie Luostarinen.

Emelie Luostarinen bor och arbetar mellan Helsingfors och Stockholm. Hennes konstnärliga praktik är projektbaserad och innefattar målning, skulptur och performans. Verken är ofta självbiografiska med ett spårbart narrativ.

Konstnärerna lärde känna varandra via Bildkonstakademin i Helsingfors där de alla studerat under olika perioder. Den första utställningen hölls 2020 i Gäddvik, då som ett engångstillfälle. I Raseborg är det ett evenemang som pågår under hela sommaren.

grupp människor sitter på huk och ligger
Bildtext Den glada konstnärsgruppen uppe i tornet i Karis.
Bild: Monica Slotte / Yle

– Vi samarbetar i första hand med varandra som konstnärer. Men så reser vi omkring och hittar nya vattentorn och nya samarbetspartners. I Karis är det sällskapet Natura och Raseborgs vatten, säger Jani Anders Purhonen, som är bosatt i Ekenäs men verksam i Helsingfors och arbetar med frågor om simulering, energi och sammankomster.

Purhonen har märkt hur deras närvaro som konstnärer i vattentornen präglas av vilken aktivitet som redan finns i tornen. Finns där ett kafé, som i tornet i Esbo, så har tornet redan en viss uppgift och det kan kännas utmanande att få plats.

Gruppen har också åkt runt och bekantat sig med vattentornen i Ekenäs och Hangö och arbetat tillsammans i Pro Artibus residens på Snäcksund i Ekenäs.

Kollektivt skapande

– Vi har fattat alla beslut kollektivt, och det är annorlunda än om vi hade en projektledare. Vi är glada för att vi har olika slags kunnande och färdigheter i gruppen, någon som talar svenska och någon som har körkort. Och att vi kan utforska möjligheten att presentera konst också utanför gallerierna, säger Jessie Bullivant.

Bullivant är en Helsingforsbaserad konstnär, författare och kulturarbetare, ursprungligen från Australien. Bullivants konstnärliga arbete kopplar samman institutionell kritik, affektteori, queerfeminism och crip diskurs för att undersöka de olika sätt som institutionella system och praktiker förkroppsligas på.

hand med stjärna
Bild: Monica Slotte / Yle

Bullivant gillar speciellt att det finns ett observatorium uppe i tornet i Karis, och har funderat en hel del på stjärnor och deras position, men också på konstnärernas relation till varandra.

Jessie Bullivant arbetar med vattenfärger och har samlat upp lokalt vatten för sitt verk. Färgerna har valts för att passa ihop med tornet och omgivningarna och går i brunt, grönt, blått.

Olika bruk av vattentornen

Lukas Malte Hoffmann har noterat på vilka olika sätt vattentornen används på olika håll. I Karis finns det ett observatorium, i Ekenäs bostäder och i Hangö ett café och turistinformation i vattentornet.

– Vattentornen är monument i stadsbilden, som samtidigt avspeglar samhället olika behov och prioriteringar.

fönster i trappa
Bild: Big Wet

Lukas Malte Hoffmann kommer från Tyskland, men bor för tillfället i Pro Artibus residens Villa Snäcksund i Ekenäs. Med stöd av intersektionell feminism och affektteori, undersöker han i sin konstnärliga verksamhet hur teknologiska system och praktiker på olika sätt förkroppsligas.

man vid fönster
Bildtext Lukas Malte Hoffman förbereder sitt verk
Bild: Monica Slotte / Yle

Nästa år kommer gruppen att ställa ut i Ekenäs vattentorn och då utifrån det tornets förutsättningar.

Vattnets tyngd och mening

Vattnet som element är någonting vi alltid återvänder till, konstaterar Jani Anders Purhonen.

man
Bildtext Konstnären Jani Anders Purhonen
Bild: Monica Slotte / Yle

– Våra kroppar innehåller vatten, precis som tornen. Men vi kan också förhålla oss mer abstrakt till det. I mitt arbete är vattnet en del av berättelsen.

Purhonens verk handlar också om regn, ljud och minnen.

– I synnerhet då vi befunnit oss längre ner i tornet och under vattnet så har vi känt tyngden av det. Då jag arbetat ensam här har jag känt att jag har vattnets tillstånd att hålla till här. Vi arbetar i samverkan med platsen och speciellt med de här tornen, säger Emelie Luostarinen.

Kristina Sedlerova Villanen är intresserad av mänsklighetens fascination för att bygga ojämlika system, skapade koncept och människans behov av att tro på dem. Hon undersöker och utvecklar strukturerna med bakomliggande hierarkier där ägandehistoria av naturresurser står i fokus.

konst installation i vitt utrymme
Bild: Big Wet

Sedlerova Villanen sätter in vattnet i ett större perspektiv som också innefattar hur vi människor använder vatten.

- Det är fascinerande att veta att en vattendroppe reser jorden runt. Vi vet inte varifrån den kommer, vi filtrerar den, den försvinner under jorden. Vårt förhållande till naturen är av central betydelse.

Kristina Sedlerova Villanen tycker att det är extra roligt att komma ut ur gallerierna och museerna med konsten och se hur den kommunicerar med omgivningen.

kvinna i dörr
Bildtext Kristina Sedlerova Villanen tycker om att konsten kommer ut från gallerierna
Bild: Monica Slotte / Yle

Hon har noterat ljudet som uppstår i tornet en blåsig dag.

– Då är det som om vattnet spelar på det. Vinden gör att tornet vibrerar och tornet sjunger.

Äntligen öppna dörrar

Karis vattentorn ritades av arkitekten Hilding Ekelund och stod klart 1951. Det renoverades under åren 2019-2020 och återställdes då till sitt ursprungliga utseende.

Direktör Klara Eklund vid affärsverket Raseborgs vatten säger att man genast efter avslutad restaurering haft tanken att hålla öppna dörrar så att allmänheten får bekanta sig med det fina vattentornet.

– Då konstnärerna tog kontakt var det en bra möjlighet att kombinera två saker: erbjuda konstnärerna lokalen för sin konst samt ge allmänheten en möjlighet att bekanta sig med det renoverade vattentornet. Samarbetet med konstnärerna har förlöpt bra, säger Klara Eklund.

fönster och ställning och ljusglimtar på vägg
Bild: Big Wet

Vid samma tidpunkter som utställningen är öppen, kommer också Sällskapet Naturas observatorium högst uppe i tornet att vara öppet för allmänheten.

På lördag (18.6) öppnar utställningen Big Wet 0.2 i Karis vattentorn som då är öppet klockan 13 till 18. Följande dagar är utställningen öppen klockan 13 till 16 på lördag den 16 juli, söndag den 31 juli och måndag den 8 augusti och söndag den 28 augusti. Observatoriet är öppet till klockan 17 på lördag och mellan klockan 13 och 15 övriga dagar.

byggnad ur grodperspektiv
Bild: Big Wet

Varje utställningsdag kommer någon av konstnärerna att fungera som guide.

Projektet Big Wet har fått understöd bland annat från Svenska Kulturfonden, Raseborgs Vatten, Stiftelsen Pro Artibus och Sällskapet Natura.

Konstnärsgruppen Big Wet ställer ut i vattentornet i Karis

8:42