Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Tre platser i Åbo kan bli president Mauno Koivistos minnesplats – staden vill hedra "1900-talets kändaste Åbobo" 100 år efter hans födelse

Från 2022
Mauno Koivisto skrattar. Bilden tagen 2003.
Bildtext Åbo stad har utrett vilken plats som ska bli president Mauno Koivistos minnesplats sedan hans död 2017.
Bild: All Over Press/Mauri Ratilainen

Nu står valet av president Mauno Koivistos minnesplats mellan huvudbiblioteket, hamnterminalen eller en park. I år är det är fem år sedan Åbobons död och nästa år firas 100 år sedan hans födelse.

Strax efter Mauno Koivistos död den 12 maj 2017 började Åbo stad utreda vilken plats som skulle lämpa sig som presidentens minnesplats.

Nästa år, den 25 november 2023, har det gått 100 år sedan Mauno Koivisto föddes. Stadens namnkommitté har tagit jubileumet i beaktande då de övervägt vilken plats som ska uppkallas efter presidenten.

Kommittén beskriver president Koivisto som "1900-talets kändaste Åbobo".

Att ändra namnet på gator eller parker som redan existerar är svårare än att namnge en ny plats, då man tar i beaktande att platsen ska vara betydelsefull. Åbos princip är att platser i staden inte namnges efter personer som fortfarande är vid liv och helst ska det ha gått fem år sedan personens död.

Övriga kriterier är att personen ska ha varit känd bland allmänheten och värd att uppmärksammas med en minnesplats. Personen ska ha fötts i Åbo eller bott i staden en väsentlig tid av sitt liv. Dessutom ska personen kunna kopplas till platsen på ett betydelsefullt och positivt sätt.

Nu har namnkommittén kommit fram till tre slutliga alternativ för president Mauno Koivistos minnesplats.

Bibliotek, park eller terminal

Det först alternativet namnkommittén presenterar är att Åbos stadsbibliotek skulle döpas om till Mauno Koivisto-biblioteket. Presidenten hade ett starkt intresse för både skönlitteratur och poesi. Koivisto besökte själv ofta stadsbiblioteket och som yngre drömde han också själv om att bli författare, skriver namnkommittén i ett pressmeddelande.

Enligt kommittén skulle biblioteket som minnesplats hedra president Koivistos livsverk. Samtidigt skulle det lyfta fram bibliotekets syfte som en institution för livslångt lärande och självutveckling, som var viktigt för presidenten.

Bildtext President Mauno Koivisto vistades ofta i Åbos stadsbibliotek.
Bild: Yle

Det andra alternativet föreslår att ett nytt parkområde i Åbo hamn skulle uppkallas efter Mauno Koivisto. Då passagerarhamnen renoveras flyttar man också på järnvägen, vilket leder till att området mellan Forum Marinum och den nya hamnterminalen blir tomt. Där kunde en park anläggas.

Enligt kommittén kunde parken invid hamnen naturligt uppkallas efter Koivisto, eftersom den påminner om Koivistos verksamhet i Åbo hamn i början av hans karriär. I parken kunde också ett minnesmonument resas.

Beslutet om att namnge parken efter Koivisto kunde tas direkt, men namnet skulle bli officiellt först då detaljplanen för området träder i kraft.

Nya Åbo hamnbyggnad
Bildtext En illustrerande bild av den nya hamnterminalen Origami som ska stå klar 2026.
Bild: PES-Arkkitehdit Oy

Det tredje alternativet är att den nya passagerarterminalen i Åbo hamn skulle namngivas efter Mauno Koivisto. Designen för terminalbyggnaden valdes i maj, men har fortfarande inte ett etablerat namn. Byggnadens namn i arkitekttävlingen, Origami, hänvisar till byggnadens utformning snarare än betydelsen av hamnterminalens funktion, menar komittén.

Mauno Koivisto skrev sin avhandling om hamnen som arbetsplats. En terminal symboliserar också Koivistos internationella kontakter, skriver kommittén. Om det här alternativet förverkligades kunde både terminalbyggnaden och gatan som leder till den uppkallas efter president Koivisto.

Om man väljer att döpa hamnterminalen efter presidenten krävs både stadens och Åbos hamns godkännande.