Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Utredning: Elsparkcyklarna laddas med förnybar el, men företagen är dåliga på att rapportera om fabriksförhållandena

En man kör elsparkcykel. Han har på sig en hjälm. I bakgrunden Salutorget.
Bildtext Eetti kritiserar att många av elsparkcykelföretagen kommunicerar att elsparkcykeln är ett miljövänligt transportalternativ.
Bild: Silja Viitala / Yle

Föreningen för etisk handel Eetti oroar sig för hur miljövänliga elsparkcyklarna verkligen är, men framför allt för hur fabriksförhållandena vid produktionen ser ut.

Föreningen för etisk handel Eetti har kartlagt hur de fem populäraste elsparkcykeltjänsterna rapporterar om hållbarhets- och människorättsfrågor. Resultatet är magert.

– Inget av företagen erbjuder tillräckligt med information om vad produktionen av elsparkcyklarna har för konsekvenser för mänskliga rättigheter, säger Anniina Nurmi, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Eetti.

Så gjordes undersökningen

  • Utredningen gjordes i vintras när företagen på marknaden var Dott, Lime, Tier och Voi som hyr ut elsparkcyklar på kilometer- eller minutbasis, och Augment som hyr ut dem på månadskontrakt. Efter att utredningen gjordes har fler företag kommit in på marknaden.

  • Eetti gick igenom företagens hemsidor och skickade en lista med frågor till företagen. Alla företag svarade och undersökningen följdes upp med fler frågor.

Inget av de fem företag som granskats erbjuder information om fordonens materialursprung eller produktionsplats, eller om hur företaget följer upp att mänskliga rättigheter uppfylls under produktionskedjan.

När företagen blir tillfrågade om produktionsplatsen blir det klart att de flesta elsparkcyklar produceras i Kina. Eetti poängterar att det finns mycket som behöver förbättras gällande mänskliga rättigheter för kinesiska arbetare: långa arbetsdagar, få ledigheter och mycket övertidsarbete är ett problem.

Risken för tvångsarbete också är också stor. Problem med anställningsförhållanden i Kina, framför allt för uigurer, har tidigare visat sig finnas vid både aluminium- och elektronikproduktion där.

Ansvar ligger på företagen och en del rapporterar bättre än andra

Bara två av företagen, Tier och Augment, gav Eeti tillstånd att publicera namn och adress för fabriken som sätter ihop deras elsparkcyklar.

Augment uppgav att fabriken de använder har betyget D i företagsansvarssystemet Amfori BSCI. Det är ett lågt betyg, men företagen Dott och Voi uppgav att de inte alls använder sig av någon tredje part för uppföljningen av socialt ansvar.

– Augment ska ha tack för sin öppenhet, men det låga betyget säger en del om elektronikindustrins problem med socialt ansvar, säger Anniina Nurmi.

Mies ajaa sähköpotkulaudalla.
Bildtext Elsparkcyklarna har samma problem som mycket annan elektronik har: det finns väldigt knappt med information om hur etiskt hållbara de är.
Bild: Matti Myller / Yle

Lime ville inte uppge vem de använder för uppföljning, medan Tiers uppger att deras fabrik har det internationella certifikatet för socialt ansvar SA8000.

Eetti understryker att inget av företagen kunde berätta något om ursprungslandet för råmaterialen i elsparkcyklarna, till exempel för nickeln och koboltens del.

Laddas med förnybar el

Positivt i utredningen är att de flesta företag jobbar för att hålla elsparkcyklarna i användning längre, och också minska på utsläppen under användningen.

De flesta företag använder el från förnybara källor för att ladda sina elsparkcyklar. Dott, Lime och Tier laddar dem med hundra procent förnybar el och Voi med el som till 72 procent kommer från förnybara källor. Också servicekörningen görs i allt högre grad med elbilar som laddas med förnybar el.

Och när ett problem med elsparkcyklarna i början var deras korta livstid har firmorna nu satsat på att de ska hålla längre. De repareras och de har batterier som kan bytas ut.

Både Dott, Lime, Tier och Voi berättar att den förväntade livslängden för deras elsparkcyklar är fem år. Batterierna behöver bytas efter omkring 500 laddningar.

Samtidigt har den finska marknaden väldigt unga elsparkcyklar, så det är svårt att säga något om den förväntade livslängden än så länge. En del av företagen uppger att de har ersatt elsparkcyklar i Finland med nyare modeller och fört de gamla till andra marknader i till exempel Polen och Turkiet.

Eetti: Att åka elsparkcykel är ekologiskt bara om det ersätter bilen

Eetti kritiserar också att många av elsparkcykelföretagen kommunicerar att elsparkcykeln är ett miljövänligt transportalternativ.

Men avgörande för att de ska vara det är vilken form av transport de ersätter: Hur skulle elsparkcykelanvändaren ha tagit sig fram i andra fall?

När Eetti frågar företagen om hur deras elsparkcyklar används är uppskattningen hos de flesta att bara en liten del av resorna ersätter bilresor. De flesta elsparkcykelresorna ersätter i stället promenader, cykelturer och kollektivtrafikresor.

Ett företag som står ut på den punkten är Augment, som hyr ut elsparkcyklar för en längre tid. Av deras användare uppger 70 procent att de har minskat på sina bilresor sedan de skaffade elsparkcykel.