Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Österbottniska bolag har växtvärk – men räddning kan redan finnas inom företaget

Från 2022
En kvinna med vit blazer står i en fabrikshall och håller upp en lampa i ena handen.
Bildtext Att lyssna på dem som verkligen jobbar med tillverkningen har hjälpt Nordic Lights att effektivera processen, säger Maria Löfbacka som är produktionsassistent.
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

När produktionen ökar och företagen växer, behövs kanske mera personal men också nya modeller. Medan bolagen kan ta lärdom av varandra behövs också ett samspel inom företagen för att lyckas möta utmaningarna. Det ser både konsulter och företagsledning.

Hallen i Sandsund utanför Jakobstad har utvidgats och byggts om i takt med produktionstillväxten. Här tillverkar företaget Nordic Lights belysning för traktorer och arbetsfordon.

En ökad personalstyrka samsas om hallgolvet med robotar som jobbar inne i plexiglasmontrar. Bakom ett stort skynke i en hall testas starka industristrålkastare innan de skickas till kunderna världen över.

Vid varje produktionsfas, står ett arbetsteam och sammanställer lamporna som ska monteras på skogsmaskiner och dumpers.

Tomas Skott går runt och visar upp hur nyinstallerade robotar nu utför kring hälften av det jobb som personalen gjorde tidigare. Fjolåret bjöd på en femtioprocentig tillväxt och det ger både möjligheter och utmaningar.

– Vi ser tre delmoment som bidrar till expansionen: för det första automatiseringen och robotiseringen; för det andra ett konstant arbete med vår process, men ständig förbättring; för det tredje nyrekrytering, säger Tomas Skott, som är produktionsdirektör på Nordic Lights.

Möjligt lära av varandra

Även om varje företag är unikt, inte minst vad gäller produkterna och deras processer, finns det enligt produktionsledningen mycket gemensamt mellan olika bolag.

– Visst är det mycket man kan lära av varandra. Inom den tillverkande industrin så upplever många samma flaskhalsar med processkedjorna och logistiken, säger Skott.

EN man i vit pikétröja står i en fabrikshall.
Bildtext Alla företag kan lära sig av varandra,trots att man tillverkar olika saker, säger Tomas Skott som är produktionsdirektör på Nordic Lights.
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Gällande vad andra företag kunde lära sig av Nordic Lights, funderar Tomas Skott att den ständigt pågående processen med att utvecklas och förbättra systemen är något de själva håller högt.

– Den dagen man tror man är klar, så springer konkurrenterna om en. Här säger vi att det enda som är konstant är förändringen, så det har personalen tagit till sig, säger han.

Personalen bäst på problemlösning

En avgörande faktor för att få arbetsprocesserna smidiga, är att involvera människorna i produktionen i processutvecklingen. Enligt Skott bör både arbetsledningen och kontorspersonalen vara lyhörd för röster från tillverkningen.

Det är en ständig kamp att effektivera både utrymmen och processer

Tomas Skott, Nordic Lights

Maria Löfbacka började själv på fabriksgolvet, för att sedan bli arbetsledare och sedan en tid tillbaka jobbar hon som produktionsassistent. Hennes roll är att ansvara för ett koncept bolaget kallar "ständig förbättring".

– Tanken är att det hela tiden ska bli effektivare och smidigare. Och vi ser absolut förbättringar, till exempel då det gäller ordning och reda i fabriken.

En kvinna står och plockar plastdelar från ett rullande band vid en robot i en fabrik.
Bildtext På ett par år har allt mera av produktionen robotiserats på Nordic Lights, men robotarna kan ändå inte ersätta mänskor helt.
Bild: Anna Wikman / Yle

Eftersom hon själv sett produktionen från första början har Maria Löfbacka också observerat hur processerna utvecklats. Men förbättringsförslagen ska komma från fabriksgolvet och inte från ledningens konferensrum.

– Både arbetsledningen och de i produktionen tycker det fungerar jättebra och de kommer ofta med förbättringsförslag, så jag tycker det är klokt att lyssna på dem och förslagen har faktiskt mottagits väl, säger Löfbacka.

Hon vidhåller också att förbättringsprocessen ständigt kan bli bättre, inte minst i takt med att processerna automatiseras.

Många av de österbottniska företagen expanderar ändå så pass starkt att det också behövs mera personal. Det går inte att optimera hur mycket som helst.

Idéerna från fabriksgolvet har tagits väl emot

Maria Löfbacka, Nordic Lights

Men för att personalen ska möta de krav som ställs av nya processer eller modeller, behövs också fortbildning och kompetensutveckling. Det ser Jonas Sandlin, som är utbildningschef på Kokkola industrial park.

En man i blå skjorta står i en skogsdunge och blir intrervjuad med en mikrofon.
Bildtext Storföretag har bättre möjligheter satsa på komptensutveckling, men alla kan lära av varandra och ett ökat samabete vore eftersträvansvärt, anser Jonas Sandlin.
Bild: Anna Wikman / Yle

Han har jobbat mycket med omorganisering och effektivisering inom en mängd företag i nejden. Han ser vissa typiska flaskhalsar men också stor potential.

– Vi har generellt välutbildat folk i trakten. Det är en bra grund för att bredda kompetensen, men det krävs en bra strategi kring kompetensutvecklingen, säger Sandlin.

Hellre samarbete än tävling om personal

Om man får mera varierande och krävande arbetsuppgifter, så behöver man också skolning för det. Behovet varierar från företag till företag och beroende på arbetsuppgifter, men Sandlin säger att tanken på behovet av fortbildning börjar bli rätt utbredd i alla led.

– De flesta ser nyttan av att stärka sin kompetens och bredda kunnandet. För arbetsgivaren betyder det också att arbetstagarna känner sig nöjdare och hålls kvar längre på sina jobb, säger Sandlin.

Att det råder en arbetskraftsbrist i nejden, kan få en mängd följder för företagen. Men också här har Sandlin en del lösningsmodeller.

– Det kan hända att om man tittar inåt i bolaget och funderar på vilka resurser man har och hur man bäst kan ta dom till vara med rätt fortbildning, så kanske man inte behöver rekrytera utifrån. Men klart är att när företagen växer som de gör i Österbotten och Mellersta Österbotten, så måste man också nyanställa, säger Sandlin.

En hylla är fylld av nytillverkade strålkastare
Bildtext Även om hälften av tillverkningsprocessen har automatiserats, behövs det fler i personalen på Nordic Lights. Men med nya mera krävande uppgifter.
Bild: Anna Wikman / Yle

Han betonar ändå att möjligheterna är olika för olika företag. Medan storbolagen i trakten har 200-500 anställda, är merparten småföretag med under tio anställda. Där finns sällan samma möjligheter till avancemang inom organisationen. Men när bolagen anställer, kunde man bli bättre på samverkan företagen emellan.

– Då storbolagen anställer, så blir det typiskt 10-15 personer över i rekryteringsprocessen. De kan vara jättebra kandidater, så då borde man tipsa underleverantörerna om att de kunde anställa någon av dem: Men man måste samarbeta kring det, säger Sandlin.

Att det finns storbolag som driver nejden ska därför inte ses som något problem av de mindre företagen, fast de kanske får slita mera för sin rekrytering. Lyckas man nätverka kring rekryteringsprocesserna och hjälpa varandra skulle alla vinna på det, anser Jonas Sandlin.

Alla måste känna till strategierna inom företaget

Jonas Sandlin, Kokkola industrial park

På det stora hela tycker han att företagskulturen och kompetensen är rätt bra i nejden. Men det han efterlyser är ett samförstånd mellan alla som jobbar inom en organisation.

Han lyfter ett varningens finger för att göra allt för stora förändringar på en gång. Förbättringar i produktionsprocesser ska vara en ständigt pågående utveckling, där man ska ta in förslag och idéer från de anställda.

– De anställda har ofta lösningarna. Ledningen har som uppgift att dra taktiksnacket och klargöra visionerna och vart man strävar. Men sen ska alla vara med. För alla som jobbar ju i företaget. Sen har vissa sina roller som ledare, men alla måste bidra för att vi ska lyckas, säger Jonas Sandlin.