Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Behöver Kvarkens skärgård skyddas? – debatten gick het i Slaget efter tolv

Kvarkens yttre skärgård
Bildtext Kvarkens skärgård
Bild: Yle/Jyrki Karjalainen

Stora delar av havsområdena i Kvarkens skärgård ska bli naturskyddsområde – men motståndet är stort både hos allmänheten och kommunerna i området. Planerna diskuterades i Slaget efter tolv och debatten blev livlig.

Planerna berör havsområden väster om Bergö, samt norr om Replot, Björkö och Mickelsörarna. Även 3000 hektar landområden finns inom området.

Då planerna lanserades för två år sedan stötte de på motstånd bland allmänheten, men också inom kommuner och från landskapet. Efter ett uppehåll på grund av coronapandemin har nu processen återupptagits - och samtidigt kritiken mot den.

Österbottens förbund emot planerna

Joakim Strand är riksdagsledamot för SFP, samt styrelseordförande för Österbottens förbund. Han är starkt kritisk till planerna.

– Det är nog dags att stoppa det här nu, en gång för alla. Vi har redan Natura 2000, vi har en jaktlag, en jaktförordning, en fiskelag, en naturvårdslag och så vidare. Vi behöver inga fler naturskyddsområden i Kvarken.

Joakim Strand framför Replotbron
Bildtext Joakim Strand är riksdagsledamot för SFP, samt styrelseordförande för Österbottens förbund. Han är starkt kritisk till planerna.
Bild: Ville Viitamäki / Yle

Strand säger att han vill veta syftet: varför skyddar vi och mot vem, vad är det vi är rädda för och vad är det som lokalbefolkningen själva inte klarar av att själva hantera?

Det är nog dags att stoppa det här nu, en gång för alla. Vi behöver inga fler naturskyddsområden i Kvarken.

― Riksdagsledamot Joakim Strand (SFP)

Flera fågelarter hotade i Kvarken

Miljöorganisationen Natur & Miljö har tagit ställning för planerna. Verksamhetsledare Camilla Sederholm säger att bland annat trenden med minskande artrikedom i Finland är en av orsakerna varför naturskyddsområden behövs.

– Det finns flera hotade fågelarter i Kvarken, det finns fiskar som har en nedåtgående kurva. Det är ett bevis för att man inte har lyckats skydda naturen i Kvarken, säger hon.

Sederholm säger att naturskyddsområdena inte skulle behövas om människan skulle klara av att leva på naturens villkor.

camilla sederholm
Bildtext Verksamhetsledare Camilla Sederholm säger att bland annat trenden med minskande artrikedom i Finland är en av orsakerna varför naturskyddsområden behövs.
Bild: Yle / Jonna Nupponen

Joakim Strand kontrar med att säga att hotet mot fisken i Kvarken långt beror på skarvar och sälar. Han efterlyser dialog och skydd utan mera skattefinansierad byråkrati.

– Jag förstår inte tanken att det här skulle öka byråkratin, säger Camilla Sederholm. Det här skulle tvärtom förenhetliga det skydd som redan finns.

Acceptans och samarbete behövs

Programmet baserar sig på en rad äldre program, däribland Natura 2000. Det förklarar Mikael Nordström, som är regiondirektör på Forststyrelsen.

– Tidigare har användar- och intressegrupper hörts. Nu har vi också hört allmänheten genom ett antal hörandetillfällen i kommunerna.

Forststyrelsen fungerar som tekniskt stöd, medan miljöministeriet ansvarar för juridiken och innehållet i förordningen. Det är i slutändan statsrådet som kommer att fatta det slutgiltiga beslutet.

En man står utomhus och håller en kikare i händerna
Bildtext Programmet baserar sig på en rad äldre program, däribland Natura 2000. Det förklarar Mikael Nordström, som är regiondirektör på Forststyrelsen.
Bild: Jari Hakkarainen / Yle

Vad skulle då det nya naturskyddsområdet innebära för lokalbefolkningen? Mikael Nordström säger att det skulle bli en klarare bild av vad som gäller, då det nu råder ovisshet i vissa frågor.

– Enligt vår uppfattning skulle inte fisket påverkas - det regleras ju av annan lagstiftning. Kulturvärden såsom fiskebastur ska bevaras.

Det finns flera hotade fågelarter i Kvarken, det finns fiskar som har en nedåtgående kurva. Det är ett bevis för att man inte har lyckats skydda naturen i Kvarken

― Verksamhetsledare Camilla Sederholm

Kring jakten har det kommit mycket kommentarer och respons, säger Nordström. Där kan statsrådet stifta skilda bestämmelser.

Joakim Strand återkommer till frågan varför det ska skapas ytterligare ett naturskyddsområde om inget ändå förändras. Han säger att det finns helt tillräckligt med lagstiftning i nuläget.

– Vi behöver inga fler och vår målsättning inom Österbottens förbund är att se till att det här avslutas, säger Strand.

Camilla Cederholm undrar varför man ser så negativt på förslaget. Går det inte att svänga på kakan och vara stolta över att man har ett område som nationellt ses vara så värdefullt att det behöver skyddas?

– Jag har också förstått att man gör det här i alla landskap, säger hon. Jag har lite svårt att förstå de skarpa rösterna just i Kvarken.

– Det är det att människor där i århundraden själva har bevarat naturen och miljön - kanske till skillnad mot vad man har gjort i Grankulla, svarar Joakim Strand.

Mikael Nordström poängterar att man måste få till stånd en acceptans och ett samarbete med dem som använder och känner till området.

– Vi på Forststyrelsen vill vara med och tillsammans bygga upp spelregler. Där har vi mycket att jobba med, säger han.

Lyssna på diskussionen i Slaget efter 12

Planerna på ett naturskyddsområde i Kvarkens skärgård diskuterades i Slaget efter 12 på onsdag. Här nedan kan man lyssna på debatten i sin helhet. Redaktör Filip Stén leder ordet.

Behöver Kvarkens skärgård skyddas?

39:10

Diskussion om artikeln