Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingåbor förstår behovet av LNG-terminalen men miljöpåverkan väcker oro

Drönarbild på djuphamnen i Ingå.
Bildtext Från och med i vinter ska djuphamnen i Joddböle husera en flytande LNG-terminal.
Bild: Antti Lähteenmäki / Yle

Hamnoperatören i Joddböle och Ingå kommun gläds över LNG-terminalen, men bland Ingåborna går åsikterna isär.

I början av juni stod det klart att Joddböle i Ingå får Finlands första flytande LNG -terminal.

Ingås kommundirektör Robert Nyman och företaget Ingå Shipping, som idag driver hamnverksamheten i Joddböle, välkomnar beskedet.

Men bland Ingåborna är opinionen inte lika enig.

Ingås miljöchef Julia Scheinin konstaterar att även om hon inte behövt tackla någon storm av oro har LNG-terminalen i Joddböle väckt frågor bland invånarna.

– Frågorna som ställs är ändå naturliga. Det handlar om säkerheten kring denna relativt nya verksamhet, men även bullernivå och ljusföroreningar verkar vara orosmoment, berättar miljöchef Julia Scheinin.

Anna Idman och Thea Liljestrand, som bor i Ingå, är framför allt oroliga för hur LNG-terminalen påverkar miljön. De konstaterar att mera trafik i djupfarleden per automatik har en inverkan på naturen och djurarterna i området.

Två kvinnor som ler i kameran.
Bildtext Anna Idman (t.v.) och Thea Liljestrand oroar sig för hur den ökande trafiken i farleden påverkar miljön.
Bild: Veronica Westerlund / Yle

– Som miljövän är jag väldigt orolig, konstaterar Thea Liljestrand.

Samtidigt förstår boende behovet

Den flytande LNG-terminalen ska ersätta det energibortfall som uppstod i samband med att Ryssland slutade exportera gas till Finland i slutet av maj.

Minna Ahola, som har sommarstuga i Fagervik och därmed delvis kommer att dela väg med landtransporter till och från hamnen, tror att Joddböle är det bästa alternativet för mottagande av flytande naturgas.

– Med tanke på att Finlands energiförsörjning är aningen hotad verkar denna lösning vara bra, säger Minna Ahola.

Dam i blå tröja
Bildtext Minna Ahola tycker att Ingå är ett bra alternativ för en LNG-terminal eftersom hamnområdet redan har så gott som all nödvändig infrastruktur.
Bild: Veronica Westerlund / Yle

Ingås Miljöchef Julia Scheinin är inne på samma linje. Boende i Ingå förstår situationen och vill gärna bidra med en lösning. Som miljöchef funderar hon främst på frågor kring säkerhet, men Julia Scheinin påpekar samtidigt att hon litar på de myndigheter som utfärdar tillstånd och bevakar verksamheten.

– Även om tidtabellen är stram litar jag på att arbetet utförs ordentligt, säger Julia Scheinin.

Tillfällig lösning – på tio år

Hamnområdet i Joddböle ägs av Fortum medan det statliga bolaget Gasgrid ansvarar för överföringen av den flytande naturgasen till det finska gasnätverket.

Majoriteten av den infrastruktur som LNG-terminalen kräver finns redan på plats i hamnområdet. Undantaget är en 2,6 kilometer lång anslutning till gasledningen Balticconnecor, vilken i sin tur förbinder det finska gasnätverket med resten av Europa.

Kvinna som arbetar för Ingå kommun
Bildtext Ingås miljöchef Julia Scheinin får tackla frågor från oroliga Ingåbor, men alla frågor är befogade säger hon.
Bild: Veronica Westerlund / Yle

LNG-terminalen kommer i praktiken att finnas ombord på ett fartyg och kräver därmed ingen fast bebyggelse. Hyresavtalet mellan Gasgrid och fartyget gäller för tio år. Därmed tolkar Ingå kommun ändå lösningen som relativt tillfällig, säger miljöchef Julia Scheinin.

– Tanken är att man ändå så småningom ska frångå fossila bränslen och det är inte frågan om någon fast verksamhet. Jag tror att boende i Ingå därför har lättare att acceptera LNG-terminalen i djuphamnen. Den är här för en viss tid, konstaterar Julia Scheinin.