Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Goda erfarenheter av försöket med tvåårig förskola i Vasa

Två pojkar bygger med klossar.
Bildtext I den tvååriga förskolan börjar barnen redan som femåringar.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Det nationella försöket med tvåårig förskola startade i augusti 2021 och avslutas i maj 2024. Med i försöket är daghemmen i Gerby, Skogsberget, Sundom och Pikkuonni daghem i Merikart.

I Vasa är de första erfarenheterna av den tvååriga förskoleundervisningen goda. Både barn och vuxna har varit nöjda med försöket där redan femåringar börjar i förskola.

Gått bättre än väntat

Från början var man orolig för att det kanske krävs för mycket av femåringarna. Men genom att justera kravnivån har man fått undervisningen att fungera. Målsättningen för försöket med tvåårig förskola är att stärka jämlikheten och utveckla kvaliteten på undervisningen i förskolan.

I ministeriets försök valdes daghem slumpmässigt från 105 kommer. Utöver det har ett antal kommuner som inte ordnar tvåårig förskola valts som jämförelsekommuner.

I Vasa finns både barn som deltar i försöket och barn som hör till en jämförelsegrupp. Allt som allt deltar nationellt omkring 10 000 barn födda 2016 eller 2017.

Texen är en översättning av Kaksikielisestä esikouluopetuksen kokeilusta hyviä kokemuksia Vaasassa skriven av Sebu Björklund.