Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Projektet "Urkrater" vid Meteoria Söderfjärden avrundas - “Det här stället kommer att växa, det är jag helt säker på”

Två unga flickor står utomhus i gräset och tittar på en telefon tillsammans.
Bildtext Olivia Back och Noomi Åkerholm försäker lösa Meteorians nya escape room.
Bild: Inez Kjellman / Yle

Förväntningarna inför sommaren är höga vid Meteorians besökscenter på Söderfjärden. Där håller man nu på att avsluta utvecklingsprojektet “Urkrater” som inleddes hösten 2020.

Projektet är ett samarbete mellan Sundom bygdeförening och Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi. Målet är att komplettera Meteoria Söderfjärdens utställning om platsens 520 miljoner år långa historia genom en mera lockande upplevelse.

– Projektet går ut på att popularisera allt det fina som görs här och det som har gjorts här under snart 20 års tid, säger säger Roland Träskelin som är utbildningsplanerare på CLL och en av de tre ansvariga för utvecklingsprojektet.

Man i blå skjorta står framför en grönskande åker.
Bildtext Roland Träskelin är en av projektledarna för "Urkrater"-projektet.
Bild: Inez Kjellman / Yle

Under utvecklingsprojektets gång har man skapat över 30 nya element som ska kompletera det befintliga materialet. Utöver huvudutställningen och guidning finns det nu möjlighet att aktivera sig i en planetstafett, fundera ut svar på kluriga frågor kring utställningen med aktivitetskort eller hjälpa två äventyrare genom världshistorien i centrets nya “digiloga” escape room. Äventyret utspelar sig på centrets område men styrs digitalt via mobilen genom att man scannar en QR-kod - därav begreppet "digilog".

Två unga flickor springer på en grusplan.
Bildtext I planetstafetten ska man flytta planerterna i rätt ordning.
Bild: Inez Kjellman / Yle

– Aktiviteternas svårighetsgrad går att anpassa till olika åldrars behov, vi vill att alla ska kunna delta, säger Träskelin.

Framför allt den digitala delen har haft en central roll i utvecklingen av centret, förklarar Jonas Nygård som är digital producent för CLL och har även varit en av projektledarna på “Urkrater”. Det digitala materialet består främst av videor och ger besökarna möjlighet att gå på djupet i de ämnen som behandlas under guidningen.

Allt digitalt material vid besökscentret finns på tre språk, svenska, finska och engelska, för att öka tillgängligheten och nå en större målgrupp.

Meteorians framtid är ljus

Området där besökscentret finns ligger mitt i en av cirka 200 meteoritkratrar som är kända globalt. Fågellivet och jordbruksområdet runt besökscentret är också sevärdheter som lockar människor till Söderfjärden, säger projektsekreteraren vid Meteorian Mats Andersén.

– Blandningen av de här tre sakerna skapar intresse och attraherar människor i alla åldrar, säger Andersén.

Äldre man står och lutar sig mot en ria.
Bildtext Mats Andersén hoppas på en livlig sommar vid Meteorian.
Bild: Inez Kjellman / Yle

Framtiden ser mycket ljus ut för besökscentret och utvecklingen kommer att fortsätta trots att projektet snart når sitt slut.

– Det finns stora möjligheter att speciellt inrikta sig på barn och skolgrupper eftersom vi nu har ett mycket mångsidigt program, säger Mats Andersén.

Det goda sammarbeter mellan bygdeföreningen och CLL kommer att fortsätta och föreningen har tagit emot CLLs utvecklingsidér mycket väl säger Roland Träskelin.

– Det här stället kommer att växa, det är jag helt säker på, säger Träskelin.