Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fasadfogarna repareras genast – Ekenäs simhall står senare inför större renovering

Från 2022
Ekenäs sim- och bollhall.
Bildtext Spruckna elementfogar och andra spruckna elastiska fogar ökar risken för att fukt tränger sig in i konstruktionerna. Därför ska fasadfogarna på Ekenäs simhall repareras.
Bild: Patric RIng / Yle

Ekenäs simhall är i behov av renovering och omfattningen av det hela utreds som bäst. Den 25 år gamla simhallens fasadfogar är ändå i så dåligt skick att de måste repareras genast.

Tekniska sektorn i Raseborg har reserverat 100 000 euro för elementfogarna på simhallens fasader. Pengarna ska också räcka till för bollhallens fasader på den flygeln där gymmet och omklädningsrummen finns.

Staden beställde redan 2019 en konditionssyn för simhallen. Den resulterade i en plan för hur hallen på sikt kunde renoveras och förbättras. Men i samma syn rekommenderade konsulten att de elastiska fasadfogarna granskas noggrannare. Staden har därför låtit kolla fogarna och det visar sig att de kräver omedelbara åtgärder.

Politikerna valde entreprenör

Så här skriver stadens fastighetschef Catharina Lindström i beredningstexten till tekniska nämnden i Raseborg inför mötet 14.6:

"Fasadelementen vid bollhallens gym och omklädningsrum är ursprungliga, från 1984, och har kraftiga sprickbildningar. Spruckna elementfogar ökar risken för att utomstående fukt tränger sig in i konstruktionerna med risk för att skada isoleringsskikten. De gamla elementfogarna rivs, isoleringen i anslutning till fogarna granskas och fogarna förnyas."

Vad simhallens fasadfogar beträffar skriver Lindström:

"I samband med konditionssynen har det uppdagats spruckna elementfogar vid simhallens elementfogar, likaså har delvis spruckna elastiska fogar påträffats vid gränsskikten konstruktionsdelar emellan. Spruckna elementfogar samt andra spruckna elastiska fogar ökar risken för att utomstående fukt tränger sig in i konstruktionerna med risk för att skada isoleringsskikten. De gamla elementfogarna rivs, isoleringen i anslutning till fogarna granskas och fogarna förnyas."

Tekniska nämnden har (14.6) valt entreprenör för att förnya simhallens och delar av bollhallens elementfogar i fasaden.

Diskussion om artikeln