Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nytt projekt utreder hur omfattande skador skarven egentligen orsakar – nu behövs yrkesfiskarnas hjälp

Storskarvar sitter på trädgrenar.
Bildtext Ett nytt samarbetsprojekt ska utreda hur skarven rör sig då den samlar föda.
Bild: Jari Hakkarainen / Yle

Skarven är fridlyst men skadar fiskbeståndet och minskar inkomsten från fisket. Med hjälp av ett nytt projekt ska man utreda hur man kan förebygga och ersätta skadorna orsakade av skarvar.

Nu inleder Naturresursinstitutet ett nytt projekt i samarbete med yrkeshögskolan Novia och Åbo universitet, som ska utreda hur omfattande skador skarven orsakar på det kommersiella fisket och vattenbruket, till exempel fiskodlingar.

"Av Naturresursinstitutets lägesöversikter kring fisket har det framgått att skarven orsakar många olika slags olägenheter inom kommersiellt fiske och vattenbruk", skriver Mats Westerbom, specialforskare vid Naturresursinstitutet, i ett pressmeddelande.

Fågelns konsekvenser på fiskbeståndet kan vara betydande och kan också orsaka ett inkomstbortfall inom fisket. Dessutom blir fiskar i fiskodlingar stressade då fåglar jagar kring odlingarna. Det betyder att att mängden odlad fisk minskar eftersom fiskens tillväxt och dödlighet påverkas av stress.

Skarven fångar abborre, gös och sik.

Underlättar att förebygga skador

Syftet med projektet är utreda hur man kan förebygga skador på vattenbruksanläggningar orsakade av fridlysta djur.

Skarven är fridlyst enligt naturvårdslagen, vilket betyder att man inte får jaga fågeln eller störa dess häckning förutom med tillstånd från NTM-centralen.

Gråhägern håller utkik vid Norrgrynnan i Skaftung. Foto Marianne Sjöström
Bildtext Man utreder också hur stor skada gråhägern orsakar för fisket.

Då man får reda på hur omfattande skador skarven orsakar ska man också förtydliga den lag, som anger grunderna för hur skador orsakade av fridlysta djur ska ersättas.

Ett motsvarande projekt pågår för att utreda skadorna gråhägern orsakar på fiskodlingar.

Om de direkta skadorna av skarven och gråhägern visar sig vara betydande i projektet, ska miljöministeriet utreda hur man kan utveckla ett rättvist stödsystem för dem som drabbas.

Skadornas undersöks med kamerabevakning

Förutom samarbetet med yrkeshögskolorna kommer Naturresursinstitutet också samarbeta med fiskare och företagare som driver vattenbruk. Så här vill man bättre ta i beaktande deras erfarenheter och kunskap.

"Därför önskar vi att fiskare och vattenbrukare aktivt ska kontakta oss, i synnerhet i de områden där de direkta skadorna som orsakas av skarvar är betydande. Vårt mål är att fokusera utredningarna till dessa områden", skriver Mats Westerbom.

Två stora svarta fåglar på en klippa
Bildtext I Finland häckar omkring 25 000 skarvpar och med hjälp av projektet ska man utreda deras regionala spridning.
Bild: Nina Bergman/Yle

Åbo universitet har kameraövervakning som dokumenterar de fågelarter som besöker vattenbruk och ryssjor. Med hjälp av kamerorna får man reda på hur många fåglarna är, hur ofta de besöker vattenbruken, hur fåglarna beter sig och hur mycket fisk de fångar.

Skadornas omfattning och art bedöms enligt kameraobservationerna.

Om fåglarna misslyckas med att fånga fisken från odlingskassar eller i ryssjor kan fisken ta skada. Åbo universitet utreder om det är möjligt att identifiera vilken fågelart som skadat fisken utgående från DNA i såret på fisken.

Med projektet ska man också utreda hurdan regional spridning skarven har och hur skarven rör sig då den samlar in föda.

Då det kartläggs ska man bättre förstå hur skarven utnyttjar de områden den rör sig på. Det är viktig information för att kunna bygga upp ett eventuellt framtida stödsystem för skadorna som skarven orsakar.