Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Geraldo Pereira kritiserade ett företag ägt av Stora Enso för Yle och hamnade i fängelset bland råttor

Från 2022
Uppdaterad 21.06.2022 15:49.
Geraldo Pereira
Bildtext Geraldo Pereira och hans bror satt fängslade i nästan ett och ett halvt år. Enligt Pereira hade fängslandet att göra med tvisterna han har med Veracel, ett cellulosaföreteg som till hälften ägs av Stora Enso.
Bild: Jessica Stolzmann / Yle

Flera personer som kritiserade ett företag som Stora Enso äger i Brasilien har fängslats efter att de gett en intervju åt Svenska Yle. Företaget frånsäger sitt ansvar och hävdar att marktvisterna i området lugnat sig.

År 2019 gjorde Yle Spotlight ett program om de marktvister som råder i området Bahia i södra Brasilien. Tvisterna handlar om vem som har rätt att odla marken: Småbönder i området eller cellulosaföretaget Veracel, som till hälften ägs av Stora Enso.

I september 2020, fängslades Geraldo Pereira och hans bror. De hade medverkat i programmet och där berättat om en lång och infekterad konflikt gällande marken de brukat sedan tiotals år tillbaka. Veracel påstår sig äga deras mark.

Bröderna satt fängslade i nästan ett och ett halvt år.

– Det var det värsta tänkbara mardrömmen. Vi var åtta personer i en liten cell. Kackerlackor och råttor överallt, säger Geraldo Pereira.

Det här är den grövsta människorättskränkningen jag känner till som ett finländskt bolag är involverad i.

Markus Kröger, biträdande professor, HU
Böndernas kamp mot Stora Enso - Spela upp på Arenan

Svenska Yle har tagit del av åklagarmyndighetens handlingar. Ur dem framgår att bröderna misstänks för att ha grundat ett kriminellt gäng som har gjort sig skyldigt till bland annat utpressning gentemot cellulosaföretaget Veracel, brott mot egendom, förstörelse av skogsområden, pengatvätt och droghandel.

Geraldo Pereira påstår att anklagelserna mot dem är fabricerade.

– Vi fängslades för att vi berättade sanningen och att Veracel olagligt har försökt vräka oss från vår mark, säger Pereira.

I början av året blev Pereira frisläppt. När han återvände till sin gård hade Veracel tagit över tomten som han brukat i tiotals år.

– De hade vräkt mig och planterat eukalyptus på tomten, säger Geraldo.

Juristen som försvarat jordlösa bönder satt i fängelse i ett och ett halvt år

Samma dag som Geraldo Pereira och hans bror greps, fängslades också deras jurist Mario Junior. Mario Junior har representerat flera småbönder och jordlösa i området som är inblandade i rättstvister med Veracel.

Geraldo Pereira har fört en lång kamp mot Veracel.
Bildtext Efter att Yles program gick ut förvärrades situationen för Geraldo Pereira. På bilden från våren 2019 kräver juristen Mario Junior och Geraldo Pereira att få se domstolsbeslut på att Veracels vakter har rätt att ta sig in på tomten.

Också han anklagas för att ha grundat ett kriminellt gäng som idkat utpressning gentemot Veracel, men dessutom för att via Yle i Finland ha spridit falska nyheter om Stora Ensos företag Veracel.

Mario Junior som frigavs efter ett och halvt år i fängelset dömdes aldrig för brott. Utredningarna mot honom pågår fortfarande och han har förlorat sin rätt att verka som jurist.

Också en tredje person som intervjuades i Yle Spotlight finns med på listan över de anklagade: Journalisten Jean Ramalho.

Han berättade i Yles Spotlight-program att Veracel stort sett har tystat ner alla mediebolag i trakten. Ingen vågar rapportera om marktvisterna av rädsla för att bli utan reklamintäkter.

Han har ändå, enligt uppgifter till Svenska Yle, undvikit fängelse och gömmer sig nu för att skydda sig själv och sin familj.

Jean Ramalho jobbar på en radiokanal och driver en privat blogg.
Bildtext Jean Ramalho skrev tidigare en blogg där han rapporterade om marktvisterna i området. Bloggen och alla tidigare inlägg har sedermera avpublicerats.
Bild: Yle/Jessica Stolzmann

Veracel

Finländsk professor: Inga bevis på att Veracel äger marken

Biträdande professor Markus Kröger från Helsingfors Universitet forskar i markägandet i södra Bahia. Han har besökt området flera gånger och fördjupat sig i dokumenten och rättsprocesserna gällande Geraldo Pereiras tomt.

Enligt Kröger har Geraldo Pereira grundlagsenlig nyttjanderätt till tomten. Svenska Yle har sett dokumenten.

– Att Veracel skulle äga marken har inte bekräftats, säger Kröger.

Henkilökuva
Bildtext Markus Kröger har tillbringat långa tider i bland annat södra Bahia där han forskat i markägandet.
Bild: Mikko Koski/Yle
Euklyptusodlingar i södra Bahia i Brasilien.
Bildtext Veracel som vill utvidga sina eukalyptusplantage har varit inblandat i flera olika rättstvister i södra Bahia.
Bild: Yle/Jessica Stolzmann

De oklara ägarförhållandena har lett till att en nationell rättsinstans har blockerat tomten på Pereiras begäran. För att Veracel skulle kunna upphäva blockaden och bruka jorden krävs en utomstående expertbedömning.

Men Kröger menar att en sådan skulle bevisa att företaget inte har rätt till marken, och att den därför inte görs.

Enligt Stora Enso och Veracel är blockaden hur som helst redan upphävd, av en lägre instans, och således har de full nyttjanderätt till marken.

Det här handlar marktvisterna om:

Den brasilianska grundlagen ger jordlösa rätten att ta i bruk och odla oanvänd mark, om de kan påvisa att de brukar den effektivt.

Tvisterna mellan bönderna och skogsbolagen handlar bland annat om vem som kan påvisa äganderätt till marken och vem som har rätt dokumentation.

Kröger besökte området tidigare i år. Också han känner till fängslandena. På frågan om det inte är möjligt att de fängslade gjort sig skyldiga till de brott de anklagas för, svarar biträdande professor Markus Kröger så här:

– Det här är inget enstaka fall. Brasilianare beskriver ofta hur det är endast är de med rätt kontakter, pengar och makt som får rättvisa. De korrupta rättsinstanserna möjliggör sådant här.

Markus Kröger kritiserar Stora Enso i hårda ordalag:

– Det här är den grövsta människorättskränkningen jag känner till som ett finländskt bolag är involverad i. Det är allvarligt att de inte kan uppvisa officiella dokument på att de äger marken de påstår sig äga.

Stora Ensos kommenter till Krögers kritik är att företaget är förpliktigat att respektera mänskliga rättigheter i all sin affärsverksamhet världen över.

Enligt Stora Enso, som svarar åt oss per e-post, har Veracel anskaffat sin mark lagligt och har all dokumentation över den. Enligt företaget kan dokumenten bes från det lokala fastighetsregistret.

Tre brasilianska flickor och en mamma
Bildtext Flera av de intervjuade i Spotlight från år 2019 berättade att Veracel är ett mäktigt bolag som har ett stort politiskt och ekonomiskt inflytande i området.
Bild: Jessica Stolzmann / Yle

"Veracel har inget med fängslandena att göra"

Svenska Yle har bett om att få se intyg över markägandet av såväl Stora Enso, Veracel som det lokala fastighetsregistret. Ingen av dem har gått med på att visa dem för oss.

Stora Enso ställer inte heller upp för intervju. Vi frågar företagets representant i Veracels styrelse, Johanna Hagelberg, hur de kommenterar fängslandena.

I ett e-postmeddelande från kommunikationsavdelningen frånsäger sig företaget sitt ansvar.

"Enligt våra uppgifter har Veracel ingen delaktighet i att de här personerna hamnade i fängelse. Vi har därför ingen information att ge i det här fallet och ser därmed ingen anledning att ge en intervju. Enligt Stora Enso har situationen i området utvecklats mot det bättre och för tillfället finns det inga konflikter på Veracels marker."

Svenska Yle frågar också vd Annica Bresky hur Stora Enso ser på sin verksamhet i länder där korruption och maktmissbruk är så pass utbrett som i Brasilien.

Vd:n svarar inte, däremot får vi ett svar från kommunikationsavdelningen att Stora Enso "följer nationella lagar" och sin egen uppförandekod och att bolaget "vill statuera exempel för hur man bedriver hållbar företagsverksamhet".

Ministern: Stora Ensos ansvar

Finska staten äger via investeringsbolaget Solidium elva procent av Stora Enso. Svenska Yle frågar ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen vilket statens ansvar i frågan är. Ministern är förhindrad att ställa upp på intervju, och svarar per e-post:

“Stora Enso är ett för Finland på många sätt viktigt bolag, där staten är delägare bland andra och agerar med den tyngd som ägarandelarna förutsätter. Det operativa ansvaret ligger ändå på bolagets ledning och styrelse. Det är deras uppgift att kommentera bolaget och dess intressebolags situation och handlingsplan. Staten som ägare förutsätter att bolag med statsandelar är entydigt ansvarsfulla i sin affärsverksamhet.”

Tillägg 15:49 Stycket med ägarstyrningsminister Tuppurainens svar har lagts till i artikeln.

Diskussion om artikeln