Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Studentrestauranger i kris: "Coronapandemi och höjda priser försvårar både verksamheten och kvaliteten"

De vegetariska alternativen ökar och rött kött minskar i studentrestaurangerna.
Bildtext För att försäkra en hållbar framtid för studentlunchen krävs politisk insats.
Bild: Niko Mannonen / Yle

Först påverkade pandemin studentrestaurangernas lönsamhet, nu ökar kostnaderna kraftigt. Både studentkårer och Turism- och Restaurangförbundet vill ha förändring.

Om problemet inte åtgärdas kommer studentrestauranger ha märkbart begränsade möjligheter att erbjuda studentmåltider i framtiden. Det skriver Veli-Matti Aittoniemi, vice verkställande direktör vid Turism- och Restaurangförbundet, i ett pressmeddelande.

Under 2020-2021 sjönk restaurangernas omsättning med 45 respektive 46 procent jämfört med omsättningen år 2019. Samtidigt har det partipris restaurangerna måste betala höjts med 20 procent.

Studerandemåltidernas maximipris och själva måltidsstödet förbereds av Undervisnings- och kulturministeriet (UMK). Hur stor mängd av måltiden som betalas till studerande i form av måltidsstödet bestäms i statsrådets förordning och statens budget enligt ministeriets förslag.

"Om studerandemåltidens maxgräns hålls den samma kommer det finska stödsystemet försvagas. På grund av coronakrisen och höjda råvaropriser försvåras restaurangernas verksamhet och kvaliteten på måltiderna försämras", skriver Aittoniemi.

Studentmåltidens pris höjdes senast augusti 2020. Måltidsstödet höjdes med 0,36 euro i januari 2021. Innan den höjningen hade måltidsstödet hållits det samma i åtta år.

"Beslutsfattandet om studerandemåltiderna måste ändras så att måltidernas priser och stödet som betalas för dem regelbundet granskas, på samma sätt som lunchförmånen", skriver Aittoniemi.

Studentlunchen i ett nötskal

  • Folkpensionsanstalten (FPA) kompenserar 2,30 euro av måltidens helhetspris för studerande vid finländska högskolor. Om måltidens helhetspris är 5 euro betalar du 2,70 euro med förmånen.

  • Måltidsstödet betalas direkt till studeranderestaurangerna av FPA.

  • Under pandemin kunde restauranger undantagsvis sälja måltider som hämtmat. Studerande kan också köpa två måltider på en gång (vanligtvis begränsas förmånen till en måltid per dag). Detta gäller till 31.7.2022.

    Källa: FPA

"Fråga om timing"

Undervisnings- och kulturministeriets konsultativa tjänsteman Virpi Hiltunen säger att både ministeriet och ministern känner till studeranderestaurangernas problematik, efter att Turism- och Restaurangförbundet redan i maj lade fram förslaget om förändring.

– Exakt hur allvarlig läget är framkommer nu när flera instanser tagit kontakt och lyft fram utmaningarna med restaurangernas verksamhet. Meddelandet har kommit fram, säger Hiltunen.

En del av utmaningarna med studeranderestaurangerna är både restaurangernas storlek och omfattning på respektive studieort, och frågan huruvida restaurangerna kan uppfylla Folkpensionsanstaltens måltidsrekommendationer.

– Det som också säkert försvårar restaurangernas situation är att mängden när- och distansstuderande ännu är oklar. Antalet närstuderande påverkar direkt behovet av mängden mat, säger hon.

Ett förslag till förändring i studerandemåltidernas maximipris måste förberedas som alla andra förordningar, det vill säga genom utlåtanden och ställningstaganden av relevanta instanser - i det här fallet till exempel restaurangägare och Folkpensionsanstalten.

Den här processen kan ta upp till 5-6 veckor. Och den gäller bara maximipriset för måltiden, inte hur stort måltidsstödet kommer vara. Regeringen ska förhandla budgetfrågor i augusti.

– Det är en fråga om timing, säger Hiltunen.

Studentkårerna kräver förändring

Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) tog under fredagen ställning till frågan om studentrestaurangerna och kräver en höjning av måltidsstödet för att försäkra studenters måltidsförmåner i framtiden.

Studerandekåren Noviums vice ordförande och socialpolitiskt ansvariga Lina Johansson fortsätter i samma spår. Via Johansson tar kåren ställning till frågan.

Alla studerande ska oavsett socioekonomisk ställning ha tillgång till förmånlig, hälsosam mat.

― Studerandekåren Novium

"Novium är också oroad över situationen och vi tror en höjning av stödet skulle underlätta", skriver hon till Svenska Yle i ett utlåtande av kåren.

"Flera studentrestauranger stängdes under pandemin. Risken av ytterligare nedläggning kan få allvarliga konsekvenser för studerande såväl ekonomiskt som socialt. Alla studerande ska oavsett socioekonomisk ställning ha tillgång till förmånlig, hälsosam mat", fortsätter hon.

Aleksi Tujunen, ordförande för styrelsen på Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS), håller med både ÅAS och Novium.

– Maximipriset på studentluncher borde absolut höjas för att priset ska motsvara kostnaderna, säger han.

Tujunen säger att det finns en utmaning med hybrid- eller distansstudier eftersom de försvårar uppskattningen av mängden behövda studentluncher. Ändå har möjligheten till hämtmat varit ett positivt tillägg kåren hoppas kunna fortsätta med.

Restaurangernas lönsamhet är ändå den största frågan.

– De högre kostnaderna märks tydligt. Vi har till exempel inte längre möjlighet att servera hållbart producerad fisk, och det finns en oro över att andra råvaror, som kött eller fisk, också kommer falla bort helt och hållet i framtiden, säger Tujunen.

Han säger att det största hotet är att inte kunna servera någon form av studentlunch alls.

– För att hela systemet ska fungera och för att vi ska kunna erbjuda mångsidigt och hälsosam kost för studerande bör både maximipriset och måltidsstödet höjas. Det är absolut nödvändigt att studerande inte blir tvingade att betala mer än de redan betalar.