Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

"Kor som betar rätt på ett visst område är miljömaskiner" – Finland firar sin första naturbetesdag

Från 2022
Sju vita kor betar på en äng. I förgrunden maskrosor.
Bildtext Heli Vainio från Forststyrelsen säger att forskning visar att det uppstår 17 % mindre metanutsläpp då djur betar på naturbete jämfört med när djur betar på åkermark.
Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle

Den första naturbetesdagen firas den 18 juni i Finland. Djur som betar i naturmiljö kan förbättra naturens mångfald. Insekter, växter och fåglar trivs på naturbeten.

Aarne Schildt på Bosgård i Borgå producerar naturbeteskött. Hans över 1 000 kilogram tunga, vita kor av rasen Charolais håller ängarna öppna och vassen borta från strandlinjen.

– Om kossan betar på ett visst sätt på vissa områden är den på ett positivt sätt en miljömaskin, kan man säga.

En man i rutig skjorta och keps ler.
Bildtext Aarne Schildt berättar att han ska ansöka om att få certifikat som visar att han producerar naturbeteskött. Koskis gård i Salo fick certifikatet det här året som första producent i Finland.
Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle

Vårdbiotoper är bland de mest utrotningshotade naturtyperna. De skiljer sig från alla andra naturtyper genom att de kräver aktiv vård. Kor, får och andra betesdjur spelar en nyckelroll eftersom de här värdefulla områdena växer igen och försvinner utan bete.

– Man ser från gamla bilder från fem år tillbaka hur mycket de här korna har jobbat. Till och med på gamla beten ser man hur området blir i bättre skick för varje år som går.

"Mjölkkorna försvann från gården på 60-talet, men 1992 började vi igen återställa det gamla naturbetet och sedan dess har här varit kor", säger Aarne Schildt.

Många arter bor på ängar och betesmarker

På plats på Bosgård finns just den här dagen många experter på djurhållning, natur och biologisk mångfald. Eriika Lundström är en av dem.

Lundström representerar Naturbeteskött producenterna rf och hon säger att en fjärdedel av de hotade arterna i Finland bor på ängar och betesmarker.

– Kors spillning är bra för flugor och skalbaggar och också fåglar behöver betesmarker, liksom fjärilar och andra pollinerande insekter.

Enligt Lundström visar forskning också att svalorna har minskat på grund av att naturbetet har minskat.

En hög med kobajs.
Bildtext Kors spillning är bra för flugor och skalbaggar. Den här högen kommer från en vit charolais ko.
Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle

Statligt mål att få flera djur ut på naturbete

Helmiprogrammet är ett statligt program med mål att öka arealen naturbeten från nuvarande 33 000 hektar till 52 000 fram till år 2030.

För att lyfta upp hur viktigt det är för naturen att djur betar på ängarna ordnas i år den första naturbetesdagen i Finland.

Naturbetesdagen arrangeras i samarbete med Forststyrelsen, Naturbeteskött producenterna rf, WWF Finland, Natur- och viltvårdsstiftelsen, Maa- ja kotitalousnaiset och ProAgria.

Man kan besöka olika gårdar runt om i landet och se djuren i deras egna livsmiljöer. En idé med naturbetesdagen är också att visa att man kan äta kött med gott samvete.

Blommor på en äng.
Bildtext Korna på Bosgård har ätit vass och annan växtlighet på det här området i Lillpernåviken de senaste 30 åren. Aarne Schildt säger att området blir i bättre skick för varje år som går tack vare de betande korna.
Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle

Dynga är bra för skalbaggar

På Bosgård finns också Heli Vainio just den här dagen. Hon jobbar på Forststyrelsen och är skalbaggsexpert.

Tidigare på morgonen har Vainio samlat dynga på en äng på kornas bete. Hon säger att mångfalden av skalbaggar är en indikator på hur ängen mår.

En forskare experimenterar med fyra ämbar med vatten och kobajs.
Bildtext Skalbaggsexpert Heli Vainio släpper ner en komocka i ett ämbar vatten. Snart kryper olika slags skalbaggar upp till ytan.
Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle

– Det finns många skalbaggar och många olika sorters skalbaggar i kodyngan, det är ett tecken på bra biologisk mångfald, säger hon.

De finländska skalbaggarna rullar inte bajs, de gräver istället gångar i bajset och luckrar upp det. På så sätt får både jorden, skalbaggarna själva och deras larver näring.

Vainio berättar att det i tropikerna är så hård konkurrens om bajset, att skalbaggarna rullar iväg med sina bajsbollar. Det kan till och med gå så illa en skalbagge får sin bajsboll stulen av en annan artfrände.

De finländska skalbaggarna rullar inte bajs, de gräver istället gångar i bajset. Den här präktiga dyngbaggen hittade Vainio i samplet.

Kalvar på sommarbete går upp 50 kilo

Aarne Schildt berättar att hans kalvar kan väga 50 kilogram då de släpps på bete på våren. När de kommer in till hösten kan de väga 100 kilo.

I krassa drag räknar man med att de betande djuren äter så mycket växtlighet från betesområdet som de lägger på sig vikt. Växtlighet, till exempel vass vid strandlinjen, blir annars kvar och gödslar marken och havet.

Kor av rasen charolais.
Bildtext De här korna av sorten Charolais kan väga upp till 1500 kilogram.
Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle

Varför har inte alla sina djur på naturbete?

– Det är jätte arbetskrävande. Det ger mycket tilläggskostnader och stress och är relativt besvärligt. Det är tryggare att inte ha dem på naturbete på många sätt.

Schildt tror att det här är några av orsakerna till att det finns så få kor på naturbete.

– Det är dyrt att bygga stängsel och övervaka djur, ofta är djuren långt från bondgården.

Bara den här våren har Schildt byggt 5 kilometer stängsel till på gården. Han tippar på att han har mellan 50 och 100 km stängsel allt som allt.

Ett långhornsbi på en kråkvicker.
Bildtext Vid ängskanten finns långhornsbin som dricker nektar ur kråkvicker.
Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle

Om det är så krångligt med naturbete, varför gör du det?

– Vi är en ekologisk gård och det här stöder vår filosofi. Det är en positiv sak att kunna säga åt kunderna att korna främjar naturens mångfald.

Han säger att det känns häftigt att kunna tänka att en konsument som köper kött kan inverka på naturens mångfald.

Dyngbaggar och stora kor på Bosgård i Borgå då Finland firar sin första naturbetesdag

4:54
Frida Frankenhaeuser promenerade omkring på Bosgårds marker i Borgå och fick bekanta sig med vårdbiotoper och kor på naturbete.