Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Belarusiska hackargruppen Cyberpartisanerna växer – kriget i Ukraina ger belarusiska motståndsrörelsen ny energi

Uppdaterad 20.06.2022 07:25.
Konstinstallationen Den sociala marmorn: Civilsamhällets framväxt i Belarus. På bilden en stol, en dator och en vägg med tidningsurklipp.
Bildtext Konstinstallationen Den sociala marmorn: Civilsamhällets framväxt i Belarus.
Bild: Ukrinform/Shutterstock/All Over Press

Det talas väldigt lite om det intensiva cyberkriget som Ryssland för mot Ukraina och om de anonyma hackarkollektiv som stöder Ukraina i den kampen. En av de mest kända hackargrupperna är de belarusiska Cyberpartisanerna.

Hackargruppen ser kriget i Ukraina som en del av sin egen kamp mot regimen i Belarus. Vi har träffat Cyberpartisanernas talesperson.

– Före kriget hade Cyberpartisanerna 35 medlemmar, efter att det började har vi vuxit till ett 60-tal. Många vill bli medlemmar, men rekryteringen är rigorös, säger Juliana Sjemetovets, talesperson för hackarkollektivet Cyberpartisanerna.

– Det tar tid att verifiera och förstå vad de som vill bli medlemmar är kapabla till, eller om de är spioner.

Cyberpartisanerna grundades kort efter att Aleksandr Lukasjenkos regim slog ner protesterna mot valfusk sommaren 2020.

– De enorma gatuprotesterna ledde till en misslyckad revolution. Många människor är deprimerade i Belarus i dag, säger Sjemetovets.

Anonyymi kybersotilas. Lavastettu tilanne.
Bildtext Bilden är symbolisk och har inget direkt samband med artikeln.
Bild: Ronnie Holmberg / Yle

Därför är det viktigt att samla bevis på att revolutionen verkligen hände och att den var berättigad.

– Partisanerna jobbar mycket med att fastställa de brott som regimen utför och har utfört. De som stöder regimen ska veta att deras beteende får konsekvenser.

Hon är säker på att situationen i hemlandet så småningom kommer att leda till en väpnad kamp.

– Det är jätteviktigt att vi fortsätter växa och visar att motståndet lever vidare under jorden. Att de ser att det finns en fortsättning på revolutionen. Det är viktigt att inte svika dem som tog så stora risker.

Motståndet är välorganiserat

Cyberpartisanerna jobbar inom ett större nätverk av motståndsrörelser i Belarus, Suprativ. Nätverket planerar aktioner mot Lukasjenkas regim.

Efter att kriget i Ukraina började deltar Suprativ också aktivt i attacker mot ryska mål. Attackerna sker främst i cyberrymden, men också på det ukrainska slagfältet.

Ett exempel Sjemetovets tar upp var när Cyberpartisanerna hackade det belarusiska järnvägssystemet samtidigt som en annan motståndsgrupp sprängde järnvägsspår för att hindra Ryssland från att flytta tunga vapen genom Belarus till Ukraina.

– Många belarusier har också flytt undan förtrycket här till Ukraina och sedan kriget började har de engagerat sig som volontärer där, säger Sjemetovets.

Det finns också en belarusisk bataljon som strider för Ukraina.

– De har accepterat att göra det under ukrainskt kommando. Vi tror att kriget kommer att avgöras på slagfältet, men Cyberpartisanerna kan hjälpa till.

Cyberpartisanernas 3 viktigaste mål

1. Bevara Belarus självständighet: "Ryssland är vår närmaste granne och vill kanske ockupera också Belarus"

2. Störta Aleksandr Lukasjenkos regim

3. Se till att "en Lukasjenko version 2 eller en Putin-person" inte tar över makten

"Cyberpartisanernas sabotage har betydelse"

– Cyberpartisanerna är en av få grupper som utför framgångsrika operationer som har betydelse inne i Belarus. De inspirerar folk att inte ge upp hoppet, säger Sjemetovets.

Hon talar för det mesta inte om vi, utan om dem när hon nämner partisanerna.

Av säkerhetsskäl är Sjemetovets uttryckligen enbart talesperson för gruppen.

– De äldsta medlemmarna är helt anonyma. Jag vet inte vem de är eller hur de ser ut.

Cyberpartisanernas mål är att befria de belarusier som fortfarande är kvar i landet och de är en av få grupper som utför framgångsrika operationer som har betydelse inne i Belarus

Sjemetovets deltar inte i själva hackarverksamheten och har inte insyn i partisanernas planer. Men hon vet att gruppen har fått en ordentlig energikick de senaste månaderna.

– Det är cyniskt att säga, men på ett sätt har kriget i Ukraina äntligen fått ledare i väst att förstå Belarus utsatta läge och att vårt öde är tätt sammankopplat med hela regionens säkerhet, säger hon.

Tidigare kändes det ofta som om den belarusiska motståndsrörelsen talade till döva öron.

– Vi brukade skrika ut att Ryssland hjälper Lukasjenko och varnade för hur farligt det är. Vi sade redan 2020 att sanktionerna mot Lukasjenko borde utökas till sanktioner mot Putin.

Cyberpartisanernas vision är att Baltikum, Belarus och Ukraina i framtiden bildar en egen politisk gemenskap i stil med den nordiska.

Ett parlamentariskt system skulle vara bra. Det viktigaste är att vi får starka institutioner, självständiga domstolar och fria medier

År 2020 bildades Cyberpartisanerna som en organisation som bekämpade den belarusiska regimen. Har något förändrats sedan kriget i Ukraina började i februari?

– Jag skulle inte säga det. Vi trodde att Lukasjenkos regim skulle falla 2020, det var så många människor på gatorna i städerna och i byarna, säger Sjemetovets.

– Cyberpartisanerna bildades för att fokusera på Belarus och det är det de fortfarande gör. Rent taktiskt hjälper de Ukraina just nu, men det långsiktiga strategiska målet är att göra Belarus till en självständig demokrati.