Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeå ser över lekparkerna – stor park i centrum behövs

Från 2022
Uppdaterad 29.06.2022 11:38.
Barn leker i sandlådan.
Bildtext Rekommendationen är att närmaste lekpark finns inom ett avstånd på en halv kilometer.
Bild: Marja Väänänen / Yle

Sjundeå borde gallra bland sina lekparker och bygga nya på strategiska ställen. Det är budet från en färsk konsultrapport som tekniska nämnden tog del av på sitt möte på tisdagen (14.6).

Kommunen har beställt en utredning gällande kommunens lekparker av ett konsultbolag.

Syftet var att utreda var lekparkerna finns i förhållande till var barnen rör sig, och jämföra var parkerna är belägna i kommunen.

Arbetet har gjorts tillsammans med kommunens daghem.

Stor och central lekpark behövs

Ett konstaterande är att det inte finns någon stor och tillgänglig lekpark i centrum. Också Lappers område är i behov av en lekpark eftersom det finns så många barn där. Då antalet barn i Brännmalmens område ökar borde även en park byggas där.

I rapporten finns förslag på två möjliga platser för lekparken i centrum, den ena vid Fanjunkars och den andra Kirsti Horns park.

Det rekommenderade avståndet till närmaste lekpark är högst en halv kilometer. I centrala Sjundeå, i synnerhet söder om järnvägsspåret, finns lekparkerna betydligt tätare. Därför rekommenderas Sjundeå gallra bland parkerna så att deras service- och underhållsarbeten och utbudet lekredskap förbättras.

Fyra lekparker försvinner

De parker som rapporten föreslår ska bort är de vid Bangårdsvägen, Parkstigen, Åkersvängen och idrottshallen.

På Bangårdsvägen ska det byggas flervåningshus vilket betyder att lekparken måste bort och därför inte repareras utan får vara i sitt nuvarande skick tills den försvinner. Flervåningshusen får en egen gård med lekplats.

Lekparken vid Parkstigen är i dåligt skick och skolcentret intill väntas vara mera eftertraktad som lekplats.

Diskussion om artikeln