Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Årets flyktingkvinna och flyktingman kommer från Syrien

Från 2022
Lama kourdi och aladdin delli
Bildtext Årets flyktingkvinna och flyktingman Lama Kourdi och Aladdin Delli.
Bild: Julius Töyrylä

Finlands flyktinghjälp har utsett Lama Kourdi och Aladdin Delli till årets flyktingkvinna respektive flyktingman. Bägge har flytt från Syrien och bor nu i Tammerfors.

Kourdi kom till Finland år 2015, och hon håller som bäst på att slutföra sina socionomstudier. Delli kom till Finland år 2019, och hjälper i nuläget andra invandrare genom frivilligarbete.

Syrierna är fortfarande en av världens största flyktinggrupper. Enligt FN har över 6,5 miljoner syrier flytt sitt hemland på grund av inbördeskriget, som rasat i 11 år.

Strapatsrik flykt för Lama Kourdi

Lama Kourdi vill belysa kvinnornas syn på hur det är att fly undan ett krig tillsammans med sin familj. Hon hoppas också att invandrarkvinnornas delaktighet i samhället ökar.

Lama Kourdi
Bildtext Lama Kourdi anlände år 2015.
Bild: Julius Töyrylä

Hon kom tillsammans med sin man och sitt barn till Finland som asylsökande efter en strapatsrik resa år 2015. Resan varade i 20 dagar och innehöll en farlig båtresa, långa vandringar till fots och nätter under bar himmel.

Till en början inkvarterades den lilla familjen i Helsingfors, sedan Seinäjoki och slutligen i samband med uppehållstillståndet i Tammerfors. Där stabiliserades familjens liv i efter språkstudier och arbete.

Delli övervann både blindhet och dövhet

Årets flyktingman Aladdin Delli kom som kvotflykting till Finland år 2019 tillsammans med sin bror. Livet i centrala Syrien hade varit svårt. Aladdin hade mist synen på ena ögat redan som 7-åring och efter det försvagades hans syn också på andra ögat.

Aladdin Delli
Bildtext Aladdin Delli är blind och har nedsatt hörsel.
Bild: Julius Töyrylä

Aladdin fick visum till Ryssland för operation där, men de dryga två åren i Ryssland var tunga. Ett vårdfel ledde till total blindhet samtidigt som Aladdins hörsel började försvagas.

Aladdin och hans bror arbetade långa dagar på en klädfabrik i Ryssland – i en omgivning som på inget sätt beaktade funktionsnedsatta personers behov. Slutligen beviljades bröder asyl i Finland.

Omedelbart efter ankomsten till Finland intresserade sig Aladdin för det finska språket och kulturen. Efter mindre än två år lärde han sig språket och fick praktikplats i en yrkesskola i Tammerfors som assistent där han hjälpte andra invandrare med finskan.

I dag jobbar han som frivillig som jobbar med att integrationsfrågor.